Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


УРОК № 2
Тема уроку: Функції білків в клітині. Біологічно активні речовини. Гормони. Йододефiцитнi хвороби: історія i cучаснicть.

Цiлi уроку:

Освітні – дати учням уявлення про сучасний стан здоров’я людей на Землі, про історію та сучасність йододефіцитних захворювань, про функцію білків та гормонів в клітині.

Виховні – підготувати до ведення здорового способу життя, розширити кругозір, продовжити санiтарно-гiгiєнiчне та валеологiчне виховання, профілактику йододефіцитних захворювань.

Розвиваючі – розвиток мислення, пам’яті, поглиблення пізнавальних інтересів.

Компетенції:соціальна, полiкультурна, інформаційна, саморозвитку.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання уроку:періодична система елементів Д.І. Менделєєва, географічна карта світу, географічна карта України, йодована сіль, відеофільм “Захворювання щитовидної залози”, роздатковий дидактичний матеріал.

Основні бioлогiчнi поняття та терміни:“йододефiцитнi захворювання”, “гормони”, “кретинізм”, “йодована сіль”, “ ендемічний зоб”

План уроку:

1. Значення мікроелементів в житті клітини. Йод. Для чого він потрібний?

2. Функції білків в клітині. Історична довідка про виникнення йододефіцитних захворювань.

3. Географічний аспект проблеми йододефіциту.

4. Вплив гормонів щитовидної залози на організм людини.

5. Йододефіцитні захворювання: профілактика та лікування.

6. Як забезпечити організм йодом?

 

Хід уроку. Етапи уроку. Основні методи. Форми роботи. Застосування наочності.
1. Організація класу. Мотивація. Головна цінність суспільства – життя й здоров’я людини. В умовах ускладнення життя, мiжособистiсних стосунків, державний курс освітньої політики України передбачає пропаганду здорового способу життя. Ще в 4 сторіччі до н. е. Демокрит висловив таку думку: “Люди вимолюють своє здоров’я у богів. Їм невідомо, що вони самі можуть впливати на своє здоров’я”. Як ви розумієте цей вислів? Так, здоров’я людини – найбільша цінність. Та чи всі люди на Землі мають міцне здоров’я?   Застосування наочності: стенди “Здоровий спосіб життя”. Розповідь вчителя про програму “Діти України”, про Дитячий Фонд – ООН (ЮНIСЕФ) та його допомогу Україні у реалізації програми профілактики йододефіцитних захворювань.   Навчальна дискусія  
2.Актуалiзацiя опорних знань учнів. Учням демонструється фрагмент відеофільму. “Йододефiцитнi хвороби мешканців Землі ”. На уроках біології ми з вами вивчали елементарний склад живих організмів: 1). Якi групи хімічних елементів живої клітини вам відомі? 2). Який вміст мікроелементів в клітині? 3). Як реагує клітина, організм на нестачу мікроелементів? 4). Яку функцію виконують білки в клітині? 5). Що таке гормони? Яка їхня функція?   Демонстрація фрагментів відеофільму   Фронтальна бесіда з учнями по обговоренню фрагменту відеофільму.
3. Повідомлення теми, мети, та завдань уроку.  
4. Основна частина уроку. Вивчення нового навчального матеріалу. Декілька учнів класу входять до складу експертної групи, в ролі: історика, географа, дієтолога, бiохiмiка, медика. Перш ніж розпочати розповідь про йододефiцитнi захворювання, учням пропонується повідомлення бiохiмiка про йод, історію його відкриття, властивості, значення для організму людини.     Підраховано, що за 70 років людина споживає 52т H2O, 10т вуглеводів, 2,5т білків i всього 200 – 300кг мінеральних солей. Маса мікроелементів, необхідних людині, обчислюється мікрограмами.( 1мкг – 1/мiльйонна частка г) У вас на партах є таблиця №1 з якої ми можемо зробити висновок про потребу в йоді людей різного віку. (Див. додаток 1) Порівняйте: 1. Чому найбільша необхідність в йоді у вагітних жінок? 2. Чому людина похилого віку має меншу потребу в йоді, ніж юнаки та дівчата? 3. Який висновок можна зробити з цієї таблиці? Висновок: За 70 років життя людина споживає всього 5г йоду. Його недостача викликає різні ускладнення. Зверніть увагу на вислів видатного лікаря й філософа 5 сторіччя до н. е. Гіппократа. “Хай наша їжа діє як ліки, а ліки як їжа”.   Виступ історика про історію виникнення йододефіцитних захворювань та їх лікування. Висновок: Йододефiцитнi захворювання відомі 8 тисячоліть. “Чому за 8 тисячоліть людина не навчилась попереджувати йододефiцитнi захворювання?”. Біологи підрахували, що тривалість життя будь-якої істоти може у 14 разів перевищувати період повної зрілості. Людина досягає зрілості в 25 років, отже тривалість нашого життя могла б бути 180 років. Вислів I.I. Мечнікова“ Смерть раніше 150 років - насильницька смерть”. Чому середня тривалість життя на Землі не є 180 років? Отже, тривалість життя деяких тварин, особливо морських, спростовує всі наші заперечення. Так, щуки живуть до 300 років, черепахи, кити – кілька сторіч, а для крокодилів кілька сторіч – не межа віку. Вік окремих представників цих істот досягає 300 років. В той же час, ящірки (представники того ж класу Плазунів ), живуть лише 2 - 3 десятиліття. Як це можна пояснити? Виступ географа з географічною довідкою про проблеми та причини, що спричинили дефіцит йоду в повітрі, воді, грунтi. Самостійна робота учнів з дидактичним матеріалом. Бесіда з учнями: 1). Якi області в Україні є зоною найбільшого ризику? Де найбільша кількість йододефіцитних захворювань? 2) Чим ви це пояснюєте? Висновок за результатами бесіди. Як сьогодні ми розуміємо вислів видатного персонажу кінофільму “Формула любви” сільського лікаря, який сказав: “Ножем та виделкою риємо собі могилу”. Учням пропонується фрагмент відеофільму “Аліна” про дівчинку, яка хворіє захворюванням, спричиненим дефіцитом йоду.   Виступ учнів – медиків про значення щитовидної залози, її функції, гормони щитовидної залози, йододефiцитнi захворювання. Самостійна робота учнів з дидактичним матеріалом: таблиця “ Йододефiцитнi захворювання”, таблиця “ Фізіологічна роль гормонів щитовидної залози”. Висновок: Який вихід з ситуації, що спостерігається в Україні та в свiтi щодо йододефіцитних захворювань? Раціональне харчування, йодування кухонної солі – це наш порятунок. Обговорення діаграми “ Здоров’я людини” (воно залежить: від генофонду нації і спадковості – 20%, соціально-економічних та екологічних умов – 20%, від системи охорони здоров’я та медицини – 10%, від способу життя, тобто від самої людини – 50%. Як ви розумієте вислів: “Увесь секрет продовження життя полягає в тому, щоб не вкорочувати його” Виступ дієтологів: 1) Раціональне харчування. 2) Йодування кулінарних виробів 3) Йодування рослинної олії. 4) Йодування мармеладу, зефіру. 5) Йодована сіль – профілактика йододефіцитних захворювань. Виступи учнів за попередніми індивідуальними завданнями. Використання періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва. Учні записують в зошити висновки з повідомлення біохіміка.     Узагальнення вчителя.     Дидактичний матеріал. Таблиця №1 “Фізіологічна добова потреба в йоді”. Самостійна робота. ( дивись додаток №1). Фронтальна бесіда з учнями за підсумками самостійної роботи з роздатковим матеріалом. Проблемне питання: Як ви розумієте цей вислів? Бесіда з учнями.   Проблемне питання: “Скільки років може прожити людина?” Дискусія з учнями.   Проблемне питання: Як ви розумієте цей вислів? Дискусія з учнями.     Дидактичні картки “Вміст йоду у ґрунтових водах України”.     Фронтальна бесіда з учнями за фрагментами відеофільму.   Застосування дидактичних карток. “Схема впливу гормонів щитовидної залози на організм людини”. Бесіда за результатами самостійної роботи. Висновки учнів.   Учбова дискусія. Наочність: діаграма про залежність здоров’я від різних факторів. Обговорення діаграми.     Дидактичний матеріал. “Вміст йоду в продуктах харчування”.   Дискусія.
5. Закріплення вивченого навчального матеріалу. Запитання для бесіди. 1) Як забезпечити організм йодом? 2) Як визначити чи є йод в солі, яку ми купуємо та споживаємо? 3) Якi правила застосування йодованої солі ? 4) Чи можна перенаситити організм йодом? 5) При яких умовах продукти харчування зберігають йод? 6) Як зберігати йод в солі?   Лабораторна робота в групах. “Визначення йоду в йодованій та нейодованій солі за допомогою індикатора”. Бесіда з учнями. Застосування наочності.   Фронтальна бесіда за результатами лабораторної роботи. Висновки.
6. Підсумки уроку. Висновки. Узагальнення. Фронтальна бесіда з учнями.  
7. Домашнє завдання.  

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 127; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты