Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтислі теоретичні відомості. Будь-яка зміна струму і в колі з котушкою індуктивності викликає зміну магнітного потоку Ф, створеного цим струмом

Читайте также:
  1. Відомості документального видатку товарів
  2. Відомості надходження товарів
  3. Відомості про вимірювальні прилади
  4. Відомості списання товарів
  5. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  6. Естетизм художньої свідомості в архітектурі та живописі.
  7. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  8. Загальні відомості
  9. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  10. Загальні відомості

Будь-яка зміна струму і в колі з котушкою індуктивності викликає зміну магнітного потоку Ф, створеного цим струмом. Змінний магнітний потік пронизує всі витки котушки індуктивності і в свою чергу викликає в ній появу ЕРС відповідно закону електромагнітної індукції.

.

ЕРС, обумовлену зміною власного магнітного потоку, називають ЕРС самоіндукції і позначають еL.

Добуток wФ, позначений y, прийнято називати потокозчепленням.

При відсутності феромагнітних матеріалів (наприклад, сталевого осердя) потокозчеплення пропорційне протікаючому струму і: y = Li . Коефіцієнт L, значення якого залежить від числа витків, а також від розмірів і конфігурації електричного кола, називають індуктивністю. Одиниця виміру індуктивності – Генрі (Гн).

Враховуючи визначення потокозчеплення через індуктивність, вираз для ЕРС самоіндукції можна записати у вигляді: .

Цей вираз свідчить, що при збільшенні струму еL направлена протилежно струму, а при зменшенні струму ЕРС еL співпадає за напрямком із струмом. Отже ЕРС самоіндукції протидіє як збільшенню, так і зменшенню струму. Ця протидія тим більше, чим більша індуктивність L кола.

Таким чином, індуктивність L характеризує здатність кола протидіяти змінам електричного струму, що протікає в колі.

При проходженні змінного синусоїдального струму ЕРС самоіндукції повинна повністю урівноважувати прикладену напругу, тобто

звідки

де .

Зсув фаз (–90°), що з’явився, показує, що струм в котушці індуктивності відстає від прикладеної напруги і зсунутий на –90° або –p/2 відносно напруги.

Добуток wL має розмірність опору (Ом) і має назву реактивним опором індуктивності, або індуктивним опором (позначається ХL), а вираз є закон Ома для індуктивності. ХL = wL = 2pfL.

Векторні діаграми ідеальних котушок можуть мати вид:

Миттєва потужність:

pL = ui = Um·sin wt × Im sin (wt – 90°) =

Отже потужність змінюється за синусоїдальним законом з подвійною частотою 2w. Амплітудне значення миттєвої потужності:

В додатний півперіод індуктивність споживає енергію від мережі і накопичує її у вигляді енергії магнітного поля.

У від’ємний півперіод індуктивність стає джерелом електричної енергії і віддає в мережу накопичену енергію магнітного поля.Отже в ідеальній котушці здійснюється періодичний обмін енергією між зовнішнім джерелом і магнітним полем. Середня (активна) потужність дорівнює нулю.

Для кількісної оцінки інтенсивності обміну електричною енергією між джерелом і індуктивним навантаженням введене поняття реактивної потужності QL = UI = I 2 XL.

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 14; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Хід роботи. 1. Зібрати схему (на платі №2), представлену на рисунку нижче
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты