Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСлухове сприйняття
Читайте также:
  1. СПІЛКУВАННЯ ЯК СПРИЙНЯТТЯ (ПЕРЦЕПЦІЯ).
  2. СУТЬ І ЕФЕКТИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ.
  3. Тема: Вища нервова дiяльнiсть людини. Сприйняття, увага та пам'ять.
  4. У процесі обігу інформація проходить через етапи сприйняття, збору, передачі, обробки й нагромадження.

Пульс

 

Учні стають у коло, беруться за руки, заплющивши очі.

Розпочніть “пульс”, стискаючи руку свого сусіда ліворуч чи праворуч, ї подивіться, як довго він зможе подорожувати по колу, аж поки не зникне. Цю вправу можна ускладнити, змінивши напрямок або розпочавши два “пульси” одночасно.

Нехай група залишається в колі, у всіх очі заплющені. Тепер подивіться – до якого найбільшого числа можуть дорахувати члени групи, не перебиваючи один одного. Якщо два гравці одночасно називають число, то рахунок починається спочатку.

І насамкінець нехай група створить свою власну “музику”. Одна особа починає з якогось певного звука (наприклад, ритмічне плескання в долоні, поклацування пальцями чи дзижчання). Усі по черзі приєднуються, слухаючи, що роблять інші, і подають свій звук, щоб справді вийшла “музика”, а не набір різних звуків. Усі нові звуки повинні бути різними. Спробуйте цю вправу кілька разів. Результати завжди виходять унікальними.

Ці завдання важчі, ніж здається на перший погляд, оскільки вони змушують всю групу слухати та відчувати зв’язок між членами групи. У кожному з цих завдань кожна особа відіграє свою специфічну роль. Для людини набагато легше перешкоджати роботі групи своєю неуважністю, ніж допомагати. У майбутньому, коли група працюватиме над вирішенням проблеми громади, люди постійно повинні знати, хто що робить і як їхня робота пов’язана з іншими. Хорошим лідерам необхідно знати, як ефективно охопити всіх і як скоординувати індивідуальну роботу.

Робота в командах. Вирішення проблеми

Чудовиська

 

Розділіть учасників на групи по 6-8 учнів.

Їхнє завдання: керуючись поданими нижче вимогами, створити “монстра”:

1) “Монстр” повинен бути “зроблений” з усіх членів команди, і вони всі повинні бути пов’язані між собою.

2) “Монстр” повинен мати 5 ніг, що стоять на землі (не більше й не менше).

3) Він повинен мати 5 рук (не більше й не менше), що рухаються в повітрі.

4) “Монстр” повинен видавати 3 звуки.

5) “Монстр” повинен мати здатність пересуватися з одного кінця кімнати в інший (близько 10 метрів), не розпадаючись, на п’яти ногах, вигукувати звуки, махати п’ятьма руками.

На підготовку учням відводиться 10-15 хвилин.І етап . Активізація інтересу. Виклик.

На початку заходу учні знайомляться з матеріалом, що має викликати їхню зацікавленість, спонукаючи до постановки запитань, пов’язаних з даною проблемою. На першому етапі відбувається декілька важливих пізнавальних операцій. Учні активно пригадують усе те, що вони знають із зазначеної теми. Для цього перед ними можна поставити короткі запитання:

1) Що ви знаєте про значення йоду в житті людини?

2) Які ви знаєте йододефіцитні захворювання?

3) Чому люди страждають на ці захворювання вже 2500 років?

4) Як попередити ЙДЗ?

Спосіб виконання завдання: кожному учневі дається клаптик паперу у вигляді листка будь-якого дерева, на якому записується одне головне опорне слово. На дошці розміщується макет “Дерева бажань”, на яке учні прикріплюють ці умовні листки.

ІІ етап. Осмислення. Дослідження проблеми йододефіциту на Землі.

Завдання: кожна група одержує роздатковий матеріал щодо ЙДЗ:

1) Географічний аспект йододефіциту.

2) Історія розвитку йододефіцитних захворювань.

3) Вислови видатних вчених щодо збереження здоров’я та довголіття людей.

4) Йододефіцитні захворювання в Україні.5) Профілактика ЙДЗ.

Кожна група учнів вивчає одну із запропонованих проблем. У групах учні розповідають один одному про те, що їм відомо з даного питання.

У своїх групах учні методом “мозкового штурму” знаходять рішення своєї проблеми.

Групи учнів представляють свої рішення за такою схемою:

Що? Де? Коли? Як? Чому? Для чого? Яким чином?

Члени комітету опитування громадської думки представляють результати опитування.

Щоб навчання було активним, доцільно використовувати метод тематичного асоціювання.

 

 
 

 

 


На цьому етапі учням пропонується ознайомитись зі статтею “Профілактика йододефіцитних захворювань” (вона роздається кожній групі). Учитель пояснює учням, як слід читати статтю. Читаючи текст, можна робити позначки на полях:

“V” (галочка) – якщо прочитане підтверджує те, що вже відоме;

“-” (мінус) – якщо прочитане суперечить чи відрізняється від того, що ви знаєте;

“+” (плюс) – якщо прочитане несе нову для вас інформацію;

“?” (знак питання) – інформація, про яку ви бажаєте дізнатись більше.

Для опрацювання статті за допомогою даної системи для узагальнення інформації учні складають та заповнюють таблицю:

 

питання проблеми + - ?

ІІІ етап. Обмірковування результатів. Висновки.

Результати роботи над статтею учні обговорюють у групах: можливості вирішення проблеми, формування й висловлення власної позиції.

А. Представте учням ідею семи кроків знаходження правильного рішення, роздавши їм сім стоп і попросивши їх розмістити кроки у правильному порядку.

Б. Повторіть всі кроки та обговоріть важливість кожного з них.Далі прочитайте текст (зробіть роздатковий матеріал, постер або напишіть цей текст на дошці з тим, щоб учні могли звернутись до нього під час виконання наступного завдання).

В маленьких групах учні розглядають кожен із семи кроків за даною проблемою.

Наприклад:

Ще за 400 р. до н.е. Гіппократ пропонував хворим на зоб вживати морську їжу: креветки, рибу, морську капусту.

У 1700 р. в енциклопедії Дідро описані ознаки хвороби кретинізму.

Відомості, подані Платоном, свідчать про те, що стародавні греки пелазги, жителі Середземномор’я, жили до 200 років. До кінця днів вони зберігали життєві сили, а їхнє волосся не сивіло.

Отже, бажання кожного з нас прожити наш повний біологічний термін без старіння при гарній пам’яті, здоров’ї, працездатності є реальним. Які шляхи вирішення проблеми довголіття? Як повністю реалізувати свою генетичну програму?

Учням пропонується обговорення.

Обговорення відбувається за попередньою схемою. Саме в процесі цього й попереднього обговорень відбувається діалогічне формування основних понять, їх наповнення теоретичним, практичним і емоційно-особистим змістом.

Виступи спікерів груп.

Приблизна схема висловлювань:

Позиція

(висловлювання своєї думки,

пояснення, у чому полягає точка зору). Я вважаю, що…

Обґрунтування

(пояснення причини виникнення цієї

думки, тобто на чому ґрунтуються докази

на підтримку позиції). …тому, що…

Приклад

(наводять факти, що демонструють докази). Наприклад,…

Висновки

(узагальнення думки, висновки про те,

що необхідно робити, заклик прийняти

вірну позицію). Таким чином,…

IV етап. Підбиття підсумків гри.

Учням пропонується завдання: написати опорні слова, логічно пов’язані між собою за такою схемою.

1-й рядок термін (1 слово) кретинізм
2-й рядок 2 прикметники (2 слова) дурний, слабкий
3-й рядок 3 дієслова (3 слова) хворіють, не розуміють, не чують
4-й рядок речення з 4 слів Дефіцит йоду – причина кретинізму.
5-й рядок висновок з 5 слів Йодована сіль – засіб профілактики кретинізму.

Завдання на майбутнє:

Зараз, коли учні проаналізували дану проблему, час попрацювати з реальною проблемою їхнього міста (села). Наступного разу кожна мала група (на вибір) представляє 10-хвилинну презентацію вирішення якоїсь проблеми. У кожній презентації учні повинні висвітлити всі 7 кроків вирішення проблеми.


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты