Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Білет -9.
1. Корiннi жителi високогiрних районiв мають ряд адаптивних пристосувань до зниженого парцiального тиску кисню. Вкажiть на таке пристосування:

A зменшена життєва ємнiсть легень;

tB зменшена активнiсть окисних ферментiв;

C зменшена активнiсть щитоподiбної залози;

D зменшена легенева вентиляцiя;

E зменшений вмiст мiоглобiну в м'язах.

2. Серед населення, що проживає в геохiмiчних провiнцiях, де спостерiгається надлишок або нестача певних хiмiчних елементiв, поширенi ендемiчнi хвороби. Внаслiдок чого у людини розвивається ендемiчний зоб:

A дефiциту кобальту;

B надлишку молiбдену;

C надлишку стронцiю;

tD дефiциту йоду;

E дефiциту мiдi?

3. Людина заражується токсоплазмозом пiд час куштування сирого м'ясного фаршу або вживання недостатньо термiчно обробленого м'яса. Можливе також алiментарне зараження ооцистами токсоплазми, якi видiляються з фекалiями зараженої кiшки. Яка стадiя життєвого циклу токсоплазми виявляється в органiзмi людини:

A шизогонiя;

B полiембрiонiя;

tC ендогонiя;

D спорогонiя;

E гаметогонiя?

4. Самка малярiйного комара пiд час укусу всмоктала кров людини, хворої на малярiю. Яка максимальна кiлькiсть ооцист малярiйного плазмодiя може утворитися в його органiзмi, якщо туди потрапило чотири макрогаметоцити i п'ять мiкрогаметоцитiв:

A одна;

B двi;

C три;

tD чотири;

E п'ять

5. У хворого спостерiгається розлад травлення, загальна слабкiсть. У його фекалiях виявлено членики з 7-12 гiлками матки. Яким гельмiнтом iнвазований пацiєнт:

A цiп'яком карликовим;

B стьожаком широким;

tC цiп'яком озброєним;

D ехiнококом;

E цiп'яком неозброєним?

6. Пiд час розтину тiла померлої людини у тканинах головного мозку виявлено личинки. Встановлено, що вони належать одному з названих гельмiнтiв. Якому саме:

tA цiп'яку озброєному;

B цiп'яку неозброєному;

C печiнковому сисуну;

D лоа лоа;

E некатору американському.

7. Серед членистоногих є механiчнi, специфiчнi переносники збудникiв хвороб, а також збудники хвороб. Серед членистоногих збудником хвороб людини є:

A дермацентор;

B селищний клiщ;

C собачий клiщ;

tD коростяний свербун;

E тайговий клiщ.

8. Хворий проживає в Середній Азії. У нього виявлено шкiрний лейшманiоз. Якi комахи є переносником цiєї хвороби:

A комарi;

tB москiти;

C мошки;

D мокрецi;

E ґедзi?

9. В Українi водиться п'явка медична. Вона живиться кров'ю риб, жаб, ссавцiв i може тривалий час харчуватися кров'ю людини. При цьому згортанню кровi запобiгає речовина, що мiститься в секретi залоз, протоки яких вiдкриваються в глотку п'явки медичної. Як називається ця речовина:

A гуанiн;

B глюкоза;

C гемоглобiн;

D глiкоген;

tE гiрудин?

10. Вiдомi випадки, коли хвора на гельмiнтоз людина може стати джерелом повторного зараження самої себе збудником тiєї самої хвороби. У випадку якого гельмiнтозу це можливо:

A аскаридозу;

B тенiаринхозу;

C дракункульозу;

D трихоцефальозу;

tE ентеробiозу?

11. Хворий скаржиться на загальну слабкість, поганий апетит, нудоту. Під час дослідження дуоденального вмісту виявлено найпростіші грушоподібної форми з 4 парами джгутиків та 2 ядрами. Яке захворювання може бути в пацієнта?

A. Трихомоноз.

B. Лейшманіоз.

tC. Лямбліоз.

D. Токсоплазмоз.

E. Малярія.

12. У деяких регіонах світу поширилися випадки захворювання на малярію. Які комахи є біологічними переносниками збудника цієї інвазії?

A. Комарі роду Culex.

B. Москіти роду Phlebotomus.

C. Мошки роду Simulііum.

tD. Комарі роду Anopheles.

E.Комарі роду Aedes.

13. Під час мікроскопії мазка фе­ка­лій школяра виявлено жовто-коричневого кольору яйця з горбистою оболонкою. Якому гельмінту вони належать?

A. Волосоголовцю людському.

B. Гострику.

tC. Аскариді людській.

D. Ціп’яку карликовому.

E. Стьожаку широкому.

14. Мати знайшла у 5-річної донь­ки на білизні гельмінтів білого ко­льору довжиною 0,5—1 см, ниткоподібної форми із загостреними кінцями і доставила їх у лабораторію. Яке захворювання спричинюють ці паразити?

A. Аскаридоз.

B. Дифілоботріоз.

C. Теніоз.

tD. Ентеробіоз.

E. Опісторхоз.

15. Чоловік, що звернувся до лікаря, скаржиться на розлади травлення (втрату апетиту, нудоту, біль у животі, часті рідкі випорожнення з домішками крові). Після проведеного обстеження у фекаліях хворого виявлено вегетативні форми найпростіших, що мають непостійну форму тіла і містять фагоцитовані еритроцити. На який діагноз вказують такі дані?

A. Вісцеральний лейшманіоз.

B. Трихомоноз.

tC. Амебіаз.

D. Лямбліоз.

E. Токсоплазмоз.

16. До лікаря звернувся чоловік, у кішки якого виявлено опісторхоз. Він хоче знати, чи не загрожує це захворювання членам його сім’ї. Який шлях зараження людини цією хворобою?

A. Через брудні руки.

B. З погано просмаженим м’ясом.

tC. З недостатньо термічно обробленою рибою.

D. З немитими овочами.

E. Під час контакту з кішкою, ураженою опісторхозом.

17. За даними ВООЗ, на Землі на малярію щорічно хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба трапляється переважно в тропічних і субтропічних регіонах. Межі її поширення збігаються з ареалами, де водиться:

A. Комар роду Culex.

B. Комар роду Aedes.

tC. Комар роду Anopheles.

D. Вольфартова муха.

E. Муха цеце.

18. У хворого відзначається стан, що супроводжується підвищенням температури тіла, загальною слабкістю, гострим болем у животі, частими рідкими випорожненнями до 10—12 разів на добу, з домішками крові і слизу. Під час мікроскопічного дос­лідження випорожнень виявлено найпростіших розміром 30—40 мкм, цитоплазма яких містить фагоцитовані еритроцити. Хворому встановлено діагноз: амебіаз. Яка комаха може бути механічним переносником збудника цієї інвазії?

A. Cimex lectularius.

B. Phthirus pubis.

C. Pediculus humanus capitis.

D. Pediculus humanus humanus.

tE. Musca domestica.

19. Мешканець Iндiї скаржиться на загальну слабкiсть, втрату маси тiла. У нього збiльшенi селезiнка, печiнка, неперiодично пiдвищується температура тіла. У пунктатi з лiмфатичного вузла виявлено одноклiтиннi органiзми, тiло яких має овальну форму. На яке протозойне захворювання вказують цi ознаки:

A токсоплазмоз;

tB вiсцеротропний лейшманiоз;

C лямблiоз;

D амебiаз;

E трипаносомоз?

20. Переважна бiльшiсть сисунiв має складний життєвий цикл, частина якого проходить у водi. У якого представника класу Сисуни життєвий цикл не пов'язаний з водоймою:

A котячого сисуна;

B легеневого сисуна;

C печiнкового сисуна;

tD ланцетоподiбного сисуна;

E шистосоми урогенiтальної?Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 116; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты