Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКількість віруючих в окремих країнах
Читайте также:
  1. Б. Становлення податкових систем у транзитивних країнах
  2. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
  3. В промислова розвинутих країнах
  4. Використання системи академічних кредитів у деяких країнах ЄС
  5. Виробництво окремих видів продукції машинобудування за другу половину ХХ ст. (млн. шт.) [ ].
  6. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Робота в термодинаміці
  7. Демографічна політика в країнах СНД
  8. Демографічна політика у розвинутих країнах світу
  9. Державні видатки у країнах з розвинутою економікою
  10. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ БАНКАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ банківської ліцензії та письмового дозволу на ЗДІЙСНЕННЯ окремих ОПЕРАЦІЙ
Країна Всього віруючих Відвідують церкву або молитовне зібрання
Щонеділі Не рідше за раз на рік або квартал Раз на рік або випадково
Україна 10-15% (1970/1990) 6% 10% 12-15%
34% (1997) 10% 18% 34-40%
33% (2000) 10% 18% 33%
Росія 8-12% (1970/1990) 3-5% 8-10% 12-15%
38% (1996) 7% 26% 36-40%
32% (1997) 4% 14% 32%
32% (2000) 6% 12% 32%
США 89-97% (розкид) 31-37% 48% 60%
Італія 90-45% 70% (1955)
  30% (1985)
  15% (1999)
Англія 40% 26%
16% 19%
27% (1991) 10% (1993)
6% (1997) 2,5% (1999)
Австрія 62% 30% (1997) 42% 58%
23% (1999)
Голландія 57% 35% (1991) 40% 57%
38% 18% (1997) 32% 38%

Завдання 2.Проаналізуйте таблицю. Зробіть висновки.

Таблиця 5.5

Взаємозв’язок відвідування Церкви та фізичного здоров’я.

Назва хвороби Частота відвідування Церкви
  1 раз і більше в тиждень менше 1 разу в тиждень рідко
Атеросклероз а) жінки, смертність за 5 років на 1000 чоловік б) чоловіки, смертність за 1 рік на 1000 чоловік   8,52 4,9   18,12 8,7   – 8,7
Емфізема легень, смертність за 3 роки на 1000 чоловік 0,74 1,70 2,3
Цироз печінки, смертність за 3 роки на 1000 чоловік 0,21 0,82 3,9
Туберкульоз, нові захворювання за 5 років на 100 000 чоловік
Трихоманоз, жінки, в % 12,4 17,8
Рак шийки матки, жінки, в % 0,64 1,88

 

Інформаційні джерела

1. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 126-148.

2. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 41-93.

3. Основы демографии. Под ред. В.А.Ионцева, Б.А.Суслакова. – М., 1997. – С. 92-98.

4. Основи соціальної концепції Української Православної Церкви. – К.: Ін форм.-вид. центр. УПЦ, 2002. – 80 с.5. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – С. 231-247.

 

 

Тема 6: Народжуваність і смертність у демографічному вимірі

Практичне заняття 8.

Народжуваність у демографічному вимірі.

1. Народжуваність у демографічному вимірі.

2. Продуктивність шлюбу.

3. Планування сім’ї та світовий демографічний вибух. Диференційна народжуваність.

4. Динаміка народжуваності в Укоаїні.

5. Народжуваність, смертність і природний приріст.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1. Плідність як біологічне підґрунтя народжуваності.

2. Репродуктивна поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація.

3. Потреба в дітях як соціальна потреба особистості.

4. Структура соціально-нормативної регуляції репродуктивної поведінки в історичному контексті.

5. Внутрішньосімейне регулювання народжуваності. Перехід до малодітності.

6. Вимірювання народжуваності: загальний та інтервальні коефіцієнти.

7. Таблиці народжуваності.

8. Стандартизовані коефіцієнти та індекси народжуваності.

9. Сумарний коефіцієнт народжуваності.10. Коефіцієнт гіпотетичного мінімуму природної народжуваності.

11. Методи вимірювання народжуваності населення.

Навчальні завдання

Завдання. 1. Використовуючи дані таблиці 6.5, проаналізуйте динаміку сумарного коефіцієнту народжуваності в різних тилах країн світу: а) високорозвинених країнах; б) країнах, що розвиваються.

Таблиця 6.1


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты