Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗа 2005-2010 роки, тис.грн.
Читайте также:
  1. Виконання поточного ремонту за 2005-2010 рр., млн.грн.
  2. Осуществление межпредметных связей на уроках информатики. Интегрированные уроки, использующие средства НИТ в преподавании других школьных дисциплин.
  3. Пороки, возникающие в растущемдереве
  4. Я утверждаю, что привычка судов в угоду «борьбе с русским фашизмом» давать за одни и те же преступления сроки, отличающиеся в несколько раз, - это разжигание национальной розни!

Податковими органами міста спільно з органами виконавчої влади вживаються заходи по скороченню податкового боргу суб’єктів господарювання, залученню додаткових ресурсів наповнення бюджетів всіх рівнів, у тому числі детінізації економічної діяльності.

Бюджетна політика. За підсумками 2010 року надходження загального фонду бюджету міста (без трансфертів) очікується 763,9 млн. грн., виконання програми – 120,0%. Основним джерелом у загальному обсязі доходів залишаються надходження податку з доходів фізичних осіб – більше 75,0%. Проти рівня 2010 року збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб очікується на 25,6%.

Також, зростання надходжень у порівнянні з 2009 роком склало: по адміністративних штрафах і інших санкціях на 48,0%; по платі за землю на 7,3% (у зв'язку з проведенням роботи з приведення договорів оренди землі у відповідність з чинним законодавством, претензійно-позовної роботи); по інших надходженнях на 13,5% (за рахунок збільшення надходжень з плати за розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами).

Очікуване виконання видатків міського бюджету м. Маріуполя за програмою економічного і соціального розвитку за 2010 рік складає 1182083,3 тис.грн. при передбачених програмою видатках на 2010 рік 866207,0 тис.грн., рівень виконання склав 136,5%, до відповідного показника 2009 року (975300,2 тис.грн.) виконання склало 121,2%.

Фінансовий результат.Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування суб’єктів господарської діяльності за 2010 рік очікується отримати фінансовий результат у розмірі: -350 млн.грн. прибутку. Прибуток у сумі 1100,0 млн.грн. отримають 53,0% підприємств статистичного кола. Збитки збиткових підприємств складуть 750,0 млн.грн., що складає 48,5% від запланованого Програмою показника.

Динаміка фінансових результатів діяльності основного кола підприємств міста, млн.грн.

Інвестиції в основний капітал.Обсягінвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування складе 520,9 млн.грн., що менше запланованого Програмою на 34%. Основним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал залишаються власні кошти підприємств.

У 2010 році очікується введення на ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» в експлуатацію таких об’єктів виробничого значення, як реконструкція тепловозного депо (91рем./рік), модернізація систем портальних кранів.Очікується введення 10,3тис.м² загальної площі житла (у т.ч. індивідуальне – 4,5 тис.м²), що на 49% менше у порівнянні з минулим роком: по вул.Бахчиванджи,5б (ТОВ «Приазовбуд») та пр.Нахімова,132 (реконструкція будівлі колишнього гуртожитку медучилища під житловий будинок.

Пріоритетне значення приділялось будівництву та реконструкції таким об’єктам соціального та комунального призначення: реконструкція колишньої будівлі медучилища по пр.Нахімова під житловий будинок, газифікації селища Старий Крим, сел.Садки, вул.Цегляній в с-щі Новоселівка, будівництво мереж водопостачання в сел.Талаківка і с-щі Гнутого, реконструкція будівлі на вул.Гергіївська,58 під розміщення картинної галереї, будівництво полігону ТПВ в Орджонікідзевському районі, будівництву водовідводу від пр.Нахімова по Кленовій балці.

Інвестиції в економіку міста.Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку міста, з початку 2010 року досягне 110,3 млн.дол.США. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одного жителя регіону складе 225,4 дол.США.Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за наростаючим підсумком, млн.дол.США

 

Найбільше зростання іноземних інвестицій відбулося по таких країнах-інвесторах: Кіпр (86,5%), Сполучені Штати Америки (7,6%) та Росія (1%). На долю інших країн приходиться усього 4,9% загального об’єму іноземного капіталу у економіці Маріуполя.

За період 2010 р. найбільш значні зміни в структурі прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності в бік скорочення стосувалися операцій з нерухомістю, оренди, інжинірингу і наданні послуг підприємцям (на 8,7%). Менш значне зменшення – виробництві харчових продуктів і напоїв (на 9,6%), а також будівництві (на 3,3%). Суттєве збільшення обсягу іноземних інвестицій відзначено у діяльності водного транспорту. Менш значні збільшення відзначені в оптовій торгівлі й посередництві в торгівлі (18,3%), а також машинобудуванні (виробництві машин, електричного й електронного устаткування і транспортних засобів) – на 1%.

У 2010 році освоєно капітальних інвестиційна 900 млн.грн. Із загальної суми 57,8% складали інвестиції в основний капітал. На капітальний ремонт витрачено 35,0 % загального об'єму інвестицій. Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування склав 520,9 млн.грн., що на 62,8% менше рівня 2009 року.

На розвиток промисловості спрямовано 39,4% усіх інвестицій в основний капітал, 82,5% ціх засобів освоєно підприємствами переробної промисловості. В металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів вкладено 66,9% інвестицій, спрямованих на їх розвиток.

Серед інших видів економічної діяльності у транспорт та зв’язок було спрямовано 14,6% загального обсягу інвестицій в основний капітал, у торгівлю – 5,7%, операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг – 33,4%.Інвестиційна діяльність у спеціальному режимі інвестування. В основі діяльності спеціальних економічних зон покладені пільгові умови для підприємств з метою вирішення як локальних так і макроекономічних задач держави.

Завдяки реалізації інвестиційних проектів за 8 років на ТПР м.Маріуполя і СЕЗ„Азов” створено 1297 нових та збережено 2394 існуючих робочих місць. Середня заробітна плата на підприємствах, що реалізують інвестиційні проекти у СЕЗ і ТПР, перевищує середню по місту 2504 грн. і становить 2850 грн.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності.На кінець звітного періоду підприємствами і організаціями міста планується експортувати товарів на суму 4987,6 млн.дол.США, порівняно 2009 р. більше на 67,4%, порівняно з 2008 р. – менше на 21,6%.

Впродовж 2010р. підприємствами та організаціями міста постачаються товари в 97 країн світу (2009р. – в 86 країн).

За звітний період очікується обсяг імпортних закупівельна суму 550,6 млн.дол.США, забезпечивши місту традиційне друге місце в регіоні після Донецька.

Імпортні товари підприємствами й організаціями міста отримувалося в 43 країнах світу (2009 р. – у 40 країнах). Основним партнером серед країн СНД традиційно була|з'являлася,являлася| Російська Федерація, звідки ввезено 60,3% усіх товарів, а також Казахстан – 3,2%.

Динаміка експорту-імпорту товарів, млн.дол.США

Серед країн Європи найбільший обсяг|обсяги| товарів очікується отримати|вчинили| з|із| Німеччини|Германії| (5,76%), Словаччини (5%) та Польщі (4,7%). Серед країн Азії – із|із| Китаю (8.5%) і Туреччини|Турції| (2,6%). Серед|із| країн Америки – із Сполучених Штатів Америки (1,7%) і Бразилії (0,8%), імпорт із країн Африки в сумі менше 0,1% загального обсягу імпорту міста|із|.

Розвиток житлового будівництва.У 2010 році покращили житлові умови 280 родин. Із них отримали житло із фонду квартир повторного заселення 17 родин, службове житло - 35 родини, 12 родин отримали ордери після виключення житлової площі із числа службової, 177 родин отримали ордери на квартири, які були переобладнані із гуртожитків, 39 родин отримали житло у новому будинку.

У 2010 році продовжено будівництво 6-ти житлових будинків та комплексів, загальною площею 83,2 тис.м2 (по вул.Бахчіванджи, 5б, 27а; пр.Леніна, 127а, будинок №2 у МР «Червонофлотському», житловий масив по вул.Я.Гугеля та житловий комплекс по пр.Будівельників).

З метою забезпечення житлом молодих родин продовжуються проектні роботи та будівництво житла на виділених 30 земельних ділянках під будівництво індивідуальних житлових будинків, які будуть збудовані за особисті кошти майбутніх власників цього житла.

Укладено 4 договори довічного утримання з метою захисту самотніх громадян похилого віку, які мають житло у приватній власності, та формування фонду соціального житла міста прийнято рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок складання угод із самотніми громадянами похилого віку – власниками житла».

З метою поліпшення житлових умов соціально незахищених громадян продовжено формування загальноміської черги громадян, які мають право на отримання соціального житла. Цього року на соціальний квартирний облік прийнято 41 родина. Всього на соціальному квартирному обліку перебуває 78 родин. Забезпечено соціальним житлом 14 родин.

Проводилась роз’яснювальна робота серед громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку за місцем мешкання з метою підготовки до виконання державної Програми «Доступне житло» За підсумками проведення цієї роботи перевірено 1956 родин. Написали заяву про згоду на участь у цій програмі 28 родин.

Розвиток житлово-комунального господарства. У 2010 році продовжено реформування та розвиток галузі житлово-комунального господарства. Підприємством «Маріупольтепломережа» продовжені роботи з реконструкції теплових мереж, впроваджено сучасні теплоутилізатори за котлами середньої потужності (1 од.), частотно-регулюючих електроприводів (29 од.), проведена реконструкція котельні міськлікарні №3 з встановленням теплових насосів на гаряче водопостачання в неопалювальний період, реконструкція котелень, капітальний ремонт котельні по вул.Газова,1, капітальний ремонт зі 100% заміною конвективної поверхні нагріву котлів. Прийняті підприємством заходи з капітального ремонту об’єктів дозволили вчасно розпочати опалювальний сезон 2010-2011 року.

За звітний період підприємством «Міськводоканал» виконані роботи на суму 3,6 млн.грн. по заміні та прокладанню каналізаційних мереж (1,35 км) та мереж водопостачання (26,5 км). Прийняті заходи з ремонту мереж водопостачання дозволяють утримувати рівень втрат води по м.Маріуполь в межах 28%, тоді як середній обласний рівень складає 48%.

У 2010р. на утримання та ремонт об’єктів благоустрою з місцевого бюджету виділено 52,3 млн.грн, у т.ч. на утримання та поточний ремонт - 31,7 млн.грн., на капітальний ремонт - 20,6 млн.грн.

За рахунок бюджетних коштів виконано поточний ремонт доріг на вулицях міста на суму 4,4 млн.грн. та капітальним ремонтом відремонтовано дорожнє покриття по вул.Матросова, вул.Левицького, вул.Менделеєва, вул.М.Маклая, вул.130 Таганрозької дивізії, вул.Станіславського, вул.Київській, вул.Амурській, пров.Дніпропетровському, пров.Шестакова, пров.Вахтангова та інш. на суму 17,6 млн.грн.

У поточному році за рахунок коштів фонду охорони забруднення навколишнього природного середовища виконані роботи з облаштування майданчиків під контейнери для збирання та тимчасового зберігання ТПВ, встановлення урн, придбана техніка для збору та транспортування відходів: самоскид, асенізаційна автомашина, пляжеприбиральна машина, усього на суму 1,6 млн.грн.

У лютому 2010 року в місті відбулося введення в експлуатацію першої в регіоні системи збору й утилізації біогазу на Приморському полігоні ТБО. Мета проекту - збір біогазу з полігонів ТБО м. Маріуполя і його використання в енергетичних цілях. Завдяки роботі системи по збору й утилізації біогазу, на Приморському полігоні ТБО буде утилізуватися в середньому 600 м. куб. біогазу в годину. При використанні цього газу в когенераторі, з нього можливе вироблення близько 1 МВТ /годин електроенергії й 1,5 МВТ /годин тепла.

Проблемним залишається питання стійкого та стабільного електропостачання населення міста. Спільно з підприємством Приазовських електричних мереж ВАТ «Донецькобленерго» затверджена комплексна програма з покрашення електропостачання на період 2009-2010р. До кінця року з енергозабезпечення планується виконати роботи з впровадження обмежувачів перенапруги (44 од.), винесення приладів обліку на сходові майданчики в багатоповерхових будинках та фасади житлових будинків (8608 од.), заміна аварійних опор, реконструкції підстанцій та інші на суму 22,6 млн.грн.

У 2010 році було продовжено роботи з виконання капітального ремонту житлового фонду: ремонт, модернізація та диспетчеризація ліфтів, ремонт крівель, ремонт інженерних мереж, заміна газового обладнання, виготовлення ПКД. Сума витрат на виконання робіт склала 11,3 млн.грн.

За рахунок коштів житлових підприємств у 2010 р. були виконані роботи з поточного ремонту на загальну суму 40,0 млн.грн., у тому числі ремонт м’яких та шиферних покрівель, відновлення безопірного освітлення, ремонт під’їздів, цоколів, аварійних дільниць інженерних мереж (центрального опалення, гарячого водопостачання, холодного водопостачання, каналізації) та інше.

 

 

До проведення Дня Європи у 2010 році управлінням житлового господарства м. Маріуполя було заплановано виконати заходи з фарбування газових труб, ремонту цоколів, заміни водостічних труб, ремонту фасадів у житлових будинках місцевих рад. Роботи виконано на суму 828,7 тис.грн.

 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты