Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНА ВОГНЕВІЙ ПОЗИЦІЇ

Читайте также:
  1. Аналіз позиції організації в конкурентній боротьбі за методом конкурентних переваг
  2. Взаємне розташування пунктів спряженого спостереження та вогневої позиції
  3. Взаємозв'язок попиту, пропозиції і ціни. Ринковий механізм регулювання економічних відносин
  4. Вибір, підготовка й заняття вогневої позиції
  5. Визначіть, де та в чому шукав Сократ коренів справжньої моральності? В чому його позиція поставала докорінно відмінною від позиції софістів?
  6. Висновки і пропозиції
  7. Виявлення пріоритетних конкурентів та визначення сили їх позиції.
  8. Діагностування професійної позиції студента в ситуаціях взаємодії з аудиторією
  9. Загальні поняття декомпозиції
  10. Магнітне поле і його характеристики. Дія магнітного поля на контур зі струмом. Принцип суперпозиції. Класифікація магнетиків

 

На вогневій позиції в скомандувані установки, при необхідності вводять такі поправки:

– на різнобій гармат відносно гармати основного танка;

– на перевищення відносно основного танка;

– на різницю вагових знаків на снарядах щодо снарядів основного танка.

Поправки рівня на різнобій гармат відносно гармати основного танкарозраховують завчасно на підставі даних про падіння початкової швидкості гармат.

Для визначення поправок рівня на різнобій гармат виконують такі операції:

– у кожному танку за допомогою приладу визначають довжину зарядної камори гармати і від одержаної величини віднімають довжину зарядної камори нового ствола, вказану у формулярі гармати;

– за величиною подовження зарядної камори за даними, поміщеними в Таблицях стрільби, визначають падіння початкової швидкості з округленням до 0,1%;

– розраховують відносне падіння початкової швидкості гармати кожного танка по відношенню до гармати основного танка (з відповідним знаком), для чого від величини падіння початкової швидкості гармати даного танка віднімають падіння початкової швидкості гармати основного танка;

– для використовуваних зарядів і різних дальностей стрільби визначають поправки рівня на різнобій гармат по формулі

– поправка дальності на зміну початкової швидкості на 1%;

відносне відхилення початкової швидкості гармати даного танка;

– зміна дальності падіння снаряда при зміні кута прицілювання на одну тисячну.

Значення і беруть з Таблиць стрільби.

 

Знак поправки буде протилежним знаку відносного відхилення початкової швидкості.

 

Приклад.Шляхом обміру довжини зарядної камори визначене падіння початкових швидкостей у танкових гармат: у 4-у танку (основному) – 0,3%, в 6-у – 1%. Відхилення початкової швидкості у гармати 6-го танка щодо основного складає

Додатки


Поправка рівня для 6-го танка при стрільбі на третьому заряді на дальність 4000 м визначається таким чином:

(зі знаком плюс)

Розраховані у такий спосіб поправки зводять в таблицю.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 11; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ВІЯЛА ДО ВІЯЛА ІНШОГО ВИГЛЯДУ | Приклад таблиці поправок рівня на різнобій гармат танків
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты