Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМОДУЛЬ 2. дослідження демографічних процесів
Читайте также:
  1. Amp; 1. Класифікація небезпечних природних процесів і явищ
  2. I. КУЛЬТУРА - ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  3. I. средняя скорость; II. мгновенная скорость; III. вектор скорости, выраженный через проекции на оси; IV. величина (модуль) скорости.
  4. IV. Класифікація методів дослідження держави і права
  5. V. зразок типової модульної контрольної роботи
  6. А) МОДУЛЬ
  7. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  8. Анатомия модульі бойынша тест сұрақтары
  9. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  10. Бактеріологічне дослідження

Тема 5. Відтворення населення як єдність демографічних процесів

Закони народонаселення різних суспільно-економічних формацій. Концепція демографічного переходу. Історичні типи відтворення населення. Демографічні революції та їх зміст. Поняття режиму відтворення населення. Демографічний вибух: причини та наслідки. Розмежування понять типу та режиму відтворення населення.

Тема 6. Народжуваність і смертність у демографічному вимірі

Народжуваність у демографічному контексті. Репродуктивна поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація. Вимірювання народжуваності. Коефіцієнти народжуваності. Таблиці народжуваності. Динаміка народжуваності в Україні.

Тема 7. Міграція населення

Класифікація міграцій. Міграційні потоки та міграційні когорти. Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація. Міграції як просторова самоорганізація населення. Диференційна міграція. Вимірювання міграцій населення. Міграції в Україні.

Тема 8. Демографічна політика

Демографічна політика. Її мета та завдання. Об’єкт і основні напрямки демографічної політики.

Основні методи демографічної політики: економічні, адміністративно-правові, виховні і пропагандистські. Особливості демографічної політики в різних країнах. Сутність ідеї світової політики населення.

Тема 9. Соціально-демографічне прогнозування

Основні завдання перспективних розрахунків населення. Методи розробки демографічних прогнозів.

Урахування впливу міграцій населення при прогнозуванні. Оцінювання майбутніх змін в інтенсивності демографічних явищ (народжуваності, смертності, міграції та ін.).


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ “ДЕМОГРАФІЯ”

з розподілом навчального часу за видами занять для студентів 1 курсу денної форми навчання

Теми Денна форма
Всього в т.ч.
лекції практичнізаняття індивідуально-консультаційна самостійна
 
МОДУЛЬ І. Теоретико-методологічні засади демографії Тема 1: Теоретичні основи демографії. 2
Тема 2: Система демографічних наук.
Тема 3: Джерела інформації про населення.
Тема 4: Методологічні підходи і методи аналізу демографічних процесів і структур.
МОДУЛЬ ІІ. дослідження демографічних процесів Тема 5: Відтворення населення як єдність демографічних процесів.
Тема 6: Народжуваність і смертність у демографічному вимірі.
Тема 7. Міграція населення.
Тема 8: Демографічна політика.
Тема 9: Соціально-демографічне прогнозування
Всього

МОДУЛЬ І. Теоретичні засади демографії


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты