Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаAmp; 1. Класифікація небезпечних природних процесів і явищ
Читайте также:
  1. Amp; 2. Класифікація хімічних речовин.
  2. Amp; 4. Класифікація надзвичайних ситуацій
  3. IV. Класифікація методів дослідження держави і права
  4. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  5. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  6. Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві
  7. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  8. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  9. Аудит використання природних ресурсів за видами

Україна вирізняється дуже різними природними умовами, що спричиняє можливе виникнення на її територія багатьох небезпечних природних процесів і явищ та певні просторові закономірності їх прояву в різних географічних зонах і районах.

Серед небезпечних природних процесів і явищ в Україні найчастіше трапляються:

геологічно-небезпечні явища: землетруси, карсти, зсуви, обвали та осипи, просідання земної поверхні різного походження, ерозія ґрунту;

метеорологічні небезпечні явища: сильні вітри, урагани, смерчі, шквали, зливи, сильні снігопади, спека, мороз, сильний град, ожеледь;

гідрологічно-небезпечні явища: повені, підвищення рівня ґрунтових вод, підтоплення, вітрові нагони;

природні пожежі: лісова, степова, ландшафтна, торф’яна;

масові інфекції та хвороби людей, тварин і рослин.

Стихійні явища, як правило, виникають в комплексі, що значною мірою посилює їх негативний вплив. Їх можна поділити на прості (сильний вітер, зсув або землетрус) та складні, з кількома одночасно діючими процесами однієї групи або кількох груп, наприклад негативних атмосферних та гідросферних процесів у поєднанні з техногенними. Деякі стихійні лиха (пожежі, обвали, зсуви) можуть виникнути в результаті дій людини, але наслідки їх завжди є результатом дії сил природи.

Загрози природного середовища (довкілля) можна поділити на дві групи:

‑ загрози природного походження (стихійні лиха);

‑ загрози від техногенного забруднення довкілля.

Природне середовище, як і техногенне (створене людиною) та соціальне (сфера людських стосунків) є джерелом небезпек для здоров'я та життя людини. Найвищий ступінь небезпеки складається при виникненні надзвичайної ситуації (НС).

Надзвичайними ситуаціями природного характеру є небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо.

Виникнення природних НС, у більшості випадків, відбувається через об’єктивні неконтрольовані природні процеси і антропогенні фактори, які посилюють ризики ураження і загибелі. До них належать:‑ збільшення техногенного впливу на природне середовище;

‑ аномальні зміни деяких параметрів природного середовища;

‑ висока урбанізація територій;

‑ нераціональне розміщення об’єктів життєдіяльності у зонах потенційної природної небезпеки;

‑ неефективність чи відсутність систем моніторингу компонентів природного середовища;

‑ низька достовірність прогнозування небезпечних природних явищ;

‑ відсутність чи поганий стан захисних споруд;

‑ невідповідність споруд вимогам територій;

‑ згортання розробки і впровадження заходів щодо запобігання деяким небезпечним природним явищам.

Причинами виникнення НС медико-біологічного характеру є порушення технології виготовлення, термінів зберігання та реалізації харчової продукції, недотримання санітарно-гігієнічних та санітарно-епідеміологічних норм, невідповідність якості питної води нормативним вимогам, низький рівень санітарно-просвітницької роботи, що відображає негативний сучасний екологічний та соціально-економічний стан суспільства.

В Україні щороку виникають сотні тяжких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень.З усіх НС природного характеру, які сталися в Україні протягом 2010-2013 р. найбільша кількість припадає на метеорологічні – 35 %; масові отруєння населення – 30 %; інфекційні захворювання людей – 14 %; геологічні – 11 %; пожежі в природних екосистемах – 6 %; гідрологічні – 3 %; інфекційні захворювання с/г тварин – 1 %. За масштабами НС природного характеру віднесені до: місцевого (47), об'єктового (33), регіонального (6), державного (2). В результаті цього загинуло 68 осіб і постраждало - 384 особи. За попередніми даними було завдано збитків на суму близько 649 млн. гривень. Найбільших збитків (94,7%), через НС природного характеру, завдано метеорологічними та гідрологічними процесами. З усіх загиблих і постраждалих 91,2% і 94,8% відповідно це наслідок НС медико-біологічного характеру.

Критичні параметри стихійних явищ, можливих на території Харківської обл.:

- вітер з швидкістю до 30 м/с і більше:

- мороз – до -35 С;

- спека – до +40-45 С;

- зливи;

- снігові замети;

- сніг з дощем;

- град;

- ожеледиця;

- налипання мокрого снігу;

- шквали – вітер з дощем.

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты