Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок виконання роботи. Зберіть ланцюг за схемою рис
Читайте также:
  1. Amp; 2. Моніторинг НС та порядок його здійснення. Захисні бар’єри і види цивільного захисту
  2. II. Методика и порядок составления родословной
  3. II.5.2) Порядок образования и общие черты магистратуры.
  4. III. Порядок выполнения работы.
  5. III. Степени сравнения прилагательных и наречий, порядок слов в английском предложении, типы вопросов.
  6. III.1.2) Порядок уголовного судопроизводства.
  7. V. зразок типової модульної контрольної роботи
  8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  9. VIII. пОрядок защиты курсовой и выпускной квалификационной (дипломной) работы
  10. XI. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ РСФСР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Зберіть ланцюг за схемою рис. 1.

До джерела регульованої напруги (0-250 В) приєднайте первинну обмотку трансформатора ТР, а до вторинної обмотки – електронний вольтметр, а так само щуп осцилографа та його бічний відвід.

Подайте живлення на ЕО, увімкнувши вилку шнура у розетку на правій бічній панелі стенда та тумблер на передній панелі ЕО. Прогрійте прилад 5 хв., потім рукояткою Латра подайте досліджуваний сигнал, заданий за величиною викладачем.

Рис. 1. Схема досліду

 

1.

·
Настроювання зображення. Проводиться з внутрішньою синхронізацією. Для цього перемикач «СИНХР» на правій панелі ЭО установіть в положення .

1.1. Установіть рукоятки «ПОСИЛЕННЯ» і «ПЛАВНО» у крайні праві положення.

1.2. Стабілізуйте зображення: для цього рукоятку «РІВЕНЬ» поверніть у крайнє ліве положення, а «СТАБ.» уліво до зриву зображення. Далі повертайте рукоятку «РІВЕНЬ» вправо до одержання нерухомого зображення.

1.3. Установіть перемикачами «V/поділ» і «m/поділ» зручні для вимірів розміри зображення.

1.4. Налаштуйте рукоятками «ЯСКРАВІСТЬ» і «ФОКУС» чітке зображення.

1.5. Розташуйте зображення симетрично щодо координатних осей рукоятками « » і « », щоб воно розташовувалося як на рис.2.

Рис.2. Зображення синусоїди на екрані ЕО

 

1.6. Зарисуйте отримане зображення.

2. Вимір періоду та частоти.

2.1. Вимірте число великих поділів N у періоді (горизонтальна відстань АВ на рис. 2).

2.2. Розрахуйте час періоду Т та частоту f за формулами:

де Кх – коефіцієнт підсилення по осі Х (положення правого перемикача на передній панелі осцилографа, «m/поділ»);

(Гц).

Результати занесіть до табл.1.

 

Таблиця 1

Результати вимірів періоду і частоти

 

Кх N T f
m/поділ поділок сек Гц
       

 

3. Вимір амплітуди напруги.

3.1. Вимірте число великих поділок Н (вертикальна відстань 0Н).

3.2. Розрахуйте амплітудне значення напруги за формулою: Um=Kц*H (В),

де – коефіцієнт підсилення за віссю Y (положення лівого перемикача на передній панелі осцилографа, V/поділ).

Вимірте цифровим вольтметром напругу Uv між клемами вторинної обмотки трансформатора (U2).За відомою амплітудою Um визначте діюче значення напруги U. Порівняйте результат з показами вольтметра Uv. Поясніть причини можливих розбіжностей.

4. Вимір кута зрушення фаз між двома синусоїдами.

Для цієї частини роботи використовується зовнішня синхронізація, для переходу на яку перемикач синхронізації установіть у положення .

4.1. Зберіть схему рис. 3. Провід зовнішньої синхронізації і щуп осцилографа приєднайте до точки 2, а бічний відвід щупа до точки 1.

 

 

Рис. 3. Схема досліду

 

4.2. Подайте сигнал на осцилограф, увімкнувши головний автомат стенда. Налаштуйте зображення та зарисуйте його.

4.3. Перемкніть головний щуп у точку 3. На тій же координатній сітці нарисуйте іншу (зрушену за фазою) синусоїду.

4.4. Розрахуйте кут зрушення між двома синусоїдами за формулою:

 

,

де N – число поділів у періоді; - зрушення у поділах між синусоїдами.

Результати занести в табл. 3.

Таблиця 3

Результати вимірів

 

N α
поділок поділок град
     

 

4.5. Вимірте стрілочним вольтметром діючі значення досліджуваних напруг Ur і Uk. Запишіть формули миттєвих значень обох напруг. Побудуйте векторну діаграму. 

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты