Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальне поняття про методи виховання. Класифікація
Тема: Методи виховання

Мета: Перевірити та поглибити знання студентів з питань методів, що застосовуються у вихованні, ознайомити з їх класифікацією, розглянути основні методи виховання, розкрити їх суть; розвивати комунікативність, перцептивні здібності; виховувати любов до педагогічної праці.

Поняття:

Методи виховання (грец. methodos — спосіб, шлях) — способи впливу вихователя на свідомість, волю та поведінку вихованця з метою формування у нього стійких переконань і певних норм поведінки.

Діяльність- це активність людини, що має усвідомлюваний характер і спрямована на досягнення поставленоїмети, що визначається потребою.

Свідомість- це найвища форма розвитку психіки, притаманна тільки людині, що виявляється в складних формах відображення світу, опосередкована суспільно-історичною діяльністю людей

План

1. Загальні поняття про методи виховання. Класифікація

2. Методи формування свідомості та переконань

3. Методи формування діяльності та поведінки

4. Методи стимулювання

 

Література:

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Навчальний посібник / О.Вишневський. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

Карпенчук С.г. Теорія і методика виховання: Навчальний посібник / С.Г. Карпенчук. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.

Мойсею Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник / Н.Є. Мойсею. – К., 2007. – 656 с.

Омелянко В.Л. та ін. Теорія та методика виховання: Навчально-методичний посібник / В.Л. Омелянко, А.І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2008. – 415 с.

Омелянко В.Л. Кузьмінський А.І. Педагогічна мудрість віків: Навчальний посібник / В.Л. Омелянко, А.І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2009. – 411 с.

Подласый И.П. Педагогика (новый курс) в двух книгах: Книга 2. Процесс воспитания / И.П. Подласый. – М.: Владос, 2001. – 255 с.

Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори в 5-ти томах. – Т.3 / В.О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1977. – С.9 – 283.

Фібула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник / М.М. Фібула. – К.: Академвидав, 2009. – 560 с.

Структура заняття

І. Організаційна частина .

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Що таке виховання?

ІІІ. Повідомлення теми.

ІV. Мотивація навчальної діяльності .

На сьогоднішній лекції ви дізнаєтесь, що таке методи виховання, їх класифікацію.

V. Виклад лекційного матеріалу:

Загальне поняття про методи виховання. Класифікація

Способи теоретичного і практичного освоєння дійсності визначаються як методи(грец. metodos – шлях дослідження, пізнання) - шлях досягнення ви­значеної мети, а їх сукупність позначається поняттям “методологія”.

Стосовно шкільної практики методи виховання – це конкретні шляхи впливу на свідомість, почуття, волю, поведінку школярів з метою вирішення педагогічних завдань у процесі спільної діяльності вихованців і вихователів. Проблема вибору методів виховання є надзвичайно складною. Не існує універсального чи універсальних методів виховання.

Методика виховання, за влучним зауваженням А. С. Макаренка, не терпить стереотипних рішень і навіть доброго шаблону. Творчий підхід до використання методів —обов'язкова умова успішного виховання. Можливість такого підходу багато в чому залежить від розв'язання теоретичних питань, зокрема класифікації методів виховання. Але завдання удосконалення методів є необхідною умовою будь-якого процесу виховання і кожен вихователь в міру своїх сил і можливостей, вирішує їх, вносить в розробку загальних методів свої частинні зміни, доповнення, що відповідають конкретним умовам виховного процесу. Такі частинні удосконалення методів називають прийомами вихован­ня.

Прийом виховання — частина загального методу, окрема дія (вплив), конкретне поліпшення. Виділяється також поняття засобу виховання (засобами вихо­вання, як правило, є предмети матеріальної і духовної культури, що використовуються для вирішення педагогічних завдань) – це книги, засоби масової інформації (преса, телебачення, радіо), засоби мистецтва (кінофільми, вистави). Проте найважливішу роль відіграє вчасно і мудро сказане слово вчителя, якого потребує учень.

Під прийо­мом розуміють одиничну дію, під засобом — сукупність прийомів виховання. У цьому зв'язку інколи метод виховання визначають як систему прийомів і засобів, що використовуються для досягнення визначеної мети.

Першовідкривачем методів виховання вважають німецького педагога Й. Ф. Гербарта. Теорію виховання збагатили російські педагоги П .П. Блонський, М. М. Пістрак, котрі рекомендували застосувати щоденне вправляння в поведінці, позакласне читання, приклад дорослих.

Поступово виникали все нові методи виховання. Кажуть, що їх існує до чотирьох тисяч, а вчителі та класні керівники володіють лише 15-ма. При такій великій кількості методів виховання існували різні підходи до їх класифікації:

1. Н. І. Болдирев, Н. К. Гончаров, Ф. Ф. Корольов — переконання, вправляння, заохочення і покарання.

2. Т. А Ільїна, І. Т. Огородников — переконання, організація діяльності учнів, стимулювання поведінки.

3. І. С. Мар'єнко, М. Д. Ярмаченко — пояснювально-репродуктивний метод, проблемно-ситуаційні методи, привчання і вправляння, стимулювання, гальмування, керівництво самовихованням учнів.

4. Традиційно методи виховання класифікують за Г.І. Щукіною відповідно до їх функціональної спрямованості виділяють такі групи методів:

- формування свідомості та переконань;

- формування діяльності та поведінки;

- методи стимулювання;

- методи самовиховання.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 165; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты