Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯк ви вважаєте, наскільки може бути прийнятною дана концепція істини? Чи піддається в такому випадку сама істина перевірці?
Читайте также:
  1. АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ
  2. Біоетична концепція охорони життя людини.
  3. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
  4. Визначення причин нещасного випадку
  5. Інтерполяція для випадку рівновіддалених вузлів
  6. Істина та її характеристика.
  7. К такому мнению склонялись многие участники прошедшей 2 июля пресс-конференции, организованной инициаторами кооперативного движения в России.
  8. Концепція "концентричних кіл".
  9. Концепція "природного безробіття" М. Фрідмена
  10. Концепція ERP II

"Істина не існує поза нами та над нами; вона можлива тільки тому, що ми в істині... "Я" − людина може бути джерелом істини: коли вона занурена у свою глибину, вона може бути в істині... Істина − аристократична, вона розкривається лише небагатьом; її розширення передбачає потрясіння свідомості, передбачає розплавленая та згоряння закам'янілого та закостенілого світу".

(М.Бердяєв)

Як би ви назвали дану концепцію істини? Наскільки вона вам зрозуміла? Прийнятна? Спробуйте пояснити своє до неї ставлення. Порівняйте нижченаведені критерії істини, дайте їм оцінку.

"Істинним слід завжди визнавати лише настільки очевидне, в чому неможливо було би знайти нічого, щоби давало хоч якийсь привід для сумніву".

(Г.Лейбніц)

"Що є істина? − На це питання Понтія Пілата можна відповісти просто й переконливо... Відповідь ця полягає в наступному: твердження, судження, висловлювання або гадка є істинними, якщо, та тільки якщо воно відповідає фактам".

(К.Поппер)

"Істинність є властивість віри, і як наслідок − властивість речень, що виражають віру. Істина полягає у певному відношенні між вірою та одним або кількома фактами, іншими, ніж сама віра. Речення може бути названим "істинним" або "хибним", навіть якщо в нього ніхто не вірить, проте за умови, що якщо би хтось в нього повірив, то ця віра виявилась би або істинною, або хибною в залежності від обставин".

(Б.Рассел)

"Критерієм істини є узгодженість дискутованого твердження з уже наявним і прийнятим знанням".

(О.Нойрат)

Врахуйте, що останнє положення виражає так звану "когерентну концепцію істини"−істини, як внутрішньої узгодженості знання.

"Усвідомити будь-що − значить знайти єдину істину, єдиний смисл того, що усвідомлюється. Наших людських думок та гадок може бути безкінечна множина, але істина − єдина для всіх. І усвідомити − значить віднести усвідомлене до цього єдиного, для всіх обов'язкового смислу − істини".

(Є.Трубецький)

Яка функція істини в людській свідомості підкреслена в даному фрагменті (смислова, ціннісна, еталонна)? Чи приймаєте ви таке тлумачення ролі істини в діяльності свідомості? Аргументуйте свої твердження, розгортаючи міркування на захист даного положення та "від супротивного".Обдумайте, нарешті, тлумачення істини одним із провідних авторитетів напряму аналітичної філософії XX ст.

"Істинність тавтологій достовірна, речень − можлива, суперечностей − неможлива".

(Л.Вітгенштейн)


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты