Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛінійна організаційна структура управління
Читайте также:
  1. Amp; 3. Управління, прийняття рішень та інформаційна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій.
  2. Foreign Office – структура, функции…..
  3. I Понятие, виды, отличия и структура рекламы
  4. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  5. I. Сущность и структура финансового рынка.
  6. II. Жиры (ацилглицеролы). Их структура, классификация и свойства
  7. IV. Права людини: поняття та структура
  8. V. Структура та функції політичної системи суспільства
  9. VII.1.2) Правовая структура вещи.
  10. Агрегат-структура

Це найпростіша форма взаємозв’язків в управлінні господарськими процесами. Лінійна структура управління характерна для малого бізнесу, нижчих ступенів управління середніх та великих фірм, оскільки для них вона є найбільш економічною.

Для лінійної системи управління характерним є прямий вплив керівника на колектив. В його руках зосереджено керівництво виконанням всіх функцій. Принцип єдиноначальності у цьому випадку знаходить свій прямий прояв.

У лінійній ор­ганізаційній структурі (рис. 1) кожний підлеглий має лише одного керівника і в кожній ланці виконується весь комплекс робіт, пов’язаних з управлінням об'єктом; чітко виражений принцип єдиноначальності; високий ступінь централізації в управлінні; повноваження функціональних спеціалістів незначні і носять рекомендаційний характер.

 

    Директор Головний керівник   Функціональні спеціалісти: фінанси; планування; постачання; маркетинг тощо Фахівці
 
             
                 
Начальник дільниці Лінійний керівник   Начальник дільниці Лінійний керівник   Начальник дільниці Лінійний керівник  
             
                 
Робітник Виконавці   Робітник Виконавці   Робітник Виконавці  
                   

 

Рис. 1. Лінійна організаційна структура управління:

К - головний керівник; ЛІ, Л2 - лінійні керівники; В1...В7 — виконавці,

Ф – фахівці

 

Переваги лінійної організаційної структури управління:

* чіткість і простота взаємовідносин ланок і працівників управління;

* узгодженість дій виконавців;

* простота управління (один канал зв’язку);

* оперативність підготовки та проведення управлінських рішень;

* відсутність дублювання в роботі;

* повна особиста відповідальність керівника за кінцеві результати діяльності свого підрозділу;* забезпечення єдності керівництва зверху до низу (принцип єдності розпорядницької діяльності);

* надійний контроль (суворе дотримання дисципліни).

Недоліки лінійних організаційних структур управління:

* високі вимоги до кваліфікації керівників та до їхньої компетенції за всіма питаннями роботи підлеглих ланок, що, в свою чергу, обмежує керівника ефективно управляти організацією.

* значний обсяг інформації, яку передають з одного рівня на інший, безліч контактів з підлеглими, вищими та суміжними організаціями;

* концентрація влади в керівній верхівці;

* при великих масштабах управлінської діяльності керівник не в змозі ефективно виконувати свої обов’язки;

* при бюрократичному, диктаторському стилі керівництва стримується ініціатива та творчість персоналу.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты