Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯк Ви розумієте наступне визначення людського буття? Як називається подібний світоглядний підхід? Для якої епохи європейської філософії він характерний?
Читайте также:
  1. А. Шопенгауер як засновник ірраціональної некласичної філософії
  2. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  3. В чому вбачав Л.Фейєрбах вихідний недолік філософії Гегеля?
  4. В чому полягає внесок античної філософії в розвиток філософського знання
  5. В чому полягає внесок філософії Середньовіччя в духовний розвиток суспільства
  6. Види міжнародної міграції людського ресурсу
  7. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  8. Визначення бюджету просування
  9. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  10. Визначення величини базових змінних витрат підприємства

"Людина − фокус, в якому сходяться всі шари буття".

(М.Бердяєв)

Порівняйте між собою наступні підходи до визначення специфіки людського буття. Як можна назвати кожен з підходів? Виділіть головні моменти кожного з них. Який із них, на Вашу думку, є найбільш доречним для сучасної епохи?

"...Людина − це істота, створена актом божественного творіння, і Бог дає їй дихання життя, щоб вступити з нею в особистісні відносини. Людина − душа і життя, що починають бути тоді, коли Бог закликає їх в цей світ. Але людина – це і плоть. Вся людська сутність є творінням Бога, вся людська сутність − образ і подоба Божа... Бог, Абсолют, вступає в особисті відносини з людиною".

(К.Вальверде)

"У своїй дійсності вона [сутність людини] є сукупністю суспільних відносин".

(К.Маркс)

"Буття − це співтовариство; буття-для-себе − це відчуження та відсутність комунікабельності. ..Сутність людини полягає лише в співтоваристві, у спілкуванні людини з людиною".

(Л.Фейєрбах)

Чим відрізняється позиція К.Маркса та Л.Фейєрбаха, враховуючи, що вони обоє стверджують соціальність людського буття?

"Людина − істота, яка не тільки є, але й знає, що вона є. Впевнена в своїх силах, вона досліджує довколишній світ і змінює його за певним планом. Вона вирвалась із природного процесу, який завжди залишався лише неусвідомленим повторенням незмінного; вона − істота, яка не може бути повністю пізнана як буття, але ще вільно вирішує, що воно є; людина − це дух, ситуація справжньої людини − її духовна ситуація".

(К.Ясперс)

На якій зі сторін людського буття акцентує К.Ясперс? Яким, на Вашу думку, є специфічно людське буття (матеріальним, духовним, єдністю першого та другого тощо)? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

Як Н. Аббаньяно за допомогою категорії буття окреслює таку специфічну рису людського буття, як свобода? Чи можна сказати, що світоглядна позиція, яку обирає собі людина − це вільна можливість обрати своє ставлення до буття? Обґрунтуйте свою відповідь.

"Незалежно від того, як трактується буття (як світ цілей, абсолютна суб'єктивність, або як щось інакше), людина не тотожна з ним. Людина конституюється лише при допущенні можливості відношення людини до буття. Можливість відношення до буття − єдина можлива основа для розуміння людини як свободи. І якщо ця можливість визначає спосіб буття, притаманний людині, тобто екзистенцію, то з цього випливає, що екзистенція − єдиний можливий горизонт для розуміння людини як свободи".(Н.Аббаньяно)


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 32; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты