Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрактичне заняття 4.
Читайте также:
  1. V. Зміст теми заняття.
  2. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Вибір, підготовка й заняття вогневої позиції
  5. Види навчальних (аудиторних) занять: лекція, лабораторне, практичне, семінарське та індивідуальне заняття, консультація.
  6. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  7. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  8. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  9. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  10. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);

Методологічні підходи і методи аналізу

Демографічних процесів і структур.

План

1. Демографічний аналіз: цілі й завдання

2. Традиційні методи вивчення демографічних процесів: а) поперечний аналіз; б) поздовжній аналіз.

3. Зміст реальної та гіпотетичної генерацій.

4. Теорія стабільного населення.

5. Сутність потенційної демографії.

6. Життєвий потенціал та його структура.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1. Межі їх застосування поперечного і поздовжнього аналізу.

2. Стабільне населення – центральний елемент системи теоретичних населень. Їх класифікація в залежності від зміни у часі головних характеристик режиму відтворення населення.

3. Структура життєвого потенціалу: часткові потенціали для різних вікових груп, на окремі періоди життя, окремі періоди часу, за громадянським станом, для населення, яке бере участь у міграційних процесах, на період трудової діяльності.

4. Соціологічні методи, взаємодія статистичної традиції та соціологічного аналізу в демографії.

5. Включення свідомості до предметної сфери демографії.

6. Методологічні проблеми використання соціологічних опитувань у демографічному аналізі.

 

Навчальні завдання

Завдання. 1. Використовуючи наукову та науково-популярну літературу, ресурси Інтернет, з’ясуйте відмінність і залежність між такими категоріями: “трудові ресурси”, “трудовий потенціал”, “працересурсний потенціал”, “працересурсний капітал”, “життєвий потенціал”.

2. За даними статистичного щорічника за 200 .. р., порахувати життєвий потенціал населення України за віковими групами як показано в посібнику.

 

Домашня робота

Використовуючи наукову та науково-популярну літературу, ресурси Інтернет, законспектуйте одне питання (на вибір):

1. Потенціал демографічного зростання.

2. Зміст та основні завдання демографічної статистики.

 

Інформаційні джерела

1. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 41-93.

2. Основы демографии. Под ред. В.А.Ионцева, Б.А.Суслакова. – М., 1997. – С. 32-69.

3. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – С. 77-119.

4. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. – К.: Вища школа, 1993. – С. 125-126. 

Модуль ІІ. дослідження демографічних процесів

 

Тема 5: Відтворення населення як єдність демографічних процесів.

Практичне заняття 5.

Відтворення населення як єдність демографічних процесів.

1. Поняття про відтворення населення.

2. Концепція демографічного переходу.

3. Історичні типи відтворення населення.

4. Демографічні революції та їх зміст. Перша і друга демографічні революції.

5. Динаміка чисельності населення світу і України.

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты