Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВикористання йоду.
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  3. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
  4. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  5. Аудит використання природних ресурсів за видами
  6. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
  7. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  8. Визначення коефіцієнту використання матеріалу.
  9. Використання арт-технологій у навчанні англійської мови в середній школі.
  10. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз

Йод широко використовується людиною, зокрема:

· в якісному та кількісному аналізі;

· як каталізатор хімічних реакцій;

· для виготовлення поляроїдного скла у фотографії;

· як мастило – збільшує навантаження на деталі більш, ніж у 50 разів;

· ізотопи цього елемента йод-131 та йод-133 використовуються в радіології;

· у медичній практиці використовується 5% та 10% розчини йоду як зовнішні антисептичні засоби;

· йод є складовою частиною ряду препаратів для зовнішнього застосування.

· йод входить до складу багатьох мультівітамінних комплексів.

7. Наявність йоду в організмі людини.

Див.: Біологія, вступна стаття “Роль йоду в організмі людини та захворювання при його дефіциті”.


Клас

Вступ. Значення хімії у народному господарстві та в побуті.

Вживання йодованої солі для профілактики ЙДЗ. Її склад: звичайна кухонна сіль з добавкою 40±15 мг КІО3 на кілограм основної маси. Термін вживання – до 12 місяців. Добавлена до кухонної солі КІО3 не розкладається при термічній обробці.

Тема 1. Початкові хімічні поняття. Поширеність хімічних елементів у природі.

Зупинитись на поширеності йоду в природі та його значення для організму людини.

Тема 2. Складні речовини. Основні класи неорганічних сполук.

1. Вода – найважливіший природний оксид. Значення води в природі та для людини.

Сполуки йоду розчиняються у воді. У процесі кругообігу води сполуки йоду переносяться, з водою потрапляють у рослини, до тварин і організму людини. При замерзанні води солі виділяються і вода за мінеральним складом наближається до дистильованої. Тому ріки, що поповнюються водою льодовиків, бідні на солі йоду. При хлоруванні питної води відбувається витіснення йоду з його сполук, що різко зменшує засвоюваність іонів йоду з питної води.

2. Кислоти.

3. Хімічні властивості кислот.

При розгляді цих питань звернути увагу на те, сіль якої кислоти є засобом профілактики йододефіцитних захворювань.

 

Клас

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
Д.І. Менделєєва.

1. Поняття про лужні метали та галогени.

При вивченні галогенів повторити знання учнів про значення йоду в житті людини.

2. Поняття про радіоактивність і побудову атома.3. Ізотопи.

Див. вступну статтю з біології. Тема: Ізотопи йоду. Йод як ліки та руйнівник організму.

4. Поняття про радіоактивний розпад елементів.

Період напіврозпаду йоду (див. біологію).

Тема 3. Розчини.

1. Поняття про розчини та розчинність.

Йод засвоюється організмом лише у вигляді розчинів дуже слабкої концентрації (див. біологію).

2. Процес розчинення.

3. Роль води як розчинника в природі.

Коротко згадати про вміст сполук йоду в природних розчинах.

4. Масова частка розчинних речовин.

Завдання: визначити процентну концентрацію сполук йоду у воді данного регіону.

5. Розчини кислот, лугів, солей у воді.

Повторити матеріал про сполуки йоду.

 

Клас

Тема 1. Органічні сполуки.

1. Амінокислоти.

2. Значення білків і амінокислот у життєдіяльності організму.

Тема 2. Роль хімії в житті суспільства.

1. Хімія та екологія.

 

 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты