Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 5.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

а) Виправте помилки в оформленні реквізиту «дата». Правильні варіанти запишіть.

1) 5. х. 06.;

2) 1 вересня 07 року;

3) 30.8.1998 р.;

4) 10/v – 09;

5) 7.2.2005 р.

 

б) Оформіть дату цифровим способом.

1) П’яте січня дві тисячі дев’ятого року.

2) Дванадцяте липня тисяча дев’ятсот п’ятдесят четвертого року.

3) Восьме грудня дві тисячі третього року.

4) Двадцяте березня двохтисячного року.

5) Дев’яте травня тисяча дев’ятсот сорок п’ятого року.

 

Завдання 6. Доповніть тексти документів числовими назвами, дотримуючись правил запису.

1) Прошу надати мені відпустку за власний рахунок з … на … робочих днів.

2) Я, Кондратюк Олена Іванівна, народилася …. … року.

3) Коваленко Віктор Михайлович працює головним економістом … років.

4) Я, Сидоренко Іван Степанович, одержав від завідувача складу для тимчасового користування … лопат, … відер, … грабель, …халатів.

 

Завдання 7. Відредагуйте подані речення.

1. Більша половина бюджету витрачена.

2. Заняття починаються у вісім годин ранку.

3. Передбачається перевиконання плану в два з половиною разів.

4. За пару днів розпочнуться іспити.

5. В Україні налічується тринадцять і два десятих мільйонів господарств.

6. Зібрали всього по двадцять три центнера зернових з гектара.

7. Дирекція привітала жінок з Восьмим березням.

8. Двоє президентів підписали договір про співпрацю і дружбу між країнами.

9. Відстань у два з половиною кілометра подолали швидко.

10. Ювіляра привітали з п’ятидесятиріччям.

 

Завдання 8. Перекладіть текст українською мовою.

Сегодня становится очевидным, что становление и развитие предпринимательства в Украине, формирование благоприятной конкурентной среды невозможно без анализа мирового опыта предпринимательства, а именно опыта США, Японии, Германии и других развитых стран, что позволит сделать обобщения, которые могут иметь определенный интерес и для Украины.

…По данным некоторых исследований, в экономике промышленно развитых стран на средний и малый бизнес приходится 90-95 % всех предприятий, до 40-60 % производства валового национального продукта.

Малые, средние и крупные предприятия в США делят на пять категорий: самые мелкие (1-24 служащих), малые (25-99), промежуточные (100-499), средние (500-999), крупные (1000 и более служащих).Оптовые торговые предприятия относятся к категории малого бизнеса, если их годовой оборот составляет 3-18 млн. долл. В розничной торговле и среди обслуживания этот предел равен 1-5 млн. долл.

В Украине классификация предприятий, относящихся к малому бизнесу, осуществляется в зависимости от сферы производства и количества лиц, работающих на данном предприятии. К тому же, в Украине малый бизнес осуществляется путем создания разветвленной системы мелких предприятий. Согласно Закону Украины «О предпринимательстве» к малым относятся такие предприятия:

– в промышленности и строительстве – с количеством работающих до 200 лиц;

– в науке и научном обслуживании – до 100 лиц;

– в других отраслях производственной сферы (кроме розничной торговли) – до 50 лиц;

– в отраслях нематериального производства – до 25 лиц;

– в розничной торговле – до 15 лиц.

…Создание условий становления и развития национального предпринимательства, в первую очередь мелкого, малого и среднего бизнеса, является главным направлением политики рыночной трансформации экономики Украины. Мировой опыт и практика хозяйствования доказывают, что именно существование и взаимодействие крупных, средних, малых и мелких предприятий, их естественное регулирование (в том числе и за счет сотрудничества) представляют характерную черту рыночной экономики. Как особый сектор рыночной экономики мелкое, малое и среднее предпринимательство осуществляет быструю окупаемость затрат, широкую свободу рыночного выбора, обеспечивает насыщение рынка товарами, услугами и дополнительными рабочими местами, содействует ослаблению монополизма в экономике и тому подобное.Завдання 9. Проаналізуйте тексти різних за стилем щодо використання в них числівників. З’ясуйте роль числівників у різних за стилем текстах.

 

Завдання 10. Прочитайте текст. Запишіть подані в тексті числівники словами.

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты