Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДинамічні показники ефективності проекту
Читайте также:
  1. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  2. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
  3. Важкість праці: динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напру­же­ність аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
  4. Взаємозамінюваність при проектуванні
  5. Вимоги до дипломної роботи і мета дипломного проектування
  6. Витрати підприємства в базових розрахунках та показники ефективності діяльності
  7. Вихідні дані для розрахунку і проектування пальового фундаменту
  8. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  9. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації
  10. Гідродинамічні критерії

 

Не зважаючи на простоту, статичні показники ефективності мають вагомий недолік – вони не враховують зміну грошей у часі, вартість яких має тенденцію знецінюватися. Для приведення вартості грошей в порівняння по фактору часу, майбутні грошові надходження слід продисконтувати. Дисконтування здійснюється шляхом множення грошових надходжень на коефіцієнт дисконтування, який розраховується по формулі (18):

 

, (34)

 

де r – норма дисконту, яка дорівнює ціні капіталу;

t – порядковий номер року здійснення проекту.

 

До динамічних показників ефективності належать:

- чиста сучасна вартість проекту (NPV) – це різниця між дисконтованими вхідними потоками та дисконтованими витратами, необхідними для здійснення проекту;

- індекс доходності (РІ) – це відношення різниці між дисконтованими вхідними та вихідними грошовими потоками до дисконтованих інвестицій;

- період окупності;

- внутрішня норма рентабельності.

Розрахунки динамічних показників проводити в таблиці 11.

Сучасна вартість річного потоку (колонка 5) розраховується як множення суми інвестицій та чистого прибутку за цей рік на коефіцієнт дисконтування.

Накопичена вартість на кінець року – це сума сучасних вартостей за майбутній період часу та за попередні роки.

Остання строчка в 6-ому стовпці покаже накопичену сучасну вартість інвестиційного проекту. Якщо це значення поділити на суму дисконтованих інвестицій, то отримаємо індекс доходності.

 

Таблиця 11– Розрахунок динамічних показників ефективності

Номер року Інвестиції, грн Чистий прибуток, грн Коефіцієнт дисконтування, Сучасна вартість річного потоку Накопичена вартість на кінець року
         
         
           
n         NPV
Разом       NPV  

Строк окупності можна визначити графічно. Для цього слід в системі координат «NPV – рік здійснення проекту» відкласти всі крапки і з’їднати їх плавною лінією. Крапка перетину отриманої кривої з віссю «рік здійснення проекту» і буде строком окупності інвестицій.Чим раніше окупається проект, тим менше ризик інвестиційних вкладень.

 

 

NPV
Рік здійснення проекту
п
NPVn
NPV0
NPV1
Строк окупності проекту

 

 


Рисунок 2 – Графічне визначення строку окупності інвестиційного проекту.

Внутрішня норма рентабельності показує при якій ціні капіталу сучасна вартість проекту дорівнюватиме нулю. Визначати її слід підбором норми дисконту. Для цього необхідно розрахувати NPV при нормі дисконту, більшою ніж ціна капіталу, і побудувати графік, зображений на рисунку 3.

Чим більше різниця між ціною капіталу та внутрішньою нормою рентабельності, тим менш ризикованим є проект.

 

NPV2
NPV
r
NPV1
r1 = ціні вартості капіталу
r2
IRR

 

 

Рисунок 3– Графічне визначення внутрішньої норми рентабельності


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты