Додаток 5. Таблиця-схема “Вплив йодної недостатності на організм людини” (укладачі: Н.Б. Зелінська,


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 9; Нарушение авторских правСтудопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСхема запису уроку.
Читайте также:
  1. E) схема данных.
  2. I. Устройство и условное обозначение на схемах.
  3. II. Электрическая схема и принцип действия.
  4. III. Полная схема замещения трансформатора.
  5. III. Схема замещения и векторная диаграмма асинхронного двигателя
  6. Ordm;. Общая схема построения кинематических уравнений Эйлера.
  7. Uном, В Схема сетей С
  8. V. Підсумок уроку.
  9. V. Упрощенная схема замещения трансформатора и внешняя характеристика.
  10. А. Схема соединений трехфазных цепей «звезда».
Зміст уроку.
Затрачений час.
Реалізація дидактичних принципів.
Використання методів навчання.
Позитивні сторони уроку.
Недоліки уроку.
Рекомендації щодо ліквідації недоліків.

 

3.2. Схема самоаналізу проведеного уроку

1. Виконання програми (чи вдалося реалізувати намічений план уроку).

2. Рівень вирішення основних навчальних, виховних та розвивальних завдань уроку, реалізації відповідних цілей.

3. Обґрунтування використаних літератури, методів і прийомів навчання на уроці.

Поясність, чому ви обрали саме цей тип уроку; який зв’язок між цілями, завданнями, структурою й використаними методами й прийомами на уроці; наскільки вдало використані методи й прийоми мотивації навчальної діяльності.

Як реалізовано основні положення поетапного формування понять у процесі пояснення нового матеріалу?

Наскільки вдало включені в канву уроку проблеми профілактики ЙДЗ?

Як було реалізовано закріплення й узагальнення матеріалу, що вивчається? Чи мало місце практичне застосування отриманих знань? Наскільки вміло й ефективно були використані дидактичні методи організації пізнавального процесу, методи стимулювання, контролю й самоконтролю? Чи відповідає домашнє завдання віковим особливостям дітей? Чи не сприяє їхньому перевантаженню?

Яке завдання з профілактики ЙДЗ отримали учні?

4. Аналіз діяльності учнів на уроці. Наскільки вміло використані групові та індивідуальні форми роботи? Як відбувався диференційований та індивідуальний підхід і оцінювались результати навчальної діяльності учнів?

Чи ефективно використовувався навчальний час? Як стимулювалась активність учнів? Рівень лексичної грамотності відповідей учнів. Робота вчителя щодо формування монологічного мовлення учнів.

5. Використання навчального обладнання.

Яке обладнання було у вашому розпорядженні? Як воно було використане на даному уроці? Які резерви його використання?

Висновки: Як ви вважаєте, чи було досягнуто мети уроку? Над чим ще треба працювати?

 

3.3. Картка-додаток до аналізу уроку завучем школи

Уявіть, що ви завуч, визнаний методист школи. До вашої думки будуть прислухатись усі вчителі в адміністрації школи, тому ваш аналіз має бути переконливим та грамотним. Щоб він став таким, виконайте такі поради.1. Ознайомтесь за підручником з темою уроку, з методикою його проведення (за методичною літературою) та з наявною літературою з проблем профілактики ЙДЗ.

2. Глибоко та ґрунтовно вивчіть методи організації й виконання навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, методи контролю й самоконтролю ефективності навчання й проаналізуйте з позиції вмілого сполучення їх на уроці.

3. Проаналізуйте методичну сторону уроку з точки зору педагогічної ефективності невикористаних на уроці методів навчання з урахуванням контингенту класу (сильних, середніх і слабких учнів).

4. Заздалегідь ознайомтесь з наявною літературою з проблеми профілактики ЙДЗ.

 

3.4. Картка-додаток до аналізу уроку організатором позакласної та позашкільної виховної роботи

 

Поряд з вирішенням основних дидактичних завдань на уроці йде процес виховання учнів.

Проаналізуйте урок з таких позицій:

1. Наскільки вдало підібрано навчальний матеріал даного уроку в плані виховання, у т.ч. й матеріал з профілактики ЙДЗ.

2. У чому ви бачите невикористання можливостей уроку у вихованні дітей?3. Яка робота на уроці проводиться з важкими дітьми?

 

3.5 Картка-додаток до аналізу уроку головою методичного об’єднання

 

Уявіть собі, що ви – голова методичного об’єднання, кращий учитель району (міста), добре знаєте відповідні навчальні дисципліни та методику їх викладання.

До вас будуть прислухатись як до провідного спеціаліста, тому ваш аналіз уроку має бути найбільш грамотним, повним та переконливим. Задовго до уроку продумайте оригінальний варіант уроку з даної теми (з точки зору актуалізації опорних знань, вивчення нового матеріалу та матеріалу з профілактики ЙДЗ, закріплення отриманих знань).

Заздалегідь ознайомтесь з наявною літературою з проблеми профілактики ЙДЗ.

3.6. Картка-додаток до аналізу уроку вчителем сусідньої школи

 

Ви вважаєте себе знаючим, творчо працюючим учителем, майстром своєї справи. Крім того, ви представляєте свій педагогічний колектив. За вашим виступом будуть судити не лише вашу майстерність, але й про весь педагогічний колектив школи. Ознайомтесь з наявною літературою з питань профілактики ЙДЗ. Тому добре ознайомтесь з методами та принципами навчання, з темою уроку, методичною літературою з неї. Продумайте оригінальний варіант даного уроку. При необхідності зверніться по консультацію до вчителя-майстра.

Уважно стежте за перебігом уроку, при можливості намагайтесь усе записувати. Поряд з цим аналізуйте урок, подумки конструюйте свої варіанти вирішень тих чи інших завдань уроку. Добре продумайте свій виступ. Він має бути коротким, чітким, зрозумілим і переконливим.

 

3.7. Картка-додаток до аналізу уроку директором школи 

Ви – директор школи. За положенням та службовим обов’язком вам треба поставити точки над “і”: дати глибокий аналіз уроку, підбити підсумки виступів учителів та посадових осіб, виділити головне, суттєве на уроці, делікатно та переконливо зробити зауваження, не допускати дрібних причіпок, поставити завдання щодо розвитку позитивного, накреслити шляхи подолання недоліків, вирішити питання про вивчення й пропаганду досвіду роботи вчителя, якщо він на це заслуговує, або порадити йому повчитися у своїх колег, якщо існує така необхідність. Ознайомтесь з наявною літературою з проблеми профілактики ЙДЗ.

Добре підготуйтесь до аналізу уроку й свого виступу.

 

3.8. Картка-додаток до аналізу уроку батьками учня

 

Уявіть собі, що в цьому класі, де ви були на уроці, навчається ваша дитина.

З тих чи інших причин вона сьогодні відсутня. І, як заведено в Японії, коли учень не може з’явитись на уроки, їх відвідують батьки та записують завдання.

І ось ви просиділи на уроці. Чи все зрозуміли з питань профілактики ЙДЗ?

Що ж ви скажете своїй дитині? Які завдання їй принесете? Які висновки для себе як до батьків ви зробите?

3.9. Картка-додаток до аналізу уроку завідувачем райметодкабінету (методистом райметодкабінету)

 

Вам доручена найскладніша робота – проаналізувати проведений урок, охарактеризувати та оцінити глибину й об’єктивність аналізу року, даного завучем, організатором позакласної й позашкільної виховної роботи, головою методичного об’єднання вчителів, учителем сусідньої школи і директором школи.

Тому, крім вивчення принципів і методів навчання, типів і структури уроків, слід ознайомитись з додатком 3.2. та наявною літературою з проблеми профілактики ЙДЗ. Добре продумайте свій виступ. Аналіз має бути вимогливим і чітким. Не припускайте зайвої ліберальності в оцінці умінь і навичок. Адже ви представляєте райметодкабінет.

 

 

Додаток 4. Тест. Самодіагностика йододефіциту в організмі.

(за Г.Герасимовим та Ф. Джатдоєвою)

1. Чи не відчуваєте ви постійного утруднення ковтання їжи?

2. Чи страждав хто-небудь з ваших батьків на захворювання щитовидної залози?

3. Чи збільшилась ваша маса останнім часом?

4. Чи зменшилась ваша маса останнім часом?

5. Чи збільшився ваш апетит?

6. Чи став ваш апетит меншим?

7. Чи не помічали ви, що стали більше та частіше впрівати?

8. Чи мерзнете ви останнім часом, навіть коли тепло?

9. Останнім часом у вас гарячі руки?

10. Останнім часом ваші руки та ноги постійно холодні?

11. Вами часто оволодіває смутне хвилювання?

12. З’явилась сонливість, уповільненість, постійна втомлюваність, чого раніше не було?

13. Чи часто вас охоплює незрозумілий дрож?

14. Останнім часом чи став частішати у вас пульс у стані спокою?

15. Ваша шкіра стала більш сухішою?

16. Чи стали більш об’ємнимішими ваші випорожнення?

17. Чи стали ви страждати від запорів?

18. Чи не з’явилась у вас припухлість (зоб) в ділянці передньої поверхні шиї?

Якщо дано шість чи більше позитивних відповідей, то скоріше за все ви належите до людей, які відчувають дефіцит йоду.

 

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты