Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
Читайте также:
  1. II. Материалы судебной практики
  2. IV. Функції юридичної практики
  3. V. Шлях вдосконалення юридичної практики в Україні
  4. Автоматичне обчислення загальних і проміжних підсумків
  5. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  6. АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХИАТРИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
  7. Анализ зарубежной практики обеспечения устойчивого развития экономики регионов
  8. Анализ реальной практики НСД позволяет определить ряд основных тенденций их развития.
  9. Аналіз тенденцій творчої практики сучасної журналістики: досягнення і проблеми.
  10. Аналогия закона, аналогия права. Обычаи делового оборота. Значение актов высших судебных органов и судебной практики.

Виконаний студентом Звіт з виробничої переддипломної практики на промислових підприємствах реєструється на кафедрі.

Звіт рецензується керівником переддипломної практики від навчального закладу. У випадку незадовільної оцінки звіт до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен усунути зазначені в рецензії керівника недоліки і повернути роботу для повторного рецензування.

Якщо роботу допущено до захисту, студент повинен ознайомитися з рецензією та підготувати відповіді на запитання, згадані в рецензії та показати виправлені у роботі недоліки, відмічені рецензентом.

Звіт з практики захищається студентом комісії, що призначена завідувачем кафедри, з диференційованою оцінкою. До складу комісії входять керівник практики від університету і, за можливості, від бази практики та викладачі кафедри.

Комісія приймає захист звітів студентів на базах практики в останні дні її проходження або у навчальному закладі.

Студент повинен коротко викласти мету, зміст та висновки з проведеного дослідження і виконаних облікових, контрольних і аналітичних робіт, потім відповісти на запитання комісії.

Під час захисту звіту з виробничої практики студент повинен продемонструвати:

- теоретичні знання з бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності;

- практичні матеріали конкретної установи з питань документального оформлення організації та техніки синтетичного і аналітичного обліку, звітності, виконані самостійно студентом під час переддипломної практики, згідно з робочою програмою і календарно-тематичним планом, затвердженими керівниками виробничої переддипломної практики від промислового підприємства та навчального закладу;

- здобуті практичні знання щодо процесу організації контрольного процесу на промисловому підприємстві;

- здобуті практичні знання щодо методик і техніки проведення аналізу господарської діяльності;

- елементи наукових досліджень, пошуку самостійного підходу до рішення облікових, контрольних та аналітичних задач;

- висновки та пропозиції щодо вдосконалення обліку, контролю та аналізу господарської діяльності на промисловому підприємстві.

Комісія з'ясовує причини можливої відсутності або недостатності інформації і відхилень від програми практики. Після захисту комісія коментує (повідомляє) студенту свої висновки про якість проходження ним практики, відмічає позитивні та негативні її сторони, питання, над якими потрібно студенту додатково попрацювати.Наприкінці виробничої переддипломної практики з бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності проводиться підсумкова конференція із практики студентами і викладачами профілюючих кафедр. На конференції висвітлюються проблемні моменти виробничої переддипломної практики та виробляються шляхи їх усунення.


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты