Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаток Н
Читайте также:
  1. Додаток
  2. Додаток 1
  3. ДОДАТОК 1
  4. Додаток 1.
  5. Додаток 1. Таблиці ASCII-кодів Windows та DOS
  6. ДОДАТОК 2
  7. Додаток 2
  8. Додаток 2
  9. Додаток 2
  10. ДОДАТОК 3

Об'єкти внутрішнього контролю

Своєчасність надходження та вибуття виробничих запасів Повнота надходження виробничих запасів Правильність списання виробничих запасів на складі Оцінка ступеню відповідальності матеріально-відповідальних осіб Правильність формування собівартості виробничих запасів

Джерела інформації

Нормативно-правова інформація   Фактографічна інформація
ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Податковий кодекс України П(С)БО №1, П(С)БО №9, П(С)БО №16, Статут підприємства. Приходні ордера, товарно-транспортні накладні, рахунки, лімітно-забірні карти, акти про приймання матеріалів, відомості обліку залишків матеріалів на складі, акти інвентаризацій, журнали-ордера по рахункам 20, 63; Головна книга.

Методичні прийоми внутрішнього контролю

Інвентаризація, вибіркове та суцільне спостереження Служ-бове розслідування Економічний і логічний аналіз Документальні методичні прийоми контролю
Дослідження облікової інформації за суттю і змістом Нормативно-правове регулювання Зустрічна перевірка Зіставлення документів з обліковими реєстрами Логічна перевірка розрахун-кових журналів Взаємний контроль операцій

Методичні прийоми узагальнення та реалізації результатів внутрішнього контролю

Документування результатів проміжної перевірки Аналітичне групування Систематизування недоліків Узагальнювання результатів контролю операцій з виробничими запасами

Рис. Н.1. Організаційна модель внутрішнього контролю операцій з виробничими запасами


Додаток О

Згідно стандарту ВНЗ:

Спеціаліст підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності:

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку (К 74.12.0);

- консультації з питань комерційної діяльності та управління (К 74.14.0);

- державне управління (L 75);

- допоміжна діяльність у сфері державного управління (L 75.14.0);

- управління на рівні районів, міст, внутрішньо міських районів (К 75.11.4);

- діяльність у сфері соціального страхування (L 75.30.0);

- повна загальна середня освіта (М 80.21.2);

- професійно-технічна освіта (М 80.22.0);- вища освіта (М 80.30.0);

- організації у сфері економіки (О 91.1);

- фінансових службах підприємств, організацій і установ різних форм власності і господарювання.

Фахівець здатний виконувати зазначену нижче професійну роботу:

Код КП ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
Керівники підприємств, установ і організацій;
1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади;
1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності;
Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
Керівники інших функціональних підрозділів;
2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
Викладачі середніх навчальних закладів;
Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку;
Професіонали з економіки.
Керівники інших функціональних підрозділів;
2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
Викладачі середніх навчальних закладів;
Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку;
Професіонали з економіки.

та може займати такі первинні посади:1229.1 Головний державний інспектор, головний консультант, начальник відділу (у складі управління), начальник відділу (центральні органи державної влади), начальник відділу управління, начальник головного управління, начальник державної інспекції, начальник підвідділу, начальник управління;
1229.3 Завідувач відділу (місцеві органи державної влади), головний фахівець, начальник служби, начальник управління;
1229.7 Голова комісії, голова державної комісії (бюро), головний експерт, головний інспектор, головний радник, завідувач відділу, завідувач групи, завідувач консультації, начальник відділу, начальник інспекції;
Директор з економіки, головний економіст, головний касир, головний бухгалтер; головний ревізор, завідувач каси, завідувач цехової бухгалтерії, начальник контрольно-ревізійного відділу, начальник планово-економічного бюро цеху, начальник планово-економічного відділу, начальник централізованої бухгалтерії;
Керівник групи обліку;
Завідувач господарства, начальник господарського відділу;
2310.2 Асистент, викладач вищого навчального закладу;
Вчитель середнього навчально-виховного закладу, вчитель професійного навчально-виховного закладу;
2441.1 Науковий співробітник (економіка);
2441.2 Економіст з планування, оглядач з економічних питань, консультант з економічних питань .економічний радник, економіст з фінансової роботи, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст, економіст з договірних та претензійних робіт.

Посилання на такі державні та галузеві стандарти України:ДК 003-95 – Державний класифікатор професій;

ДК 009-96 – Державний класифікатор видів економічної діяльності;

ДСВО 01-98 – Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

ДСВО 02-98 – Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

ДСВО 03-98 – Освітній рівень базової вищої освіти;

ДСВО 04-98 – Освітній рівень повної вищої освіти;

ДСВО 05-98 – Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

ДСВО 07.1-98 – Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Додаток П

Згідно Стандарту ВНЗ:

Магістр підготовлений до роботи за такимивидами економічної діяльності:

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку (К 74.12.0);

- консультації з питань комерційної діяльності та управління (К 74.14.0);

- державне управління (L 75);

- управління на державному рівні (L 75.11.1);

- управління на рівні державних автономій (L 75.11.2);

- управління на рівні областей та міст загальнодержавного підпорядкування (L 75.11.3);

- допоміжна діяльність у сфері державного управління (L 75.14.0);

- професійно-технічна освіта (М 80.22.0);

- вища освіта (М 80.30.0);

- організації у сфері економіки (О 91.1);

- фінансових службах підприємств, організацій і установ різних форм власності і господарювання.

Фахівець здатний виконувати зазначену нижче професійну роботу:

 

Код КП НАЗВА ПРОФЕСІЙНОЇ РОБОТИ
Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядних організацій;
Керівники підприємств, установ і організацій;
1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади;
1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності;
Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
Керівники інших функціональних підрозділів;
2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
Викладачі середніх навчальних закладів;
Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку;
Професіонали з економіки;

та може займати такі первинні посади:

1229.1 Головний державний інспектор, головний консультант, начальник відділу (у складі управління), начальник відділу (центральні органи державної влади), начальник відділу управління, начальник головного управління, начальник державної інспекції, начальник підвідділу, начальник управління;
1229.3 Завідувач відділу (місцеві органи державної влади), головний фахівець, начальник служби, начальник управління;
1229.7 Голова комісії, голова державної комісії (бюро), головний експерт, головний інспектор, головний радник, завідувач відділу, завідувач групи, завідувач консультації, начальник відділу, начальник інспекції;
Директор з економіки, головний економіст, головний касир, головний бухгалтер, головний ревізор, завідувач каси, завідувач цехової бухгалтерії, начальник контрольно-ревізійного відділу, начальник планово-економічного бюро цеху, начальник планово-економічного відділу, начальник централізованої бухгалтерії;
2310.2 Асистент, викладач вищого навчального закладу;
Вчитель середнього навчально-виховного закладу, вчитель професійного навчально-виховного закладу;
2351.2 Методист з економічної освіти;
2411.1 Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік);
2441.1 Науковий співробітник (економіка);
2441.2 Економіст з планування, оглядач з економічних питань, консультант з економічних питань, економічний радник, економіст з фінансової роботи, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст, економіст з договірних та претензійних робіт.

Посилання на такі державні та галузеві стандарти України:

ДК 003-95 – Державний класифікатор професій;

ДК 009-96 – Державний класифікатор видів економічної діяльності;

ДСВО 01-98 – Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

ДСВО 02-98 – Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

ДСВО 03-98 – Освітній рівень базової вищої освіти;

ДСВО 04-98 – Освітній рівень повної вищої освіти;

ДСВО 05-98 – Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

ДСВО 07.2-98 – Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра.


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты