Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ ТА ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ
Читайте также:
  1. Бюджетне вирівнювання та його особливості
  2. Вживання Past Perfect
  3. Вживання Present Indefinite
  4. Вживання Present Perfect
  5. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
  6. Види листів та їхні особливості
  7. Використання формул масивів у табличному процесорі MS Excel. Особливості формул масивів.
  8. Власності та їх особливості
  9. Г) особливості пізнання суспільства, соціальне гноселогія.
  10. Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу

Основні питання теми:

® Головні ознаки прикметників.

® Творення власневідносних прикметників від географічних назв.

® Творення ступенів порівняння прикметників.

® Особливості використання прикметників у науковому та офіційно-діловому стилях.

 

[ Ключові слова:прикметник, якісні, відносні та присвійні прикметники, групи прикметників, ступені порівняння прикметників (вищий і найвищий), прикметники книжного походження, аналітичні форми прикметників.

 

& Пригадаймо, що прикметником називається частина мови, яка виражає ознаку предмета або приналежність, наприклад: ефективний, продуктивна, студентське, економічні тощо.

Прикметники виражають ознаки кольору (червона папка), розміру (маленька аудиторія), віку (старий чоловік), матеріалу (кришталевий келих), запаху (п’янкий аромат), смаку (солоний огірок), якості (гнучка гілка), приналежності (братів комп’ютер), зовнішні прикмети (білява дівчина), внутрішні властивості (добра сусідка), простору (далекий гомін), часу (вечірній концерт) тощо.

Прикметники можуть виражати ознаку безпосередньо (висока будівля, зелений парк) або через відношення до інших предметів (срібні прикраси – прикраси зі срібла).

Прикметники змінюються за родами, числами та відмінками, і ці його форми залежать від форм іменника, з яким прикметник узгоджується, наприклад: вигідна угода, вигідний договір, вигідне доручення; рід, число, відмінок і група відмінювання прикметника є його морфологічними ознаками.

За лексичним значенням, морфологічними ознаками і словотворчими особливостями прикметники поділяють на якісні, відносні та присвійні.

Якісні прикметникивиражають ознаки предметів безпосередньо власним лексичним значенням, наприклад: цікава історія, яскрава особистість. Тільки від них утворюються ступені порівняння.

Відносні прикметникиназивають ознаки предметів, які встановлюються за відношенням до інших предметів, явищ, понять, наприклад: полотняна (сорочка) – сорочка з полотна, срібна (каблучка) – каблучка із срібла, осінній (день) – день осені.

Присвійні прикметники вказують на приналежність предмета людині (рідше тварині), наприклад: батьків наказ, мамина заява, бабусине обладнання.

Коли прикметники вживаються у переносному значенні, то відносні та присвійні можуть переходити в розряд якісних. Наприклад: срібний перстень (відн.) – срібний голос (якісн.), заяча шапка (відн.) – заяча душа (якісн.), вовче лігво (присв.) – вовчий апетит (якісн.).Якісні прикметники, які називають ознаку предмета, що може бути виражена більшою або меншою мірою, мають ступені порівняння – вищий та найвищий.

Вищий Найвищий
1. Проста форма утворюється за допомогою суфіксів -ш, -іш(ефективніший,відоміший).   1. Проста форма утворюється: най- (якнай-, щонай-) + проста форма вищого ступеня(найефективніший,найвідоміший).
2. Складена форма утворюється за допомогою слів більш, менш(більш ефективний,менш відомий).   2. Складена форма утворюється за допомогою слів найбільш, найменш(найбільш ефективний,найменш відомий).

Зазначимо деякі особливості використання прикметників у ділових паперах.

1. Перевага надається прикметникам книжного походження: автобіографічний, балансовий, валютний, гарантійний, ґрунтовний, дезорієнтований, еквівалентний, єретичний, зоологічний, ідеальний, конфіденційний, легітимний, маршрутний, нейтральний, організаційний, парламентський, регіональний та ін. 

неправильно правильно
Роботящий працьовитий
Більшенький старший (більший на зріст)
малюсінький дуже малого розміру
мерзлякуватий який боїться морозу
довжелезний дуже довгий
Багатющий дуже багатий
безвихідне становище безпорадне становище
Головатий розумний
Згоден згодний
Рад радий
Вечірняя вечірня
Молодії молоді
Синєє синє

Отже, треба уникати вживання прикметників із розмовної, зниженої лексики, двозначним змістом, суфіксами збільшеності, зменшеності й пестливого забарвлення, стягнених повних та усічених форм, замінюючи їх однозначними, неемоційними прикметниками або розгорнутими пояснювальними конструкціями з інших частин мови.

2. У використанні ступенів порівняння окремих якісних прикметників перевага надається аналітичним формам, які утворюються за допомогою прислівників: дуже, надто, більш, менш та ін.

 

неправильно Правильно
працьовитіший дуже працьовитий
Завеликі ший надто великий
Невдаліший менш вдалий

 

3. Складена форма вищого й найвищого ступенів порівняння утворюється за допомогою слів: більш/найбільш, менш / найменш, але слід уникати вживання суфікса -іш:

 

неправильно правильно

більш рішучіший більш рішучий

найбільш доцільніший найбільш доцільний

менш оптимальніший менш оптимальний

найменш продуктивніший найменш продуктивний

найбільш дотепніший найбільш дотепний

 

4. Прикметник двосторонній уживається тільки тоді, коли стосується двох сторін у значенні – особа, група осіб, організація, яка представляється в певному відношенні іншій особі, особам, організації. Поєднується зі словами: договір, угода, домовленість, співробітництво, відносини, взаємини, стосунки, зустрічі, зв’язки, обов’язки, переговори. 

5. У формах М. в. однини чоловічого та середнього роду варто використовувати закінчення -ому.

неправильно правильно

на попереднім з’їзді на попередньому з’їзді

на старім обладнанні на старому обладнанні

 

6. Не використовувати розмовні форми, а тільки слова з конкретним визначенням.

неправильно правильно

чималий, чималенький великий, більший за...

великуватий, завеликий дуже великий

якнайдовшу, щонайдовшу дуже довгу, надзвичайно довгу

 

7. Уникати вживання присвійних прикметників, замінюючи їх іменниками або відповідними прикметниковими формами. Якщо потрібне точне означення, іменник-прізвище (посада, звання тощо) ставлять у Р. в., це ж стосується тих випадків, коли є кілька однорідних членів.

 

 

Неправильно Правильно
студентові досягнення досягнення студента абостудентські досягнення
Петренкові пропозиції пропозиції Петренка В.П
директорові розпорядження розпорядження директора
материна, батькова і другова поради поради матері, батька і друга

 

Усталеним є вживання присвійних прикметників:

а) у термінологічних словосполученнях: адамове яблуко, архімедова спіраль, базедова хвороба, бертолетова сіль, кесарів розтин, рентгенівський апарат та ін.;

б) у крилатих висловах: аріаднина нитка, авгієві стайні, езопівська мова, дамоклів меч, прокрустове ложе, сізіфова праця та ін.

 

8. Уникати вживання прикметників, що походять від географічних назв із додатковим роз’яснювальним іменником.

неправильно правильно

білоцерківський житель житель м. Біла Церква

кременчуцький бензин бензин з м. Кременчук

брестська адреса адреса в м.Брест
китайські товариші товариші з Республіки Китай

одеське морозиво морозиво з м.Одеса

Усталеним є вживання подібних прикметників, які означають географічні назви, що походять:

а) від топонімів:

Одеська область, Ізмаїльський район, Красноярський край, Київський проспект, Керченська протока, Казахська затока, Дніпровський лиман, Чукотський півострів та под.;

б) від імен, прізвищ чи псевдонімів:

Соломонові острови, Магелланова протока, Баренцове море, місто Корсунь-Шевченківський, селище Гоголеве, селище Кіровське та под.

 

9. Прикметник узгоджується з іменником на означення певних професій, посад та звань жінок лише в чоловічому роді.

 

неправильно правильно

старша викладачка старший викладач

висококваліфікована інженер висококваліфікований інженер

непрофесійна водій непрофесійний водій

досвідчена професорша досвідчений професор

 

10. Усі прикметники (у ролі означень), що вживаються у сполуках із числівниками два, три, чотири, стоять у Н.в. та З.в. множини й мають переважно закінчення -і, а не -их. Це ж стосується і прикметника останній із числівником п’ять та більше.

Два нестандартні вироби...

Експонувалося три оригінальні розробки...

Чотири великі контейнери ...

Останні десятеро працівників...

За останні вісімдесят років...

 

11. Для визначення часу за роком треба вживати відповідні прикметники в Р. в. без прийменника у (в), або ж прислівник.

 

неправильно правильно

у минулому році торік... (минулого року)

у позаминулому році позаторік...

 

12. Треба слідкувати за узгодженням прикметникових закінчень з іменниками на позначення невизначеної кількості однорідних предметів, що існують у певній сукупності.

 

неправильно правильно

особисті доручення особисте доручення

медичні приладдя медичне приладдя

величезні каміння величезне каміння

пошкоджені коріння пошкоджене коріння

 

J КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які морфологічні ознаки має прикметник?

2. Які синтаксичні функції виконує прикметник?

3. Які прикметники називаються якісними?

4. Які прикметники називаються присвійними?

5. Які прикметники називаються відносними?

6. Як утворюється проста форма вищого ступеня порівняння прикметників?

7. Як утворюється складена форма вищого ступеня порівняння прикметників?

œ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Завдання 1. Замініть крапки закінченнями. Як розрізнити тверду і м’яку групи прикметників?

До поданих прикметників доберіть відповідний іменник: економіка, стосунки, звичаї, товар, чек, зустріч, гроші, порада.

Тутешн... сьогоднішн…

дружн… довгоочікуван…

просрочен… дрібн...

дорожн... прикладн…

 

Завдання 2.Допишіть закінчення прикметників. Визначте групу прикметника. Складіть речення з поданими прикметниками.

 

дворічн... денн... західн... природн... братн... навколишн... тепличн... достатн... тодішн... трикутн... вечірн... тривожн... прибережн...  

 

Завдання 3. Утворіть присвійні прикметники від поданих імен, узгоджуючи з іменниками чоловічого і жіночого роду.

Зразок:

Іван – Іванів документ – Іванова розписка.

Петро, Гриць, Сергій, Микола, Лариса, Надія, Валентина, Вікторія, Ілля, Юрій, Тетяна, Лідія, Ірина, Павло, Наталя.

 

Завдання 4. Перекладіть подані іменники українською мовою, додайте до них прикметники та провідміняйте утворені словосполучення:

Прибыль, предусмотрительность, предшественник, предъявление, задержка, заем, налог, доход.

 

Завдання 5.Додайте іменники до поданих прикметників і провідміняйте їх :

Стрімкий, цікавий, фінансовий; доцільна, компетентна, комунікативна; креативне, необхідне, економічне.

Завдання 6.Напишіть прикметники разом, окремо та через дефіс. Обґрунтуйте своє написання.

Фінансово/економічний, суспільно/виробничий, сільсько/господарський, віце/президентський, мовно/літературний, фінансово/матеріальний, кредитно/економічний, складно/сурядний, обліково/економічний, народно/господарський, дво/ярусний, російсько/український, лексико/граматичний, кредито/спроможний, каро/окий, товаро/обмінний, чорно/земний, суспільно/необхідний, контрольно/вимірювальний, всесвітньо/історичний, всесвітньо/відомий.

Завдання 7.До поданих слів додайте прикметники і складіть з ними речення:

® … об’єм

® …. твір

® …. здобуток

® …. організації

® … свідомість

® … спосіб життя

® … становище

® … відносини.

 

Завдання 8.До поданих прикметників додайте іменники і складіть з ними речення:

чинний (-а, -е) …

наступний (-а) ….

подальший (-а), (-е) ….

особовий (-а) ….

особистий (-а) ….

особливий (-а) ….

правильний (-і) ….

слушний(-а, -е, -і)….

численний (-а, -і)….

 

Завдання 9.Утворіть від географічних назв відносні прикметники із суфіксом -ськ (-зьк, -цьк) і запишіть їх:

 

Чигирин - Дніпропетровськ - Львів - Тульчин - Гамбург - Арциз - Балта -   Абхазія - Кагарлик - Ніцца - Бахмач - Гринвіч - Черкаси - Ананьїв - Ізмаїл -

 

Завдання 10.1.Перекладіть текст українською мовою і складіть 5 запитань за змістом тексту.

2. Випишіть із тексту якісні, відносні та присвійні прикметники. Поясніть їх орфограми.

3. Випишіть із тексту незнайомі слова. Користуючись тлумачним словником, з’ясуйте їх значення.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 49; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты