Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРесурсне забезпечення. Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок міського бюджету.
Читайте также:
  1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  2. ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ТА ЕТИКЕТНИХ НОРМ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  3. Класифікація громадянських та політичних конституційних прав, свобод громадян України, гарантії їх забезпечення.
  4. Класифікація економічних та соціальних конституційних прав, свобод громадян України, гарантії їх забезпечення.
  5. Класифікація конституційних обов’язків громадян України , гарантії їх забезпечення.
  6. Класифікація програмних продуктів. Сервісне програмне забезпечення. Операційна система
  7. Моделі груп розроблювачів програмного забезпечення.
  8. Поняття суспільного порядку та дисципліни, способи їх забезпечення. Правопорядок як складова суспільного порядку. Поняття і гарантії законності.
  9. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - програма, що визначає мету, зміст, об'єм, порядок вивчення дисципліни, рівень сформованості умінь і знань, навчально-методичне забезпечення.
  10. Ресурсне забезпечення.

Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок міського бюджету.

Очікуваний результат:

Ø поширення системи інформування городян про найважливіші події щодо соціально-економічної та суспільно-політичної життєдіяльності Маріуполя через українські ЗМІ.

 

4.19. Попередження корупції

Головна ціль – попередження та запобігання корупційних дій, виявлення та припинення її проявів.

 

Основні завдання:

Ø проведення інформаційно-просвітницької діяльності в галузі попередження корупційних діянь;

Ø забезпечення реальної поінформованості населення з питань економічних перетворень і реалізації бюджетної політики;

Ø створення атмосфери суспільної нетерпимості до різного роду проявів корупції та хабарництва.

Очікуваний результат:

Ø підвищення юридичної свідомості посадових осіб;

Ø загальне збільшення юридичної обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

Ø забезпечення гарантій прав та інтересів фізичних і юридичних осіб;

Ø реалізація конституційних прав на землю територіальної громади громадянами, фізичними та юридичними особами;

Ø зменшення зловживань з боку контролюючих органів.

 

5.Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій

5.1.Підтримка малого і середнього бізнесу. Розвиток підприємництва

Головна ціль – створення сприятливих умов для ще більш ефективного використання трудових та виробничих ресурсів, впровадження нових технологій, залучення інвестицій, і на цієї основі – зростання вкладу малого підприємництва у економіку міста.

 

Основні завдання:

Ø удосконалення законо­давчої та нормативної бази у сфері підприємницької діяльності, яка приймається на місцевому рівні;

Ø стимулювання створення нових робочих місць із залученням до підприємницької діяльності безробітних, соціально незахищених слоїв населення з метою зниження соціальної напруги;

Ø сприяння процесу легалізації бізнесу у м.Маріуполі та удосконалення системи оплати праці на підприємствах малого бізнесу;

Ø активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, які спрямовані на підтримку підприємництва;

Ø диверсифікація галузей міської економіки;Ø сприяння тісної взаємодії бізнесу та влади, залучення підприємницької громадськості до рішення питань соціально-економічного розвитку міста.


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 3; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты