Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 4. Методологічні підходи і методи аналізу демографічних процесів і структур
Читайте также:
  1. Amp; 1. Класифікація небезпечних природних процесів і явищ
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. Amp; Методичні вказівки
  9. B. Искусственная вентиляция легких. Методики проведения искусственной вентиляции легких
  10. Foreign Office – структура, функции…..

Вищий навчальний заклад укоопспілкИ

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ економіки і торгівлі

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

 

Демографія

Методичні рекомендації

для практичних занять

за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

 

для студентів спеціальності:

6.050109. “Управління персоналом та економіка праці”

 

ПОЛТАВА – 2011


Автор: Логвин М.М., доцент кафедри загальноекономічних дисциплін Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, кандидат географічних наук.

 

Рецензенти:д.е.н.,завідувачкафедри управління персоналом Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

Костишина Т.А.

к. геогр. н.,доцент кафедри загальноекономічних дисциплін Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, кандидат географічних наук.

Литовченко І.В.

 

Навчально-методичний посібник

Обговорено і схвалено

На засіданні кафедри

Загальноекономічних дисциплін

30 серпня 2010 р.,

Протокол "№ 1

Зав. кафедри ________ проф. Джаман М.О.

«Узгоджено»

Декан факультету економіки і менеджменту _________ С.Р. Вахтін

Вересня 2010 р.

Керівник науково-методичного центру управління якістю діяльності

Н.І. Огуй

Р.

«Узгоджено»

Директор навчального центру __________________ Н.В. Герман

Р.


ЗМІСТ

 

Навчальна програма дисципліни 4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ “ДЕМОГРАФІЯ” 6

Теми рефератів і доповідей 35

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 38

рекомендована Література 54

 


І. Навчальна програма дисципліни

 

МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологічні засади демографії

Тема 1. Теоретичні основи демографії

Система знань про народонаселення. ІІредмет, об'єкт та методи демографії. Місце демографії в системі наук. Методологія демографічних досліджень.

Тема 2. Система демографічних наук

Демографія центральна частина системи знань про народонаселення. Система демографічних наук та її структура. Теоретична демографія. Історична демографія. Описова демографія. Регіональна демографія. Етнічна демографія. Військова демографія. Генетична демографія. Медична демографія.Тема 3. Джерела інформації про населення

Вимоги до обсягів і якості демографічної інформації. Система джерел даних про населення, вибіркові обстеження, їх взаємозв'язок.

Тема 4. Методологічні підходи і методи аналізу демографічних процесів і структур

Мета та завдання демографічного аналізу. Поперечний та поздовжній аналізи. Теоретичні моделі стабільного населення. Коефіцієнт природного приросту населення. Потенційна демографія. Структура життєвого потенціалу. Потенціал демографічного зростання. Соціологічні методи у демографії.


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты