Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯка з двох запропонованих позицій видається вам ближчою до істини? Чому?
Читайте также:
  1. Завдання 2. Провести морфологічний аналіз вегетативних та генеративних органів одного з запропонованих видів родини Бобові – Fabaceae.
  2. Під час розроблення задуму уроку з позицій авторитарного й гуманістичного навчання
  3. Позиційні системи числення. Переведення числа з однієї системи числення в іншу
  4. Позиційні та непозиційні системи числення, запис чисел у позиційних і непозиційних системах числення.
  5. Стаття 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів
  6. Стаття 36. Порядок проведення процедури запиту цінових пропозицій
  7. Як ви вважаєте, наскільки може бути прийнятною дана концепція істини? Чи піддається в такому випадку сама істина перевірці?
  8. Які із наведених версій осмислення пізнання видаються вам найбільш виваженими? Чому? Які з них можна вважати власне філософськими?

"Яким чином в нас могла б бути ідея буття, якби нам самим не було притаманне буття й ми не знаходили б таким чином буття в собі".

(Г.Лейбніц)

"Буття стало об'єктом думки, і тим самим воно означало об'єктивацію. Розум знаходить власний продукт. Реальність ставиться у залежність від того, що вона робиться предметом пізнання, тобто об'єктом. Але насправді правильно зворотне − реальність не перед пізнаючим суб'єктом, а за ним, в його екзистенціальності".

(М.Бердяєв)

Яке, на Вашу думку, реальне співвідношення буття та мислення: буття визначає зміст мислення, мислення встановлює межі буття, присутнє взаємовизначення буття та мислення тощо?

Завдання 5. Сучасна наука про рівні та форми проявів буття.

"...космос, в якому знаходиться людина, завдяки нездоланній цілісності свого ансамблю утворює систему, ціле, квант. Систему за своєю множинністю; ціле за своєю єдністю; квант за своєю енергією..."

(П.Тейяр де Шарден)

Як Ви розумієте названі П.Тейяром де Шарденом загальні закономірності природних процесів з урахуванням особливостей Вашої спеціальності.

Чи згідні Ви з розподілом сфер буття, які пропонуються в наступних двох уривках? Запропонуйте власне бачення розподілу сфер буття.

"Природа розглядається... як універсум, в якому виділяються три світи − світ природи у власному значенні слова, світ соціуму... і світ цивілізаційних парадигм. Ці світи існують не ізольовано один від одного, а утворюють наче три рівні реальності, що знаменують різні стадії, гілки і напрямки еволюційних процесів у Всесвіті".

(Р.Карпінская, І.Лісєєв, А.Огурцов)

"Ми можемо розрізнити наступні три світи, чи універсуми: по-перше, світ фізичних об'єктів чи фізичних станів; по-друге, світ станів свідомості, мислительних (ментальних) станів, і, можливо, диспозицій до дій; по-третє, світ об'єктивного змісту мислення, перш за все змісту наукових ідей, поетичних думок та творів мистецтва".

(К.Поппер)

Які фактори, згідно з В.Вернадським та А.Печчеї, впливають на формування середовища на сучасному етапі розвитку людського суспільства? Які ще, на Вашу думку, фактори можна додати до вказаних? Чи можна сказати, що тепер не буття володіє людиною, а людина − буттям?"...Біосфера в наш історичний момент геологічно швидко переходить в новий стан − в ноосферу, тобто в такого типу стан, в якому повинні знаходити прояв розум та скеровувана ним робота людини як нова небувала на планеті геологічна сила... [Цим] встановлюється якнайтісніший зв'язок між геологічними явищами та історією людства".

(В. Вернадський)

"Ще кілька десятків років тому світ людини спрощено можна уявити собі як три взаємопов'язані, але достатньо стійкі елементи: Природа, Людина та суспільство. Тепер у цю систему ввійшов четвертий і потенційно неконтрольований елемент − техніка...".

(А.Печчеї)


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты