Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВступ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Читайте также:
  1. Lt;variant>Не позднее суток со дня вступления приговора в законную силу
  2. ВВЕДЕНИЕ, ВСТУПЛЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ, ИНТРОДЬЮСИНГ
  3. Вновь открывшиеся обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду;
  4. Вопрос 4. Разработка, принятие и вступление в силу Конституции РФ 1993 года.
  5. Вопрос №81. Порядок опубликования и вступления в силу ФЗ.
  6. Вскоре после Голландии на путь новых географических открытий и колониальных захватов вступила Англия.
  7. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  8. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  9. ВСТУП. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ

 

1. Використання програми MS PowerPoint для створення презентацій у юридичній та комерційній діяльності - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

1.1. Створення презентації - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

1.1.1. Створення нової презентації - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

1.1.2. Звичайний режим перегляду - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

1.1.3. Додавання нового слайда - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7

1.1.4. Замітки доповідача - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9

1.1.5. Режим слайдів - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10

1.2. Режим структури - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13

1.2.1. Зміст презентації - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13

1.2.2. Підсумковий слайд - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16

1.2.3. Майстер авто змісту - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17

1.2.4. Сортувальник слайдів - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21

1.2.5. Додавання і видалення слайдів - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

1.2.6. Переміщення слайдів між презентаціями - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24

1.2.7. Шаблон дизайну і колірна схема - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24

1.3. Форматування слайда - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27

1.3.1. Шрифт, маркери і відступи абзаців - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27

1.3.2. Текстові об'єкти - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29

1.3.3. Переміщення і масштабування об'єктів - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

1.3.4. Редагування зразка слайда - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34

1.4. Графічні об'єкти - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34

1.4.1. Додавання малюнків та авто фігур - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 341.4.2. Додавання організаційної діаграми (оргдіаграми) - - - - - - - - - - - - - - 35

1.4.3. Додавання і переміщення блоків - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38

1.4.4. Форматування блоків - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39

1.5. Публікація та показ презентації - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41

1.5.1. Публікація презентації - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41

1.5.2. Організація переходів - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42

1.5.3. Анімація об'єктів - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43

1.5.4. Приховання слайдів - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44

1.5.5. Хронометраж - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45

1.5.6. Запуск слайд-фільму - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46

1.6. Варіанти індивідуальних завдань для створення презентацій - - - - - - - 49 

2. Використання інформаційно-правової системи
"Ліга: Закон" (у локальній комп'ютерної мережі) - - - - - - - - - - - - -56

2.1. Основи роботи в системі "ЛІГА: ЗАКОН - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56

2.1.1. Призначення та можливості системи - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56

2.1.2. Структура робочого вікна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57

2.1.3. Пошук документів - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58

2.1.4. Відкриття документа - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58

2.1.5. Роздрукування документа - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60

2.1.6. Пошук документів за конкретними реквізитами - - - - - - - - - - - - - - - - 60

2.1.7. Пошук конкретного документа за словами з
тексту (пошук за контекстом) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60

2.1.8. Пошук за тематичними напрямками - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61

2.1.9. Пошук за новими надходженнями - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61

 

Завдання для виконання - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62

2.2.1. Документи для завдань на пошук у системі "Ліга: Закон" - - - - - - - - - 62

3. Робота в мережі Інтернет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64

3.1. Загальні відомості про глобальну мережу Інтернет - - - - - - - - -64

3.1.1. Поняття про склад та сервіси Інтернет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 643.1.2. Адресація в мережі Інтернет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64

3.1.3. Оглядачі (браузери) – програми перегляду Web-сторінок - - - - - - - - - 65

3.1.4. Настроювання оглядача - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66

3.1.5. Поняття про відкриття Web-сторінок і пошукові системи - - - - - - - - - 67

3.1.6. Стандартні можливості Windows-додатків в оглядачі - - - - - - - - - - - - 68

3.1.7. Електронна пошта та її використання - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68

3.2. Практичне знайомство з глобальною мережею Інтернет. Освоєння основних навичок пошуку та збереження інформації, знайденої у Інтернет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70

3.2.1. Настроювання оглядача MS Internet Explorer - - - - - - - - - - - - - - - - - 71

3.2.2. Відкриття Web-сторінок і робота з пошуковими системами - - - - - - - 72

3.2.3. Використання стандартних можливостей
Windows-додатків в оглядачі - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -75

3.3. Вивчення використання електронної Web-пошти - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77

3.3.1. Створення облікового запису Web-Mail - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77

3.3.2. Створення та відправка простого листа - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79

3.3.3. Створення та відправка листа з файлом-додатком - - - - - - - - - - - - - - - 81

4. Створення Web-вузлів Internet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82

4.1. Побудова Web-вузла - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82

4.1.1. Майстер Web-вузла - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82

4.1.2. Режими перегляду - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86

4.1.3. Навігація по вузлу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 88

4.1.4. Гіперпосилання - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92

4.1.5. Звіти про Web-вузол - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94

4.2. Оформлення Web-вузла - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98

4.2.1. Вибір оформлення - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99

4.2.2. Загальні поля елементів - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101

4.3. Редактор Web-сторінок - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103

4.3.1. Форматування тексту - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 104

4.3.2. Робота з таблицями - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 106

4.3.3. Використання списків - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109

4.3.4. Додавання гіперпосилань - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111

4.3.5. Додавання малюнка на Web-сторінку - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 113

4.3.6. Підбір фону сторінок - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116

4.3.7. Використання панелей навігації - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 118

4.3.8. Використання закладок - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120

4.3.9. Перегляд сторінки Web-вузла у вигляді html-кода - - - - - - - - - - - - - - - - 122

4.4. Перегляд сторінок та публікація Web-вузла у мережі Інтернет - - - - - - - - - - - 124

4.4.1. Попередній перегляд - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 124

4.4.2. Публікація Web-вузла у мережі Інтернет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 126

4.5. Варіанти індивідуальних завдань для створення Web-вузлів для Інтернет - - - 130

 

5. Інформаційні системи в юридичній практиці - - - - - - - - - - - - - - - - 138

5.1. Робота зі списками MS Excel як с базами даних - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 138

5.1.1. Основні принципи роботи зі списками як з базами даних - - - - - - - - - - 138

5.1.2. Сортування списків і діапазонів - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 138


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты