Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯкі із наведених версій осмислення пізнання видаються вам найбільш виваженими? Чому? Які з них можна вважати власне філософськими?
Читайте также:
  1. В чому можна побачити найвиразніші особливості гегелівського тлумачення світу, природи? Як пов'язані між собою природа та дух? Чим вони докорінно відрізняються одне від одного?
  2. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  3. Виходячи із наведених міркувань, поясніть, в чому полягала особливість підходу просвітників до людини та її моральності; аргументуйте своє ставлення до даних думок.
  4. Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной.
  5. Возможна ли наука об обществе? Роль рациональности в развитии общества
  6. Г) особливості пізнання суспільства, соціальне гноселогія.
  7. Діалектика пізнання. Проблема істини
  8. Дільники і кратні. Спільні дільники і спільні кратні. Найбільший спільний дільник (НСД) і найменше спільне кратне (НСК), їх властивості.
  9. До чиїх поглядів близький у наведених міркуваннях М.В.Гоголь? Сформулюйте своє ставлення до них.
  10. З'ясуйте найвиразніші особливості такої періодизації. Чи доречно, що в ній відсутні римська та олександрійська філософії? Чим би це можна було пояснити?

Ознайомтесь із положеннями, які намагаються доповнити більш-менш поширені розуміння пізнання зверненням уваги на його особливі виявлення:

"Пізнання мас дві спрямованості і два значення: воно є активний прорив до смислу, до істини, що підноситься над світом, і воно є пристосуванням до даного світу, до соціальної повсякденності".

(М.Бердяєв)

Як ви можете пояснити відмінності у наведених різних спрямуваннях пізнання? Як би ви назвали ті складові пізнання, які спеціально підкреслені автором уривка?

"Релігія стверджує, що існує лише одна річ, яка рівнозначна вічності і має в ній сенс − це любов. Насправді ж ця річ − пізнання".

(О.Суворов, сучасний російський філософ)

Спробуйте з'ясувати, в якому сенсі пізнання може поставати в окресленні вічності? Чи згідні ви із тим, що сила пізнання є більшою, ніж сила любові? Аргументуйте свої твердження.

"Відомим є біблійне використання дієслова "пізнавати" у сенсі проникнення в таємницю жінки. Те ж саме використання є звичайним і для грецької мови, де виявляється контекст слова "знання" як проникнення у заповітне. Це знання як магічне або релігійне вміння, а не самопізнання; це є проникнення в таємниці зовнішнього світу задля оволодіння та використання".

(С.Авєрінцев)

Який аспект пізнання вимальовується в наведеному фрагменті? У чому полягає його важливе значення? Чи згідні ви із трактуванням пізнання через оволодіння? Поясніть свої твердження. Спробуйте підвести загальні підсумки знайомству із найпершими проявами та визначеннями пізнання. Що ж є пізнання на вашу думку? Які у нього найперші чинники, прояви та функції?

Підводячи підсумок загальному розумінню пізнання, уважно перечитайте наведені нижче судження щодо різноманітних тлумачень пізнання:

"Філософська теорія пізнання пропонує нам... не одне, а численні і зовсім відмінні визначення [пізнання]: знання і пізнання, говорить нам давня школа догматизму, є відображенням речей, що перебувають поза нашою свідомістю. Ні, − відповідає Марбурзька школа, − пізнання є мисленим конструюванням предметів за внутрішніми законами самого мислення. Пізнання, − говорить знову-таки південно-західна німецька школа, − це формування матеріалу через посередництво судження. Пізнавати − значить утворювати судження, що ведуть до корисних дій, − стверджує прихильник прагматизму. Пізнання за Бергсоном − це природне занурення через чуттєвість у процеси становлення світу. Пізнання − це розуміння зв'язків між уявленнями, які, як такі, зі свого боку, не є схожими на речі, але у крайньому разі зв'язки речей та зв'язки уявлень є аналогічними, − вважає "критичний реалізм". Пізнання є або описування наочних фактів із мінімумом понять та законів,... або пізнання значить виявлення у чомусь відносно невідомому відомого нам комплексу... так вчать позитивісти".(М.Шелер)

Спробуйте проаналізувати наведені окреслення сутності пізнання, виявити в них позитивні здобутки та недоліки, а також зробити загальний висновок щодо складності та суттєвих рис пізнання.

Завдання 2. Види пізнання та їх взаємозв'язок.

"Для осягнення (пізнання) нам відкриті два шляхи: перший − шлях науки, за допомогою якої цей шлях відкриває пал і причини та основні закони і виражає їх точними формулами або абстрактними термінами. Другий − шлях мистецтва, за допомогою якого ці причини і основні закони він виражає вже не в сухих визначеннях, недоступних натовпу і зрозумілих лише для кількох фахівців, але у формі живого сприйняття, звертаючись не лише до розуму, ай до почуттів, до серця найбільш простої людини".(І.Тен)


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 33; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты