Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНасінництво гібридів.
В насінництві гібридів соняшнику можливе таке насіння самозапильних ліній :

1.Стерильний аналог самозапиленої лінії, який використовується як материнська форма.

2. Закріплювач стерильності – фертильний, використовується як запилювач стерильності при розмноженні стерильних аналогів, а також як батьківська форма при вирощуванні стерильних простих гібридів, які в свою чергу використовують як материнські форми при одержанні трьохлінійних гібридів на стерильній основі.

3.Відновлювач фертильності, який використовується як батьківська форма для одержання на стерильній основі фертильного гібридного насіння першого покоління для посіву на товарних площах.

Насінництво гібридів соняшнику організовано в такому прядку:

На першому етапі науково-дослідні установи вирощують маточне насіння батьківських форм : стерильних аналогів ліній, фертильних закріплювачів стерильності .

На другому етапі науково-дослідної установи і насінницькі господарства спеціалізованої зони розмноження ліній виробляють насіння супереліти і еліти батьківських форм.

На третьому етапі спеціалізовані насінницькі господарства на ділянках гібридизації вирощують гібридне насіння першого покоління - F1, яке в подальшому використовується для посіву на товарних площах.

Самозапилені лінії соняшнику цінні тим, що всі рослини на диво однорідні, вирівняні по морфологічних і біологічних ознаках .

Щоб зберегти повну вирівняність ліній при їх розмноженні, а також вирощуванні на ділянках гібридизації в якості батьківських форм, необхідно вчасно, обов’язково проводити сортові прополки і фітосанітарні прочистки як на материнських, так і на батьківських рядках .

При утворенні 5-6 пар справжніх листків нетипові рослини добре помітні по могутності та висоті, по величині, формі та забарвленню листя, особливостях його зазублення та гофрування .

Перед початком квітування особливо старанно видаляють рослини, які помітно відрізняються від основного типу по вище згаданих ознаках, а також видаляють ураженні борошнистою росою, прикореневою та стебловою формами склеротинії і іншими хворобами. Видаляють розгалуженні рослини в рядках стерильних аналогів, однокошикові рослини в багатокошикових лініях.

Не можна допускати до квітування жодної рослини соняшнику, яка б відрізнялась за якоюсь ознакою від рослин основного типу.

Важливу роль в насінництві гібридів соняшнику відіграє польовий контроль .Поряд з сортополками і фітосанітарними прочистками проводиться контроль повноти стерильності .

Біологічна цінність стерильних аналогів і врожайні якості гібридного насіння першого покоління залежать від вчасного і якісного видалення кошиків з фертильними (які виділяють пилок ) квітками в рядках стерильного аналога .

Таблиця 22

Норми якості насіння соняшнику ,%

 

  Кате-горія насін- ня   Типо-вість мін. мін Пан- цир- ність мін. Сту- пінь сте- риль- ності мін.   Вміст насіння шт/кг макс. Енер- гія про- рос- тання мін.   Схо- жість мін.   Во-ло- гі- сть макс
Основ- ної куль- тури мін. В т.ч. обру- шених . Других культур-них рослин   Бур'я-нів  
  Сорти
ОН 99.9 99.0 - 1.0
ЕН 99.8 98.0 - 1.0
РН1-3 98.0 96.0 - 2.0
  Батьківські форми – самозапилені лінії
ОН 99.9 99.0 1.0
ЕН 98.0 98.0 2.0
РН1-3 98.0 97.0 3.0 -
  Гібриди першого покоління
F1 98.0 97.0 - 3.0 -
                                 

 

Для цього з початку квітування на ділянках розмноження стерильних ліній і в материнських рядках цих же ліній на ділянках гібридизації видаляють випадкові фертильні рослини.

Стерильні кошики відрізняються блідо-жовтим кольором, фертильні мають темне забарвлення пиляків у квітках.

Зрізанні фертильні кошики кладуть тут же на землю квітками вниз і придавлюють до землі, а стебло виламують повністю. Фертильні кошики повинні бути виявлені і зрізанні на початку їх квітування, коли квітнуть не більше одного кругу квіток в кошику. Цю роботу проводять з 5 до 9 години ранку, тобто до початку розтріскування пиляків і продовжують цю роботу весь період квітування ділянки.

Після повного закінчення квітування на ділянках гібридизації батьківські рядки викошують і звільнені смуги дискують .

За додержанням технології вирощування гібридного насіння соняшнику проводиться державний контроль, спрямований на забезпечення товарних посівів насінням, яке відповідає за своїми сортовими і посівними якостями нормам стандарту (табл..22).

Сортовий контроль при вирощуванні гібридного насіння включає проведення польових обстежень, апробації і грунтконтролю вирощеного насіння. Польові обстеження проводяться на ділянках розмноження стерильних аналогів, а також на ділянках гібридизації з метою встановлення правильності вирощування насіння, а, головне, з метою визначення повноти стерильності на стерильних рядках .

За 10-15 днів до початку квітування агроном-контролер разом із спеціалістом районного агропромислового формування і представником насінницького господарства попередньо обстежують ділянки гібридизації з метою встановлення правильності вирощування насіння : дотримання норм просторової ізоляції, правильності чергування рядків материнської і батьківської форм на ділянках гібридизації, проведення сортових прополювань і фітосанітарних прочисток, наявність актів на їх проведення . З початку і до повного закінчення квітування стерильних форм комісія проводить три польові обстеження : перше при квітуванні не більше 10-15% рослин стерильного аналога ; друге – коли квітнуть біля 50% рослин і третє –коли квітнуть 90 - 100% рослин. При обстеженні визначають процент фертильних кошиків в стерильній формі. Кількість фертильних рослин в стерильних формах на ділянках гібридизації не повинна перевищувати 2%, на ділянках розмноження насіння супереліти і еліти стерильних ліній – 1% . На ділянках розмноження маточного насіння домішки не допускаються. [8]. У випадках перевищення цих норм і недотримання просторової ізоляції ділянку вибраковують з числа насіннєвих . Крім обстежень, на ділянках розмноження батьківських форм і на ділянках гібридизації проводиться польова апробація, мета якої визначити придатність насіння, яке буде зібране з цих ділянок, на насіннєві цілі, чи відповідатиме воно вимогам стандарту на дану категорію насіння по типовості і панцирності. Методика проведення апробації така ж, як і для сортів – популяцій [8]. Вирощене насіння стерильних ліній і стерильних простих міжлінійних гібридів, які використовуються як материнські форми, підлягає грунтовому контролю, який проводиться шляхом висіву в грунт і ретельного вивчення кожної рослини . Проводиться в науково-дослідних установах. Грунтконтроль визначає рівень генетичної цінності і біологічної чистоти за показником “Закріплення стерильності та морфологічна однорідність вирощеного насіння “.

Для грунтконтролю проби насіння масою 1 кг. відбирають представники районних державних насіннєвих інспекцій за участю селекціонера після очистки даної партії насіння, але не пізніше 20 жовтня, і надсилають на адресу науково-дослідної установи, якій доручено проведення ґрунтового контролю. В науково-дослідній установі вирощують по 100 рослин в двох повторностях. Оцінку ступеню закріплення стерильності проводять по мірі розкривання трубчастих квіток на квітколожі кожної конкретної рослини. Повністю, або частково фертильні рослини відмічають мітками. Після закінчення цвітіння визначають процент стерильних рослин. Ступінь стерильності для різних категорій установленні ДСТУ 2240-93 такі: для ОН-98%, ЕН-95% і РН1-3-95. Одночасно з обліком повноти стерильності установлюють відсоток рослин, які за зовнішніми ознаками відрізняються від основного типу і визначають рівень типовості. Результати ґрунтового контролю оформляють “Актом реєстрації грунтового контролю по показнику – закріплення стерильності материнської форми гібрида соняшнику “ – форма № 219а .

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 49; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты