Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


УРОК № 1
Тема: Гуморальна регуляція.

Мета уроку: дати учням знання про гуморальну регуляцію, про залози внутрішньої секреції, про захворювання ендокринної системи на прикладі йододефіцитних захворювань та їхньої профілактики за допомогою йодованої соі шляхом використання інноваційних технологій критичного мислення та інтерактивної методики.

Цілі уроку

Освітні:

1) забезпечити засвоєння нових понять: “гуморальна регуляція”, “гормони”, “залози внутрішньої та зовнішньої секреції”, “йододефіцитні захворювання”;

2) показати значення гуморальної регуляції та механізм регуляції функцій внутрішніх органів на прикладі щитовидної залози;

3) розкрити особливості гуморальної регуляції, будову залоз внутрішньої секреції на прикладі щитовидної залози; сформувати поняття взаємозв’язку будови та функцій органів;

4) продовжити формування наукового світогляду, мотивації ведення здорового способу життя.

Виховні:

1) формування вмінь та навичок логічного, критичного мислення шляхом використання інноваційних технологій та інтерактивної методики, особистісно орієнтованого підходу;

2) виховання освіченості грамотної людини, здатної до прийняття рішень у повсякденному житті;

3) вироблення навичок здорового способу життя, збереження та зміцнення свого здоров’я.

Розвивальні:

1) розвивати пізнавальну активність, інтереси та здібності, мислення, пам’ять, увагу тощо;

2) формування вміння пояснювати та вирішувати проблеми ЙДЗ;

3) закріпити вміння порівнювати, узагальнювати, систематизувати, робити висновки тощо;

4) розвивати творчі здібності, логічне та критичне мислення, здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки тощо.

Обладнання уроку

Таблиці з серії “Біологія людини” “Залози внутрішньої секреції”; малюнки підручника “Біологія людини” №№ 20-22, с. 48-51; роздатковий дидактичний матеріал: “Вміст йоду в продуктах” (див. додаток 2), “Йододефіцитні захворювання”, “Добова потреба в йоді людей різного віку” (див. додаток 1), “Схема будови та функції щитовидної залози”.

Тип уроку: комбінований урок.

План уроку

1. Гуморальна регуляція функцій організму людини.

2. Вплив гормонів на організм людини.

3. Залози зовнішньої секреції.

4. Поняття про залози внутрішньої секреції. Будова та функції щитовидної залози.

5. Йододефіцитні захворювання та їх профілактика.

Хід уроку

І. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

1. Здоров’я – це найбільша соціальна цінність суспільства. Міцне здоров’я – головна умова виконання людиною її біологічних, соціальних функцій, фундамент саморозвитку особистості. Протягом минулих століть наука вирішувала одну й ту ж проблему: людина повинна бути здоровою настільки, щоб жити 180-200 років. На жаль, середня тривалість життя в Україні становить 64-68 років. За 400 р. до н.е. Демокрит сказав: “Подібно до того, як бувають хвороби тіла, буває також хвороба способу життя”.

Як ви розумієте цей вислів? Чому людина в наш час не має міцного здоров’я? Як попередити хвороби?

Наші пращури, що жили тисячоліття тому, були здоровими й фізично витривалими. На здоров’я ж сучасної людини негативний вплив мають екологічні умови життя, спадкові хвороби, незбалансоване харчування, стреси тощо. Останні спричиняють спазми 75 % капілярів, порушують периферійний кровообіг.

За стан здоров’я відповідає саморегуляція організму. Збереженню та зміцненню здоров’я сприяє профілактика захворювань.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на Землі
1 мільярд населення є “групою ризику” йододефіцитних захворювань (ЙДЗ). Це стосується й населення України.

Хоч сучасна медицина має засоби попередження цих хвороб, кількість хворих постійно збільшується. Сьогодні на уроці в нас піде мова про регуляцію діяльності організму, про взаємодію нервової та гуморальної регуляції, про профілактику ЙДЗ.

2. Активізація опорних знань учнів за темою “Нервова регуляція”.

1) Учням пропонується виконати інтерактивну вправу за методом “асоціювання”, яка спонукає учнів до активної роботи, стимулює до порівнянь, узагальнення, встановлення зв’язків тощо.

Методика проведення:

- у зошитах посередині аркуша учні записують термін “нервова регуляція”;

- навколо цього терміну вони записують інші терміни про нервову регуляцію, її будову та функції;

- коли всі терміни та слова вже записані, між ними встановлюються зв’язки, утворюючи асоціативний кущ.

2) Взаємоперевірка – робота в парах. Учні обмінюються зошитами, обговорюють свою позицію зі своїм сусідом, читають його асоціативний кущ та ставлять біля кожної асоціації “+” (згоден), “-” (не згоден), “?” (не розумію). Після обміну думками в парах до дошки виходять 2-3 учні, зачитують свої роботи.

 

 

Приклад асоціативного куща

 

 
 

 


3) Загальний висновок учнів (нервова регуляція – регуляція життєдіяльності організму за допомогою нервової системи).

ІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Мета: забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, чого вони мають досягти в ході уроку та чого від них очікує вчитель. Доцільно залучати до визначення очікуваних результатів усіх учнів класу.

ІІІ. Вивчення нової теми “Гуморальна регуляція”.

1. Надання необхідної інформації. Учитель повідомляє учням інформацію щодо гуморальної регуляції, на основі якої протягом 10 хвилини учні виконують практичні завдання.

2. Інтерактивна вправа: опрацювання тексту § 12 підручника, робота в парах: засвоєння навчального матеріалу, виконання завдань уроку (1-3 пункти плану уроку).

Послідовність проведення:

- інструктаж: повідомлення учням мети, послідовності дій і кількості часу на виконання завдань;

- розподіл учнів на пари;

- використання наочності: таблиці з серії “Біологія людини” “Залози внутрішньої секреції”; малюнків підручника “Біологія людини” №№ 20-22, с. 48-51.

3. Виконання інтерактивної вправи – самостійна робота з підручником.

Завдання для самостійної роботи: на дошці за участю учнів усього класу побудувати асоціативний кущ за темою “Гуморальна регуляція”.

 

Приклад асоціативного куща

 

 

 


4. Підбиття підсумків роботи (загальне обговорення асоціативного куща, висновки, узагальнення, систематизація знань учнів).

5. Робота в парах, виконання інтерактивної вправи за темою “Будова щитовидної залози. ЙДЗ та їх профілактика”:

- інструктаж учителя;

- виконання вправи (робота з роздатковим матеріалом, практичне засвоєння матеріалу 4-5 пунктів плану уроку);

- використання 20-го малюнка підручника, роздаткових карток “Схема будови та функції щитовидної залози”, “Добова потреба в йоді людей різного віку”, “Йододефіцитні захворювання”, “Засоби попередження ЙДЗ”;

- кожній парі пропонується підготуватися до вправи “Мікрофон”.

6. Обговорення питання “Йододефіцитні захворювання та їх профілактика” (“Мікрофон”). Учні класу по черзі висловлюють свою думку, позицію, пропозиції, відповідають на 3, 4, 5 пункти плану уроку. Право говорити має лише той учень, у кого символічний “мікрофон”.

ІV. Підбиття підсумків уроку, оцінювання знань учнів. Використовується метод сенкен з методики критичного мислення.

1. До терміну ЙДЗ учням з 5-ти рядків пропонується підготувати вірш (рима необов’язкова).

 

Приклад складеного вірша

 

1 рядок – 1 термін Йод
2 рядок – 2 прикметники Летючий, фіолетовий
3 рядок – 3 дієслова Впливає, забезпечує, регулює
4 рядок – речення (4 слова) Входить до складу тироксину
5 рядок – висновок (5 слів) Йодована сіль запобігає йододефіцитні захворювання

2. Фронтальна бесіда з учнями:

- Чим нервова та гуморальна регуляції схожі? Чим відрізняються?

- Як взаємопов’язані нервова та гуморальна регуляції?

- Яка функція щитовидної залози?

- Назвіть ознаки ЙДЗ.

- Назвіть заходи профілактики ЙДЗ.

3. Загальний висновок учнів: чи досягли мети, виконали завдання уроку, що сподобалося, які набуті знання можна застосовувати в повсякденному житті?

V. Повідомлення домашнього завдання.

1) Прочитати § 12 підручника, підготувати відповіді на 1-7 запитання
(с. 53).

2) Окремим учням пропонується підготувати реферати: “Історія йододефіцитних захворювань”, “Історія лікування кретинізму”, “Раціональне харчування як одна з умов збереження здоров’я людини”.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 133; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты