Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація діяльності Суду ЄС та порядок прийняття ним рішень.
Суд ЄС здійснює свою діяльність у формі пленарних засідань. Пленарне судове засідання є повноважним розглядати справу, якщо на ньому присутні не менше ніж сім суддів.

Рішення Суду приймаються простою більшістю голосів суддів.

Суд ЄС здійснює розгляд справ також в судових палатах, які складаються з трьох чи п’яти суддів. Засідання судової палати є повноважним, якщо на ньому присутні не менше трьох суддів.

За загальним правилом, рішення Суду приймаються непарною кількістю голосів суддів. Якщо кількість суддів є парною, то в прийнятті рішення не приймає участі суддя з найменшим службовим стажем.

Засідання Суду є відкритими.

Суд ЄС розглядає справи будь-якою мовою з усіх офіційних мов країн, що входять до складу Європейського Союзу. Мовою ж внутрішнього діловодства та спілкування в рамках Суду є французька мова. Однак, кінцеві рішення та висновки Суду повинні все ж таки бути перекладені всіма мовами держав-учасниць ЄС.

Рішення Суду публікуються в офіційному виданні Європейського Союзу.

Суд приймає свої рішення шляхом таємного голосування в нарадчій кімнаті.

Рішення Суду ЄС є остаточними та не підлягають оскарженню. Проте, рішення Суду першої інстанції все ж таки можуть бути оскаржені до Суду ЄС у випадку, якщо вони прийняті з порушенням вимог правових актів ЄС.

Суд виносить рішення як колегіальний орган, тому при прийнятті конкретного рішення в ньому забороняється викладати особисту думку окремого судді, який незгодний з позицією інших суддів.

Жодному судді або Генеральному адвокатові не дозво­ляється приймати участь у розгляді справи, в якій він поперед­ньо брав участь як представник або радник, або діяв за одну із сторін, або в якій його було запрошено виступати членом суду або трибуналу, або членом комісії з розслідування, або в будь-якому іншому подібному статусі.

Всі положення щодо організації діяльності Суду ЄС в рівній мірі застосовуються і до Суду першої інстанції, як допоміжного органу.

 

Література:

  1. Введение вправо Европейского Союза. Учебное пособие / Под. ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Изд-во Эксмо, - 2005.
  2. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу. – К.: „К.І.С.”, 2004.
  3. Европейское право / Энтин Л.М. (отв. ред.). - М.: Норма, 2004.
  4. Европейское право / Энтин Л.М. (отв. ред.). - М.: Норма, 2005.
  5. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. - К., 2002.
  6. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юристъ, 2004.
  7. Суд Европейских сообществ: избранные решения. - М.: Норма, 2001.
  8. Топорнин Б.Н. Европейские сообщества: право и институты. - М., 1992.
  9. Хартли Т. К. Основы права Европейского Сообщества. - М., 1998.
  10. Энтин М.Л. Суд европейских сообществ: правовые формы обеспечения западноевропейской интеграции. — М., 1987.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 58; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты