Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМодуль 1. Держава як суспільне явище.
Читайте также:
  1. I. средняя скорость; II. мгновенная скорость; III. вектор скорости, выраженный через проекции на оси; IV. величина (модуль) скорости.
  2. V. Держава та особа: проблеми взаємодії
  3. V. зразок типової модульної контрольної роботи
  4. VI. Держава і право в політичній системі суспільства
  5. А) МОДУЛЬ
  6. Анатомия модульі бойынша тест сұрақтары
  7. Ассирийская военная держава.
  8. Великая Новохеттская держава (XIV—XIII вв. до и. э.). Гибель Хеттского царства
  9. Види культурних норм та їх суспільне призначення
  10. Военная Ассирийская держава. Реформы. Тиглатпаласара III. Саргон II. Ассархадон. Ашурбанипал. Падение Ассирии.

 

Тема 1. Людське суспільство, влада і управління. Соціологічний вступ до теорії держави.

Поняття суспільства, його основні елементи. Соціальна структура і соціальна динаміка.

Людина та її активність. Людська індивідуальність.

Колективне буття людей і влада. Поняття влади. Управління як функція влади.

Соціальна структура і система відносин влади.

 

Тема 2. Історична еволюція людського суспільства і виникнення держави.

Людське суспільство: історична еволюція.

Еволюція соціальної влади.

Становлення держави і чинник війни.

Держава як історичне явище. Соціальні передумови виникнення та існування держави як соціального інституту.

 

Тема 3. Держава як суспільне явище.

Поняття і визначення держави.

Соціальна суть і матеріальні носії державності.

Основні ознаки держави.

Держава та інші соціальні інститути.

 


Тема 4. Політична природа держави. Держава в політичній системі суспільства.

Неоднорідність суспільства: природні та соціальні чинники.

Політика як система відносин по забезпеченню соціального домінування через здобуття влади. Політична система суспільства.

Держава в політичній системі суспільства.

Співвідношення політичного та загальносоціального в характеристиці держави.

 

Тема 5. Багатоманітність держав і підстави їх класифікації. Історичні типи держав.

Історична багатоманітність держав і необхідність їх класифікації.

Класифікація держав за історичним типом суспільства.

Класифікація держав за економічним критерієм.

Класифікація держав за методами організації і здійснення влади.

Класифікація держав за порядком організації влади.

Класифікація держав за ознакою жорсткості владної ієрархії.

Інші підстави класифікації держав.

 

 

Тема 6. Держава в сучасному світі.

Основні сучасні тенденції світового розвитку.

Економічна, політична, культурна регіоналізація і глобалізація: загальне поняття і прояви.

Сучасні загрози людству та їх вплив на характер існування і співіснування держав.

Інститут держави в сучасних умовах. Його можливі трансформації.

Феномен «електронної» держави.

Модуль 2. Організація державної влади.

 

Тема 7. Функції держави.Поняття функцій держави та його значення.

Держава як поліфункціональний інститут.

Основні функціональні завдання держави.

Організаційні форми здійснення державою її функцій.

 

 


Тема 8. Форми держави.

Категорія «форма держави» та її значення.

Організація влади за ознакою її джерела та формування основних інститутів. Поняття форми правління.

Організація влади за методом здійснення. Поняття державно-політичного режиму.

Організація влади за територіальною ознакою. Територіальний устрій держави.

 

 

Тема 9. Устрій держави: структурний аспект. Основні елементи механізму держави.

Поняття механізму держави.

Основні структурні елементи механізму держави.Державний орган.

Інші структурні елементи механізму держави.

 

 

Тема 10. Особливості побудови і функціонування механізму сучасної держави.

Принцип ієрархії в побудові механізму держави. Поняття компетенції.

Держава як орган суспільства (службова роль держави).

Професіоналізм державного управління. Сучасна державна служба.

Державна бюрократія. Проблема корупції.

 

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты