Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРесурсне забезпечення.
Читайте также:
  1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  2. ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ТА ЕТИКЕТНИХ НОРМ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  3. Класифікація громадянських та політичних конституційних прав, свобод громадян України, гарантії їх забезпечення.
  4. Класифікація економічних та соціальних конституційних прав, свобод громадян України, гарантії їх забезпечення.
  5. Класифікація конституційних обов’язків громадян України , гарантії їх забезпечення.
  6. Класифікація програмних продуктів. Сервісне програмне забезпечення. Операційна система
  7. Моделі груп розроблювачів програмного забезпечення.
  8. Поняття суспільного порядку та дисципліни, способи їх забезпечення. Правопорядок як складова суспільного порядку. Поняття і гарантії законності.
  9. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - програма, що визначає мету, зміст, об'єм, порядок вивчення дисципліни, рівень сформованості умінь і знань, навчально-методичне забезпечення.
  10. Ресурсне забезпечення.

Фінансове забезпечення реалізації заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств.

Очікуваний результат:

Ø оздоровлення фінансового стану підприємств;

Ø зменшення обсягів кредиторської тадебіторської заборгованості;

Ø економія від впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах житлово-

комунального господарства та бюджетних установах: всього – 14,8 млн.грн. (житлово-комунальні підприємства – 14,3 млн.грн., бюджетні установи – 0,5 млн.грн.);

Ø зменшення заборгованості за комунальні виплати.

3.2. Податково-бюджетна політика

3.2.1.Податкова політика

Головна ціль -забезпечення у повному обсязі, відповідно до чинного законодавства, збору податків, зборів та інших обов’язкових платежів; скорочення кількості збиткових підприємств, податкового боргу суб’єктів господарювання до бюджетів усіх рівнів, «детінізація» економічної діяльності.

 

Основні завдання:

Ø збільшення рівня добровільної сплати податків до 99,0 %, в цілому по місту в наслідок пропаганди податкового законодавства;

Ø покращення адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів);

Ø виявлення та запобігання незаконному відшкодуванню ПДВ;

Ø посилення роботи з контингентом зареєстрованих платників, зокрема з бюджетофрмуючими підприємствами, які забезпечують близько 56 % надходжень в цілому по місту;

Ø підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи, виявлення та руйнування схем ухилень і мінімізації податкових зобов’язань;

Ø скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів та «детінізація» економічної діяльності;

Ø посилення роботи з платниками податків щодо проведення своєчасних розрахунків підприємств-кредиторів, з метою запобігання несвоєчасних розрахунків платників податків з бюджетами усіх рівнів;

Ø продовження роботи із налагодження спілкування з платниками податків шляхом застосування таких інструментів, як WEB-форум ДПА України та системи інтерактивного спілкування на WEB-сайтах обл. ДПА;

Ø скорочення кількості платників податків, які декларують збитки та у яких відсутня фінансово-господарська діяльність;

Ø встановлення щомісячного контролю за діяльністю несумлінних платників податків;Ø боротьба з прихованням податку на прибуток і мінімізацією сплати податкових зобов’язань несумлінними платниками;

Ø робота по скасуванню державної реєстрації через суди, списанню податкового боргу підприємств–банкрутів, впровадження заходів, що вживаються для завершення тривалих процедур санації та ліквідації підприємств;

Ø здійснення контролю за своєчасним проходженням платежів через установи банків з метою недопущення заборгованості по платежах до бюджету усіх рівнів при наявності у платників податків коштів на поточних рахунках.

Очікуваний результат:

Ø обрахований збір податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на 2011 рік складє 1286,5 млн.грн., що на 944,4 млн.грн., або на 42,3% менше очікуваного збору за 2010 рік (2230,9 млн.грн.);

Ø скорочення податкового боргу до Зведеного бюджету у 2011 році порівняно з 2010 роком на 11,7 млн.грн. або на 16,1% (01.01.2011 р. – 72,7 млн.грн., 01.01.2012 р. – 61,0 млн.грн.).

3.2.2.Бюджетна політика

Головна ціль– зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів, ефективне використання бюджетних коштів та забезпечення у повному обсязі фінансування та виконання соціальних програм та першочергових заходів. 

Основні завдання:

Ø підвищення ефективності використання обсягів видатків на охорону здоров’я та освіту, культуру та мистецтво, фізичну культуру та спорт.

Ø продовження застосування та удосконалення механізму середньострокового бюджетного планування через формування бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів.

Ø оптимізація видатків, спрямованих на забезпечення життєдіяльності міста шляхом удосконалення структури бюджетних установ, економії енергоресурсів та залучення коштів підприємств.

Очікуваний результат:

Ø збільшення у 2011 році проти рівня 2010 року доходів місцевого бюджету;

Ø скорочення податкового боргу до місцевого бюджету.

4.Підвищення стандартів життя

4.1.Ринок праці, зайнятість населення

Головна ціль- реалізація державної політики зайнятості населення, розгортання інформаційно-роз’яснювальної роботи, профорієнтаційної роботи, налагодження діалогу з роботодавцями щодо забезпечення робітників гідними умовами праці, соціальними гарантіями та достойною заробітною платою, сприяння створенню нових робочих місць, у тому числі шляхом надання дотацій роботодавцям та надання безробітним одноразової допомоги на відкриття власної справи.

 

Основні завдання:

Ø сприяння створення нових робочих місць з гідними умовами праці та достойною заробітною платою;

Ø спільна участь центру зайнятості, роботодавців міста та регіону у залученні до трудової діяльності безробітних;

Ø сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних конкурувати на ринку праці міста;Ø здійснення професійного самовизначення молоді, в першу чергу випускників загальноосвітніх шкіл:

Ø забезпечення професійної підготовки, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних громадян за професіями, що користуються попитом на ринку праці;

Ø сприяння розвитку підприємницької ініціативи та самостійної зайнятості населення;

Ø сприяння гарантованому забезпеченню молоді першим робочим місцем, в тому числі шляхом надання дотацій роботодавцями.

Послуги, пов’язані з забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою зайнятості безкоштовно.

 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты