Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНавчальні завдання. Завдання 1. Підготувати статистичну інформацію про народжуваність, смертність та природний приріст населення України в розрізі адміністративних областей і АР
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Варіанти для індивідуального завдання №1
  5. Варіанти для індивідуального завдання №2
  6. Виконати тестові завдання
  7. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

Завдання 1. Підготувати статистичну інформацію про народжуваність, смертність та природний приріст населення України в розрізі адміністративних областей і АР Крим. Скласти таблицю.

Таблиця 8.1

Природний рух населення України.

Роки Народжуваність, ‰ Смертність, ‰ Природний приріст, ‰
     

За даними таблиці побудувати графіки. Зробити аналіз.

Методичні рекомендації: Треба скористатися “Статистичним щорічником України” за вказані роки і виписати відносні показники, що характеризують природний рух населення України. Виявіть тенденції в динаміці та спрогнозуйте чисельність населення на 2015, 2025 рр. Побудуйте відповідні графіки графіки – вісь Х – роки, вісь Y – показник.

Інформаційні джерела

1. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 451-478.

2. Основы демографии. Под ред. В.А.Ионцева, Б.А.Суслакова. – М., 1997. – С. 107-136.

3. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – 256 с.

 

Тема 8: Демографічна політика.

Практичне заняття 13.

Розселення населення.

1. Поняття про розселення населення.

2. Поняття про системи розселення.

3. Розселення населення України та Полтавської області.

4. Щільність населення в країнах світу та Україні.

5. Сільське розселення в Україні та Полтавщині.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1. Сутність категорії “розселення населення”.

2. Особливості розселення населення в регіонах України.

3. Особливості розселення населення в гірських місцевостях України.

4. Виділити основні функції міст-мільйонерів України.

Навчальні завдання

Завдання1. На контурну карту України нанесіть міста з населенням понад 100 тис. чол.; понад 500 тис. чол. та міста-мільйонери.

Завдання2. Надпишіть на контурній карті регіональні системи розселення України (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Регіональні системи розселення

Назва регіональної системи розселення Області Центри
1 . Південна Одеська, Миколаївська, Херсонська, АР Крим м. Одеса
2. Донбаська Донецька, Луганська м. Донецьк
3. Придніпровська Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська м. Дніпропетровськ
4. Північно-Східна Харківська, Сумська, Полтавська м. Харків
5. Центральна Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська м. Київ
6. Західна Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська м. Львів
7. Подільська Вінницька, Хмельницька м. Вінниця

 Інформаційні джерела

1. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 126-148.

2. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 408-448.

3. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – 256 с.

Тема 9: Соціально-демографічне прогнозування


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты