Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаAmp; 5. Категорії об’єктів господарства за рівнем загрози
Читайте также:
  1. Amp; 3. Розподіл об’єктів господарювання за ступенем ризику їхньої господарської діяльності
  2. Адміністративні правопорушення в галузі сільського господарства і ветеринарії
  3. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку
  4. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства
  5. Ведення особистого підсобного господарства в районах радіоактивного забруднення
  6. Вибір нафтогазоперспективних об’єктів до першочергового пошукового буріння за допомогою експертних систем
  7. Видатки бюджетів на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства
  8. Відбудова народного господарства У. на засадах непу.
  9. Все вирощене насіння батьківських форм повністю обробляється в системі першої ланки і відпускається потім насінницьким господарствам для посіву на ділянках гібридизації.

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» визначає урядові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров'я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації наслідків.

Oб’єкт підвищеної небезпеки – об'єкт, на якому використовуються, виробляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна чи декілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перебільшує нормативно установлені порогові маси, а також інші об'єкти, які відповідно до закону мають передумовою реальну загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Об'єкт господарської діяльності визнається потенційно небезпечним за умови наявності у його складі хоча б одного джерела небезпеки, здатного ініціювати НС місцевого, регіонального або державного рівнів.

Об'єкти, які підпадають під дію нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 14 та 15, належать до потенційно небезпечних незалежно від рівнів НС, які можуть ініціювати виявлені джерела небезпеки. Об'єкт господарської діяльності, який за результатами ідентифікації не підпадає під вищезазначені вимоги, не визнається ПНО.

При наявності на об'єкті господарської діяльності більше трьох джерел небезпеки у пункті 4 Повідомлення наводять дані про три джерела небезпеки, які можуть ініціювати НС з максимальним рівнем, та загальну кількість джерел небезпеки.

За класифікаційними ознаками об'єкти підвищеної небезпеки розподілені на три основні групи:

1. Об'єкти з небезпечними речовинами (відповідно до наведеного вище визначення);

2. Гідротехнічні споруди;

3. Хвостосховища, шламонагромаджувачі, нагромаджувачі токсичних відходів (далі - нагромаджувачі відходів).

Постановою Кабінету Міністрів України затверджений «Перелік груп об'єктів підвищеної небезпеки, в т.ч. пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного характеру, за категоріями небезпеки», в якому наведені групи цих об'єктів, а також введені три категорії небезпеки для об'єктів підвищеної небезпеки з небезпечними речовинами (1-а, 2-а, 3-я), дві категорії небезпеки (1-а, 2-а) для гідротехнічних споруд та одна категорія (1-а) – для нагромаджувачів відходів.Перша категорія небезпеки за цією класифікацією встановлює вищий ступінь небезпеки.

Додатково ці об'єкти класифікуються:

- гідротехнічні споруди – по класу та типу згідно з таблицею 1 «Переліку...»;

- нагромаджувачі відходів – за класом згідно з таблицею 2 «Переліку...»;

- об'єкти з небезпечними речовинами – за класом згідно з «Порядком ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України.

Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки по суті є процедурою виявлення цих об'єктів серед потенційно небезпечних об'єктів.

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты