Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВикористання закладок

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
 2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
 3. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
 4. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
 5. Аудит використання природних ресурсів за видами
 6. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
 7. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
 8. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
 9. Використання виробничих потужностей

Закладки дозволяють формувати гіперпосилання на визначене місце конкретної Web-сторінки. За допомогою таких посилань користувач може одним щигликом прокрутити сторінку до потрібного місця. Щоб додати закладку, виконайте такі кроки:

1. Оберіть команду View > Folder List (Обзор > Список папок), щоб вивести у вікно FrontPage панель списку файлів і папок Web-вузла.

2. Двічі клацніть на значку файлу prod04.htm, щоб відкрити його у вікні редактора.

3. Прокрутіть Web-сторінку Цвяхив самий низ і клацніть на початку слова Phone.

4. Оберіть команду Insert > Bookmark (Вставка > Закладка).

2. В поле Bookmark Name (Имя закладки) вікна діалогу (рис. 4.38), що відкрилося, уведіть текст: end_of_page.

Рис. 4.38. Додавання закладки

6. Клацніть на кнопці ОК.

7. Закрийте файл prod04.htm (команда Файл/Закр.).

8. З появою відповідного запиту підтвердіть необхідність збереження виконаних змін.

Тепер давайте додамо на сторінку Труби посилання, що вказує на щойно створену закладку.

9. Уведіть наприкінці сторінки Труби фразу Зверніть увагу на наші дешеві цвяхи.

10. Виділіть слово цвяхи, потім клацніть на ньому правоюкнопкоюмишіі оберіть команду Hyperlink (Гиперссылка).

11. У списку вікна діалогу створення гіперпосилання, що відкрилося, клацніть на значку файлу prod04.htm.

12. У поле Bookmark (Закладка) введіть ім'я створеної закладки end_of_page, як показано на рис. 4.39.

13. Клацніть на кнопці ОК.

Дію створеного гіперпосилання (підкреслене слово цвяхи) ви зможете оцінити, виконуючи крок 8 підрозділу 4.4.1.

Основа Web-вузла фірми Геркулес вже створена. Тепер потрібно наповнити всі сторінки необхідним змістом. Користуйтесь наявними таблицями та списками у ході редагування сторінок, видаліть всі тексти англійською мовою та непотрібні об’єкти (але не видаліть закладку на сторінці “цвяхи”). Додайте цікаві малюнки, графіки та діаграми.

Рис 4.39. Посилання на закладку

 

4.3.9. Перегляд сторінки Web-вузла у вигляді html-коду

Вікно режиму перегляду Page (Страница) має три вкладки, що відкривають доступ до трьох різних варіантів демонстрації Web-сторінки:

· Перший режим – Normal (Обычный), призначений для розробки сторінок за допомогою засобів редагування FrontPage.· Другий режимHTML, дозволяє переглядати і коректувати HTML-код Web-сторінки, створеної редактором.

· Третій режим дає можливість, не виходячи з FrontPage, попередньо переглянути створену Web-сторінку.

FrontPage пропонує розроблювачу безліч різноманітних інструментів, що дозволяють створювати практично будь-які Web-сторінки. Однак повне керування форматом відображення інформації можна одержати тільки редагуючи вихідний код HTML-файлу, що формує зображення сторінки. FrontPage пропонує два способи перегляду цього коду.

1. Не виходячи з вікна Web-сторінки Трубы, оберіть команду View > Reveal Tags (Обзор > Показ. Теги).

У цьому режимі (рис. 4.40) на екрані відображається не тільки зміст Web-сторінки, але і керуючі конструкції мови html, так звані "теги", які й формують наявне форматування документа. У HTML-документах всі теги укладені в кутові дужки. Вони поділяються на відкриваючі ( < ) і закриваючі ( > ), котрі відрізняються від перших наявністю символу " / ". Між однойменними відкриваючими і закриваючими тегами розміщується текст, форматування якого задається цими тегами. Наприклад, між тегами <table> і </table> укладений зміст таблиці. Деякі теги, такі як <hr>, що додає на сторінку горизонтальну лінію, не мають парного закриваючого тегу. Багаторівневе вкладення подібних конструкцій дозволяє задавати будь-які складні варіанти форматування документа. Зазначений режим демонстрації сторінки допомагає зрозуміти її структуру і полегшує пошук помилок.Рис. 4.39. Tеги документа

2. Перемістіть покажчик миші на значок <>, розташований праворуч від зображення лева. З'явиться спливаюча підказка, що демонструє повний текст тега.

Зазначений варіант перегляду сторінки дає можливість бачити теги, але не дозволяє їх редагувати. Давайте спробуємо скорегувати HTML-код сторінки, щоб, наприклад, виділити слово “мідні” напівжирним червоним шрифтом.

3. Прокрутіть вміст вікна до тексту Тонкі мідні труби і клацніть мишею перед словом “мідні”.

4. Щоб одержати повний доступ до коду сторінки, клацніть на корінці HTML. Ви побачите текстовий документ, на основі якого генерується Web-сторінка.

5. Уведіть перед словом “мідні” теги: <b> <font color="c90000"> (див рис. 4.40).

6. Після цього слова додайте закриваючі теги: </font></b> (рис. 4.40).

Рис. 4.40. Редагування коду сторінки

Додавання тегів у режимі редагування коду HTML іноді призводить до порушення раніше призначених режимів форматування і перекручування деяких об'єктів. Перед зміною коду корисно зберегти на диску копію Web-сторінки, що редагується, щоб у випадку невдачі мати можливість повернутися до вихідного варіанта.

7. Клацніть на корінці Normal (Обычный), щоб повернутися у звичайний режим перегляду сторінки. Зверніть увагу, що теги, додані в режимі редагування вихідного коду, офарбили слово “мідні” в червоний колір і задали йому жирне накреслення.

8. Натисканням клавіш Ctrl+/ відключіть демонстрацію тегів.

 

Досконально вивчивши мову HTML, ви зможете коректувати сторінки, створені в FrontPage, додаючи до них найскладніші ефекти, недоступні Web-редакторам.

 

4.4. перегляд сторінок та ПУБЛІКАЦІЯ Web-вузла у мережі ІНТЕРНЕТ

 

4.4.1. Попередній перегляд

Режим попереднього перегляду показує Web-сторінку такою, якою вона буде у вікні браузера.

1. Щоб увімкнути цей спосіб перегляду, клацніть на корінці Preview (Просмотр).

Тепер на сторінці відсутні пунктирні лінії, що показують границі розділів сторінки. Змінилася рамка таблиці, став іншим шрифт й інтервали між рядками. Для активізації гіперпосилань тепер непотрібно натискати клавішу Ctrl. Досить просто клацнути на посиланні. У цілому звичайний режим перегляду дуже схожий на результуючу сторінку, він дозволяє досить точно оцінювати розташування об'єктів і оформлення тексту. Але, редагуючи документ, не забувайте періодично звертатися до вкладки Preview (Просмотр), що точніше показує загальний вигляд елементів сторінки. Перед публікацією Web-вузла обов'язково перегляньте його сторінки у вікні браузера. Якщо на вашому комп'ютері встановлено декілька браузерів, відкрийте вузол у кожному з них, уважно вивчіть всі деталі і переконайтеся, що всі браузери коректно відображають введену інформацію і графічні об'єкти. Майте на увазі, що FrontPage дозволяє оперативно завантажувати Web-сторінки в будь-який браузер.

2. Щигликом на кнопці Save (Сохр.) панелі інструментів Standard (Стандартная)збережіть змінений варіант сторінки Труби.

3. Оберіть команду File >Preview In Browser (Файл > Просмотр в браузере...).

Рис. 4.41. Сторінка Труби

4. У вікні діалогу, що відкрилося, оберіть пункт Internet Explorer, а потім клацніть на кнопці Preview (Просмотр). Сторінка Труби, сформована у вправах цього заняття, з'явиться у вікні Internet Explorer (рис. 4.41). Давайте перевіримо роботу посилань, доданих на цю сторінку.

5. Перемістіть покажчик на слова довіднику товарів, щоб значок покажчика набув форму символу G , і клацніть мишею. Сторінка Труби зміниться на сторінку Довідник товарів (вона повинна бути вже заповненою довідковою інформацією!).

6. Щоб повернутися назад на Труби від компанії Геркулес, клацніть на кнопці Назад ( ^) панелі інструментів Internet Explorer.

7. Повторюючи кроки 5 і 6, перевірте дію посилання Ціни.

8. Клацніть на гіперпосиланні Цвяхи. Зверніть увагу, що ця дія не тільки відкриває сторінку Цвяхи, але і прокручує її до закладки end_of_page, вставленої в кінець цієї сторінки.

9. У текстовій панелі навігації, розташованої в нижній частині сторінки Цвяхи, клацніть на посиланні Вверх, щоб переміститися до сторінки Товари – батьківської стосовно трьох Web-сторінок, розглянутих вище.

10. Щоб повернутися на сторінку Труби, клацніть на посиланні Труби металеві.

11. Клацніть на посиланні info@hercules.com. Ця операція запустить програму електронної пошти MS Outllook Express і відкриє вікно нового повідомлення (Сообщение), у поле Тo (Кому...) якого вже буде додана електронна адреса одержувача. Щоб відіслати лист за адресою, зазначеною у гіперпосиланні, залишиться тільки ввести текст листа і клацнути на кнопці Send (Отправить).

12. Закрийте вікно Internet Explorer.

13. У меню FrontPage оберіть команду File > Close Web (Файл > Закр. Сайт). З появою запитів про необхідність збереження змін клацайте на кнопці Yes (Да).

4.4.2. Публікація Web-вузла у мережі ІНТЕРНЕТ

Ми вже навчилися робити невеликі Web-вузли за допомогою програми FrontPage 2000. Але доти, доки наш сайт розміщений тільки на жорсткому диску нашого комп’ютера, це лише локальна його копія. Для того щоб сайт став повноцінним “мешканцем” Інтернету, необхідно його там "опублікувати", для чого існує безліч Інтернет-служб, так званих “хостінг-провайдерів”. Переважна більшість їх надає послуги розміщення сайта на платній основі. Але є й такі служби, які роблять це безкоштовно, зазвичай встановлюючи на всіх сторінках вашого сайта різноманітну рекламу (невеликі рекламні надписи чи рекламні картинки внизу або вверху вашої сторінки), тим самим ви сплачуєте послуги публікації вашого сайта. Саме тому для наших учбових цілей другий варіант буде більш сприйнятливим для розміщення створеного Web-вузла.

Такою службою є, наприклад, сайт www.narod.ru, дуже простий у використанні і настроюванні для початківців.

1. На першій сторінці сайта www.narod.ru пропонується задати назву нашого веб-вузла (рис. 4.42). Наприклад, у нашому випадку назвою буде ім’я та номер мобільного або домашнього телефону (Sasha80503142563, Marina7219405 тощо).

Рис. 4.42. Перша сторінка сайта narod.ru

Вписуємо назву у віконце і натискуємо кнопку Занять.

2. Наступна сторінка (рис. 4.43) пропонує нам вписати власне ім’я та прізвище.

Рис. 4.43. Друга сторінка сайта narod.ru

Після натиску кнопки Дальше відкриється наступне вікно (рис. 4.44), яке запропонує нам задати пароль, контрольне питання і контрольні цифри. Увага, контрольні цифри треба ввести безпомилково, інакше продовжити реєстрацію буде не можливо!

Рис. 4.44. Черговий крок реєстрації

Увага! При завданні паролю та інших значень дотримуйтесь підказок, наведених на сторінці.

3. Якщо ви зробили все вірно і заповнили поля безпомилково, то наступна сторінка привітає вас із закінченням реєстрації (рис. 4.45).

Рис. 4.45. Успішне завершення реєстрації

Та ж сторінка пропонує ввести додаткову інформацію про себе, що не є обов’язковим, її можна ввести пізніше.

4. Після цього заходимо на сайт www.narod.ru і вводимо “Логин” (тобто ім’я нашого сайта) і “пароль”, який ми вказали при реєстрації (рис. 4.46).

Рис. 4.46. Встановлення зв'язку із сайтом

5. Після введення своїх персональних даних ви потрапите до сторінки, де відбувається безпосереднє управління вашим Web-вузлом (рис. 4.47), у верхній частині якої є посилання Загрузка файлов на сайт.

Рис. 4.47. Можливості управління сайтом

Після натискання на це посилання ви потрапите на сторінку, за допомогою якої зможете завантажити сторінки створеного Web-вузла, з вашого локального комп’ютера, безпосередньо у мережу Інтернет.

УВАГА! При завантаженні сторінок до Інтернету дотримуйтесь тієї ієрархії побудови папок, яка була і на вашому локальному комп’ютері.

Після завантаження усіх файлів Web-вузла необхідно перевірити його роботу, ввівши у рядок АдресWeb-браузера MS Internet Explorer, у нашому випадку: http://www.Sasha805031.narod.ru.

Рекомендується також зареєструвати створений сайт у пошукових системах, що надають таку послугу безкоштовно. Скористайтеся для цього пошуком таких серверів, наприклад у пошуковій системі ya.ru, із запитом Бесплатный хостингі після вибору сервера познайомтеся з правилами участі у системі.

Обсяг даного посібника не дозволяє цілком розглянути усі питання створення Web-вузлів. Крім стандартних прийомів форматування Web-сторінок, заснованих на можливостях мови HTML, у програмі FrontPage є набір засобів, що називають компонентами FrontPage (коментарі для розроблювача, поля підтвердження, заміна вмісту сторінок, включення у Web-сторінку деякого файлу на визначений час, зображення за розкладом, лічильники, рекламні банери, рядки, що біжать, та ін.). З їхньою допомогою можна поліпшити оформлення вузла і розширити його функціональні можливості. Для подальшої самостійної роботи рекомендуємо використовувати літературу з наведеного списку і безліч джерел у мережі Інтернет.

 

4.5. Варіанти індивідуальних завдань для створення Web-вузлів для Інтернет.

Варіант № 1

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: фірма з продажу книжкової продукції.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-6.

· Стиль оформлення – Cactus.

· Загальна кількість малюнків – 12.

Варіант № 2

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: районний відділ міліції.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-9.

· Стиль оформлення – Citrus Punch.

· Загальна кількість малюнків – 10.

 

Варіант № 3

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: автотранспортне підприємство.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-6.

· Стиль оформлення – Automotive.

· Загальна кількість малюнків – 14.

Варіант № 4

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: автовокзал обласного центра.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-8.

· Стиль оформлення – Automotive.

· Загальна кількість малюнків – 12.

 

Варіант № 5

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: фірма з продажу фруктів і овочів.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-7.

· Стиль оформлення – Romanesque.

· Загальна кількість малюнків – 10.

 

Варіант № 6

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: ресторан.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-9.

· Стиль оформлення – Straight Edge.

· Загальна кількість малюнків – 11.

 

Варіант № 7

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: фірма з продажу меблів.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-10.

· Стиль оформлення – Sumi Painting .

· Загальна кількість малюнків – 14.

 

Варіант № 8

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: юридична консультація.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-6.

· Стиль оформлення – Blueprint.

· Загальна кількість малюнків – 12.

 

Варіант № 9

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: фірма з продажу авіаквитків.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-7.

· Стиль оформлення – Blends.

· Загальна кількість малюнків – 8.

 

Варіант № 10

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: залізничний вокзал.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-9.

· Стиль оформлення – Industrial.

· Загальна кількість малюнків – 9.

 

Варіант № 11

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: фірма з продажу вин-горілочних виробів.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-8.

· Стиль оформлення – Rice Paper.

· Загальна кількість малюнків – 10.

 

Варіант № 12

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: фірма з продажу тютюнових виробів.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-6.

· Стиль оформлення – Blank.

· Загальна кількість малюнків – 9.

 

Варіант № 13

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: правоохоронні органи міста.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-10.

· Стиль оформлення – Bold Stripes.

· Загальна кількість малюнків – 12.

 

Варіант № 14

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: фірма з продажу продуктів харчування.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-6.

· Стиль оформлення – Cactus.

· Загальна кількість малюнків – 11.

 

Варіант № 15

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: фірма з продажу фармацевтичних товарів.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-9.

· Стиль оформлення – Citrus Punch.

· Загальна кількість малюнків – 12.

 

Варіант № 16

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: фірма з продажу електронних виробів.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-9.

· Стиль оформлення – Rice Paper.

· Загальна кількість малюнків – 11.

 

Варіант № 17

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: річковий порт міста.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-6.

· Стиль оформлення – Romanesque.

· Загальна кількість малюнків – 14.

 

Варіант № 18

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: центральний ринок.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-7.

· Стиль оформлення – Straight Edge.

· Загальна кількість малюнків – 12.

 

Варіант № 19

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: центральний стадіон.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-9.

· Стиль оформлення – Sumi Painting.

· Загальна кількість малюнків – 10.

 

Варіант № 20

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: банк.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-9.

· Стиль оформлення – Blueprint.

· Загальна кількість малюнків – 12.

 

Варіант № 21

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: телебачення міста.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-9.

· Стиль оформлення – Blends.

· Загальна кількість малюнків – 10.

Варіант № 22

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: адвокат.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-8.

· Стиль оформлення – Citrus Punch.

· Загальна кількість малюнків – 9.

Варіант № 23

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: фірма з продажу комп'ютерних комплектуючих.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-8.

· Стиль оформлення – Artsy.

· Загальна кількість малюнків – 10.

 

Варіант № 24

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: вищий навчальний заклад.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-7.

· Стиль оформлення – Blank .

· Загальна кількість малюнків – 12.

 

Варіант № 25

Розробити Web-вузол з такими характеристиками:

· Об'єкт публікації: фірма з продажу виробів текстильної промисловості.

· Обов'язкові сторінки – домашня, зміст сайта, структура організації, про автора, новини.

· Загальна кількість сторінок – 5-9.

· Стиль оформлення – Bold Stripes.

· Загальна кількість малюнків – 11.

 


 

5. Інформаційні системи В юридичній практиці

 

5.1. Робота зі списками MS Excel як с базами даних

5.1.1. Основні принципи роботи зі списками як з базами даних

В Excel присутні засоби, що дозволяють обробляти інформацію, організовану за принципом простих баз даних. Це так звані засоби роботи зі списками. Списки складаються з даних однакової структури. Щоб досягти максимальної ефективності у роботі зі списками, при їх формуванні необхідно виконувати такі правила:

 • дані в межах одного стовпця повинні бути однорідні (одного типу);
 • стовпці однозначно пойменовані;
 • кожен рядок повинен бути унікальним;
 • звертання до даних – довільне;
 • список не містить порожніх рядків.

При створенні списку не рекомендується надавати додаткові рядки, що відокремлюють заголовки стовпців і заповнені символами тире чи знаками рівності, тому що Excel може розглядати такі рядки як дані.

Рядки списку мають назву записів, а стовпці – полів.

Основними видами обробки баз даних в Excel є сортування з аналізом отриманих результатів, пошук і витяг даних.

5.1.2. Сортування списків і діапазонів

Рис. 5.1. Діалогове вікно "Сортировка диапазона"

 

Excel надає різні способи сортування даних. Можна сортувати рядки чи стовпці у зростаючому чи спадаючому порядку (текстові дані – в алфавітному чи зворотно алфавітному порядку). Крім того, Excel дозволяє створити свій власний порядок сортування. При сортуванні по рядках змінюється порядок їхнього розташування у списку, у той час як порядок розташування стовпців залишається незмінним. При сортуванні по стовпцях відповідно змінюється порядок розташування стовпців. Зміна розташування рядків (чи стовпців) призводить до того, що в обраному як критерій стовпці (рядку) дані стають упорядкованими.

При одному звертанні до команди "Сортировка" Excel дає можливість здійснити три рівня сортування. Діалогове вікно "Сортировка диапазона" викликається командою "Данные"–"Сортировка" (рис. 5.1). При цьому курсор повинен знаходитися у середині діапазону даних списку. Якщо ж сортуванню піддається частина списку, то вона повинна бути попередньо виділена. У полях зі списками, що розкриваються, "Сортировать по", "Затем по", "В последнюю очередь, по " задаються заголовки стовпців (чи рядків), за якими має здійснюватися сортування.

Перемикач "Идентифицировать поля по" у нижній частині вікна діалогу встановлюється у положення "Подписям". У цьому випадку заголовки стовпців (рядків) не будуть включені у сортування. Якщо результат сортування виявився незадовільним, можна використовувати команду "Правка"-"Отменить Сортировка" для відновлення попереднього стану списку.

Для вибору сортування за рядками чи стовпцями потрібно скористатися кнопкою "Параметры" діалогового вікна "Сортировка диапазона" й установити перемикач "Сортировать" у відповідне положення ("Строки диапазона" чи "Столбцы диапазона").

Для застосування користувальницького порядку сортування необхідно створити НОВЫЙ СПИСОК, обравши команду "Сервис"-"Параметры"-"Списки", а потім, натиснувши кнопку "Параметры" у вікні діалогу "Сортировка диапазона", розкрити список поля "Сортировка по первому ключу" й обрати потрібний список.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 9; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Форматування тексту | Приклади сортування списку
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.118 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты