Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТеми рефератів і доповідей
Читайте также:
  1. Вимоги до рефератів
  2. НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ
  3. Орієнтовні теми доповідей
  4. Орієнтовні теми доповідей (презентацій) студентів
  5. Орієнтовні теми доповідей (презентацій) студентів
  6. Орієнтовні теми доповідей студентів
  7. Орієнтовні теми доповідей студентів
  8. Орієнтовні теми доповідей студентів
  9. Орієнтовні теми доповідей студентів
  10. Орієнтовні теми доповідей студентів

1. А. Кетле і його роль у формуванні сучасних принципів проведення переписів населення.

2. Аксіологічні проблеми сучасної демографічної ситуації.

3. Антидепопуляційна ліга у Франції: історія й уроки діяльності.

4. Боротьба парадигм у радянській, російській та українській демографії.

5. Шлюбність в Україні: основні тенденції.

6. Шлюбність і розлучуваність в Україні: тенденції й перспективи.

7. Шлюбний ринок як демографічна категорія. Всесвітній шлюбний ринок.

8. Взаємозв'язок демографії й інших наук.

9. Позашлюбна народжуваність: тенденції, детермінанти й перспективи.

10. Військова демографія: основні проблеми й методи дослідження.

11. Вікова структура й відтворення населення.

12. Вікова структура населення й вибори.

13. Вікова структура населення й пенсійна справа.

14. Вікова структура населення й соціально-політичні процеси.

15. Вікова структура населення й економічна динаміка.

16. Питання сімейно-демографічної політики в передвиборних кампаніях.

17. Всесвітнє обстеження демографії й здоров'я: питання методології й основних підсумків.

18. Вторинне співвідношення статей: соціолого-демографічні аспекти.

19. Гіпотетичний мінімум природної народжуваності: сутність, метод побудови, аналітичні можливості.

20. Чи загрожує Україні депопуляція – соціологічний погляд на проблему.

21. Демографічна політика: поняття, сутність, соціальні й соціологічні аспекти.

22. Демографічна політика в країнах, що розвиваються (на прикладі окремих країн або регіонів).

23. Демографічна політика в розвинених країнах.

24. Демографічна політика в СРСР в 20-30-і роки.

25. Демографічна політика в СРСР у роки Великої Вітчизняної війни.

26. Демографічна політика: сутність, методи, ефективність.

27. Демографічне середовище маркетингу.

28. Демографічна типологія родин: поняття й динаміка.

29. Демографічні аспекти соціально-економічних реформ в Україні.

30. Демографічні аспекти етнічних конфліктів.

31. Демографічні моделі й демографічні прогнози.

32. Демографічні наслідки еміграції.

33. Демографічні проблеми прогнозування попиту на товари й послуги.

34. Демографічні проблеми регіонального й муніципального управління.

35. Демографічні прогнози для України.36. Демографічні прогнози ООН: історія, результати, критичний аналіз.

37. Демографічний вибух: причини й наслідки.

38. Демографічний перехід в Україні.

39. Демографічний перехід: поняття, форми прояву.

40. Демографічне майбутнє України в програмах провідних політичних партій.

41. Демографічний вимір індексу людського розвитку: проблеми методології.

42. Демографічне старіння населення: сутність, причини.

43. Демографія в мережі Інтернет.

44. Демографія й актуарна (страхова) справа.

45. Демографія й бізнес – загальні проблеми.

46. Демографія й вибори.

47. Демографія й політологія: основні напрямки взаємодії.

48. Демографія й реклама.

49. Демографія й соціологія. Роль соціології в поясненні демографічних процесів.

50. Демографія як наука.

51. Депопуляція в Україні: причини, наслідки, перспективи.

52. Депопуляція: поняття, сутність, наслідки.

53. Дж. Граунт: його життя й роль у становленні демографії.

54. Європейський тип шлюбності в минулому і тепер.

55. Природна народжуваність: поняття й методи виміру.

56. За і проти – демографічне майбутнє України в сучасній ідейно-політичній боротьбі.57. Золотий мільярд – соціологічний погляд.

58. Імітаційне моделювання народжуваності: історія, сучасність, майбутнє.

59. Штучні аборти в дзеркалі суспільної думки.

60. Штучні аборти в Україні: демографічні й соціологічні аспекти.

61. Історичні типи відтворення населення.

62. Історія розробки демографічних таблиць в Україні.

63. Історія обліків населення в Україні.

64. Концепція «стійкого розвитку» і сучасні демографічні тенденції.

65. Концепція умовного й реального покоління в демографії.

66. Коефіцієнти й імовірності: подібність і розходження.

67. Міграція й народжуваність.

68. Міграція й смертність.

69. Світ XXI століття очами демографа.

70. Світові релігії про шлюб, родину, половий життя, розлученні й регулюванні дітородіння (на прикладі окремих конфесій).

71. Модель безпосередніх (проміжних) детермінант народжуваності Девіса-Блейк-Бонгаартса.

72. Моніторинг демографічної політики в країнах Європейського союзу.

73. Населення й кризи.

74. Населення України – учора, сьогодні, завтра.

75. Наукові парадигми й концепції пояснення зниження народжуваності.

76. Нові репродуктивні технології: загроза або панацея?

77. Нуклеаризація родин: сутність, соціально-економічні наслідки.

78. Основні пояснювальні й аксіологичні парадигми сучасної демографії.

79. Основні проблеми демографічної політики в Україні.

80. Основні теоретичні концепції в демографії.

81. Основні теоретичні підходи до аналізу демографічної політики.

82. Перший Загальний перепис населення 1897 року.

83. Перепис населення України 2001 року: основні особливості.

84. Планування родини: соціально-політичні й ідеологічні аспекти.85. Планування родини: соціологічні й демографічні аспекти.

86. Підліткова народжуваність: масштаби, причини й соціальні наслідки (по окремих країнах).

87. Політична демографія: предмет, методи, основні проблеми.

88. Політичні реформи в Україні й демографія.

89. Потенціал зростання населення.

90. Потреба в дітях як соціологічна категорія.

91. Прикладні демографічні програми й пакети.

92. Застосування демографічних методів у маркетингових дослідженнях.

93. Прогнозування народжуваності.

94. Прогнозування смертності.

95. Прогнози-попередження і їх роль у вирішенні проблем сучасності.

96. Розлучуваність в Україні: тенденції, причини, наслідки.

97. Регіональні особливості демографічної політики в Україні.

98. Репродуктивне поводження підлітків: тенденції й проблеми.

99. Репродуктивне поводження: поняття, сутність, дослідження.

100. Самозбережувальна поведінка як фактор тривалості життя.

101. Самозбережувальна поведінка: поняття, сутність, роль у динаміці смертності.

102. Сімейно-демографічний менеджмент.

103. Сімейно-демографічний портрет злочинця.

104. Системи пенсійного забезпечення і їх зв'язок з демографічними процесами.

105. ЗМІ та демографічні проблеми України.

106. Сучасні тенденції смертності (у світі, Україні, Євросоюзі й т.д.).

107. Сучасні теоретичні концепції демографічних змін.

108. Співмешкання: форми, тенденції, причини, наслідки.

109. Соціально-демографічні аспекти багатоженства.

110. Соціально-економічна криза й демографічні процеси в Україні.

111. СНІД: демографічні наслідки.

112. Старіння населення - проблеми соціолого-демографічного аналізу.

113. Старіння населення й цілі соціальної політики.

114. Старіння населення й економічні, соціальні й політичні процеси.

115. Типові таблиці смертності.

116. Електоральна демографія: методи, проблеми, дослідження, прогнози.

117. Епідеміологічний перехід: поняття, сутність і тенденції.

118. Етнічна демографія: предмет, методи, основні проблеми.

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты