Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрийом і повернення тканевих мішків
Читайте также:
  1. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  2. Використання методів і прийомів роботи з метою розвитку зв'язного мовлення. Загальна характеристика методів, прийомів та форм роботи над зв'язним мовленням
  3. Вимоги до інтонаційного оформлення прочитуваного і декламованого. Прийоми його навчання
  4. Документальне оформлення прийому і здачі справ і посади
  5. Загальна характеристика методів, прийомів та форм роботи над зв'язним мовленням
  6. ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРИЙОМУ.
  7. Методи та прийом навчання фізичних вправ
  8. Методи, прийоми і форми роботи на уроках з економічної і соціальної географії України
  9. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку
  10. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЙНО-СТЕРИЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ХІРУРГІЧНОГО ПРИЙОМУ.

При прийомі продовольчих вантажів в тканевих мішках перевіряється відповідність категорії, зазначеної на мішках ( на клеймі чи бирці) і в документах постачальника, із фактичним станом тари. Перевірка якості мішків провадиться одночасно з прийманням вантажу від органів транспорту і від постачальників на місці. Якщо при одержанні вантажу від органів транспорту військова частина установить ушкодження мішків, що утворилися в ході перевезення, подмочку, забруднення чи їхнє псування, то вона зобов'язана вимагати від органів транспорту складання комерційного акта.

При розбіжності якості мішків із фактичними показниками і даними, зазначеними в документах постачальника, а також при відсутності на мішку клейма, що визначає його категорію, чи при наявності клейма, що не відповідає фактичній категорії мішка, військова частина складає акт за участю представника постачальника чи експерта бюро товарних експертиз, чи компетентного представника незацікавленої організації. При одноміському постачанні факти розбіжності з маркіруванням мішків, документами постачальника і фактичним їхнім станом відзначаються в товарній накладній за підписами здавача й приймальника. При одержанні продовольства з довольчого складу якість тари визначається в присутності приймальника військової частини і вказується в талоні чекової вимоги.

Мішки з-під хлібопродуктів і цукру повинні повертатися військовими частинами повністю, у встановлений термін і тієї ж категорії, якої були отримані. Допускається здача мішків із зниженням якості не більше ніж на одну категорію. Військові частини порожню мішкотару повинні здавати продовольчому складу оперативного командування, що забезпечує, чи за його вказівкою безпосередньо тарозбираючому підприємству. Партії мішків, що повертаються, з-під хлібопродуктів військові частини повинні розсортувати по категоріях, згідно наявних на мішках клеймам (биркам). Негідні для затарювання хлібопродуктів і цукру мішки, від прийому яких відмовився постачальник чи організація, що приймає мішкотару, можуть бути реалізовані військовими частинами і продовольчими складами оперативного командування, місцевим організаціям за плату за домовленістю чи використані військовими частинами й складами на господарські потреби. Непридатні для використання на господарські потреби мішки підлягають здачі за плату заготівельним організаціям головвторсировини як утиль. Використання мішків на господарські потреби оформляється актом, затверджуваним командиром військової частини. На підставі акта й документів, що підтверджують здачу мішків заготівельним організаціям головвторсировини чи реалізацію місцевим організаціям, наказом командира військової частини мішки списуються з обліку.За несвоєчасне повернення мішків чи за зниження їхньої якості більш ніж на одну категорію стягується штраф у розмірі двократної вартості мішків першої категорії. При затримці повернення мішків понад два місяці понад установлений термін стягується повторний штраф у розмірі двократної вартості мішків першої категорії. При цьому сплата штрафу, у тому числі і повторного, не звільняє тароздавльника від обов'язку повернення мішків. Постачальник чи підприємство, що приймає мішкотару, ведуть особові рахунки на військові частини по кількості відпущених і повернутих мішків. Військові частини зобов'язані робити звірення взаємних розрахунків з довольчим складом по одержанню і поверненню мішків:по мішках з-під хлібопродуктів - щомісяця; по мішках з-під цукру - щокварталу. Продовольчий склад оперативного командування в ті ж терміни робить звірення з постачальниками. Результати звірення оформляються двостороннім актом. Військова частина при одержанні тари з продовольством чи порожньої безпосередньо від постачальників, від інших військових частин, ешелонів, а також при передачі тари з продовольством чи порожньої іншим військовим частинам і ешелонам сповіщає складу, що забезпечує, із указівкою, від кого отримана чи кому передана, по якому документу (номер і серія чекової вимоги чи номер і дата акта), яка тара, її кількість і якість по кожному документу.

Списання з обліку прийшовших у непридатність чи утрачених при стихійних лихах зворотних мішків з-під хлібопродуктів і цукру й виключення їх із заборгованості військових частин і продовольчих складів постачальникам провадяться по клопотанню командуючого військами оперативного командування.

Зберігання тари

 

У продовольчих складах військових частин тара повинна зберігатися в спеціально обладнаних приміщеннях: сараях, навісах, коморах. Вивільнювана тара очищається від залишків продуктів, просушується, ремонтується й укладається на збереження. Бочки й шухляди укладаються на стелажі (підтоварники) щільно друг до друга, окремо по видах і якісних показниках. Бочки заливні і сухотарні, крім того, групуються по місткості й виду деревини. Плодоовочева інвентарна тара укладається в окремий штабель. У бочках перед укладанням зняті днища й обручі ставляться на місце. Мішки в міру їхнього звільнення приводяться в порядок: вибиваються від пилу, очищаються від бруду, тестової й цукрової кірки, ремонтуються, а вологі - просушуються; після цього сортуються по призначенню, видам тканини, категоріям. Підготовлені мішки укладаються в пачки по 20 шт. Порожні мішки зберігаються в критих сухих приміщеннях на чистих напільних чи полочних стелажах окремо від продовольства.Збереження порожньої тари в одному приміщенні з продовольством не дозволяється. Тара власна зберігається окремо від зворотної. Для розкриття тари на складі військової частини необхідно, мати спеціальний інструмент і пристрої: лапи, кліщі, молотки, гайкові ключі, залізні і дерев'яні набійки для обручів, ножі й ножиці, голки, нитки, шпагат і мотузки.

Псування і передчасний вивід з обігу тари відбувається головним чином із причин неправильного поводження з нею, порушення правил заощадження при транспортуванні й розкритті, а також при неправильному її збереженні. З метою заощадження дерев'яної таризабороняється: при її розкритті застосовувати сокири, ломи, гирі, витягати дно бочок, не знявши упорного обруча; заламувати кришку шухляди після витягу цвяхів з одного кінця; кидати шухляди й бочки з плеча. Для збереження і попередження псування мішків з-під хлібопродуктів і цукрузабороняється: використання їх для збереження і перевезення картоплі, овочів, солі, будівельних матеріалів; застосування при вантажно-розвантажувальних роботах гачків; кидання мішків із продукцією й переміщення їх волоком, навантаження в забруднені транспортні засоби, перевезення у відкритому транспорті без укриття брезентами; розкриття мішків неспеціальними ножами; добір проб способами, що приводять до псування мішків. Одним із реальних заходів для заощадження тари, збільшення термінів її експлуатації й обігу є своєчасний її ремонт і повернення.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты