Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Білет-21.
1. У хворого виявлено африканську сонну хворобу. Яка комаха, кусаючи хворого, могла передати йому збудника цiєї хвороби:

A вольфартова муха;

B хатня муха;

C муха це-це;

D осiння жигалка;

E блощиця?

2. Iснують органiзми, якi виробляють i нагромаджують сполуки, здатнi спричинювати отруєння людини. Деякi отруйнi рослини i тварини мiстять бiологiчно активнi речовини, якi в малих дозах використовують в медицинi. Назвiть такий органiзм:

A блекота чорна;

B головна воша;

C аскарида людська;

D тайговий клiщ;

E дизентерiйна амеба.

3. Зараження людини деякими гельмiнтозами може вiдбуватися через шкiрний покрив. Який з названих гельмiнтiв може проникати в органiзм людини через шкiру:

A аскарида людська;

B гострик;

C анкiлостома;

D цiп'як озброєний;

E цiп'як неозброєний?

4. До лікарні потрапили пацієнти зі скаргами на загальну слабкість, біль у кишечнику, розлади травлення. Під час дослідження фекалій було виявле­но цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?

A. Лямблії.

B. Амеби кишкової.

C. Балантидію кишкового.

D. Амеби ротової.

E. Амеби дизентерійної.

5. Внаслідок укусу москітів на шкірі людини виникли виразки. Аналіз вмісту виразки виявив внутрішньо­клітинні безджгутикові найпростіші. Яке захворювання у пацієнта?

A. Лейшманіоз дерматотропний.

B. Лейшманіоз вісцеротропний.

C. Демодекоз.

D. Короста.

E. Міаз.

6. Лікування хворого на запалення легень суттєво не полегшило його стан. Він почав скаржитись на біль у животі, нудоту та інші розлади травлення, погіршення загального стану. Призначений лікарем лабораторний аналіз фекалій виявив наявність яєць гельмінта овальної форми, вкритих товстою горбистою оболонкою. Який діагноз можна встановити на підставі наведених даних?

A. Фасціольоз.

B. Трихоцефальоз.

C. Дифілоботріоз.

D. Ентеробіоз.

E. Аскаридоз.

7. У лікарню поступив хворий з попереднім діагнозом: трихінельоз. Вживання якої їжі могло спричинити це захворювання?

A. Свинини.

B. Яловичини.

C. Риби.

D. Раків.

E. Крабів.

8. Під час профілактичного огляду в одного працівника їдальні у фекаліях виявлено восьмиядерні цисти. Кому з найпростіших вони належать?

A. Лямблії.

B. Балантидію.

C. Амебі кишковій.

D. Трихомонаді кишковій.

E. Токсоплазмі.

9. До лікарні потрапив пацієнт зі скаргами на загальну слабкість, біль у кишечнику, розлади травлення, що супроводжуються частими випорожненнями з домішкою слизу і крові. Під час дослідження фекалій виявлено вегетативні форми найпростіших розміром 30—200 мкм. Тіло вкрите війками, цитоплазма містить два ядра (велике — макронуклеус і мале — мікронуклеус). Який паразит спричинив захворювання в пацієнта?

A. Амеба кишкова.

B. Балантидій.

C. Трихомонада кишкова.

D. Амеба ротова.

E. Лямблія.

10. У хворого під час оперативного втручання в червоподібному відростку сліпої кишки виявлено гельмінта білого кольору завдовжки 40 мм з тонким ниткоподібним переднім кінцем. У фекаліях пацієнта знайдено безбарвні яйця діжкоподібної форми з “пробочками” на полюсах. Про якого гельмінта йдеться?

A. Вугрицю кишкову.

B. Гострик.

C. Аскариду людську.

D. Кривоголовку дванадцятипалу.

E. Волосоголовця людського.

11. Людям, що мешкають в умовах арктичного клiмату, незалежно вiд їхньої раси, притаманний ряд пристосувань до умов iснування. Для арктичного адаптивного типу порiвняно з корiнними жителями Центральної Африки характерним є:

A бiльше потовидiлення;

B менша потреба в жирах;

C худорляве тiло;

D бiльша довжина нiг, нiж довжина рук;

E бiльший шар пiдшкiрного жиру.

12. Вважається, що характернi особливостi людських рас сформувалися заради пристосування до умов навколишнього середовища. У чому полягає пристосувальне значення плескатої форми обличчя у представникiв монголоїдної раси:

A сприяє бiльш iнтенсивному потовидiленню;

B сприяє кращому проникненню ультрафiолетових променiв у товщу шкiри;

C запобiгає проникненню ультрафiолетових променiв у товщу шкiри;

D зменшує небезпеку обмороження;

E сприяє захисту слизової оболонки ока вiд потрапляння пилу?

13. У хворого спостерiгається типова для нападу малярiї клiнiчна картина: лихоманка, жар, рясний пiт. Пiд час обстеження виявлено, що в нього збiльшенi печiнка та селезiнка. Яка стадiя розвитку малярiйного плазмодiя знаходиться в кровi хворого в цей час:

A оокiнета;

B ендозоїд;

C мерозоїт;

D спороциста;

E спорозоїт?

14. Мешканець Iндiї скаржиться на загальну слабкiсть, втрату маси тiла. У нього збiльшенi селезiнка, печiнка, неперiодично пiдвищується температура тіла. У пунктатi з лiмфатичного вузла виявлено одноклiтиннi органiзми, тiло яких має овальну форму. На яке протозойне захворювання вказують цi ознаки:

A токсоплазмоз;

B вiсцеротропний лейшманiоз;

C лямблiоз;

D амебiаз;

E трипаносомоз?

15. Переважна бiльшiсть сисунiв має складний життєвий цикл, частина якого проходить у водi. У якого представника класу Сисуни життєвий цикл не пов'язаний з водоймою:

A котячого сисуна;

B легеневого сисуна;

C печiнкового сисуна;

D ланцетоподiбного сисуна;

E шистосоми урогенiтальної?

16. Людина, перебуваючи в Африцi, помiтила, що в її сечi з'явилася кров. Пiд час проведення лабораторного дослiдження у деннiй сечi хворого виявлено яйця овальної форми, жовтого кольору, з шипом на одному з полюсiв. Якому гельмiнту вони належать:

A аскаридi людськiй;

B гострику;

C шистосомi урогенiтальнiй;

D трихiнелi;

E печiнковому сисуну?

17. Серед комах iснують як збудники хвороб, так i переносники збудникiв хвороб. Яка комаха переносить збудника малярiї:

A комар Anopheles;

B комар Aedes;

C комар Culex;

D москiт Phlebotomus;

E клiщ Ixodes?

18. У фекаліях хворого з розладами травлення виявлено зрілі членики ціп’яка; матка в них має 7—12 бічних відгалужень. Якому гельмінту вони належать?

A. Стьожаку широкому.

B. Ціп’яку неозброєному.

C. Ціп’яку карликовому.

D. Ціп’яку озброєному.

E. Ехінококу.

19. У хворого вугровий висип і запальні зміни шкіри обличчя. Під час мікроскопії матеріалу із вмісту гній­них фолікулів виявлено живих видовжених членистоногих з 4 парами ре­дукованих кінцівок. Збудник якої хво­роби паразитує у хворого?

A. Дерматотропного лейшманіозу.

B. Корости.

C. Демодекозу.

D. Вісцеротропного лейшманіозу.

E. Педикульозу.

20. До лікарні потрапив хворий з розчухами волосистої частини голови, де виявлено членистоногих сірого кольору завдовжки 3 мм, зі сплющеним у дорсовентральному напрямку тілом і 3 парами кінцівок. Як вони називаються?

A. Cimex lectulаrius.

B. Phthirus pubis.

C. Pulex irritans.

D. Pediculus humanus capitis.

E. Pediculus humanus humanus.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты