Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 1. Людське суспільство, влада і управління. Соціологічний вступ до теорії держави.
Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальні поняття про основи теорії горіння.
  2. I. Вступительное слово преподавателя.
  3. IV. Вступая в отношения с другими государствами, субъекты международного права поступаются собственным суверенитетом ради достижения общих для этих государств целей.
  4. IV. Теорії політичних систем
  5. Lt;variant>Не позднее суток со дня вступления приговора в законную силу
  6. А. Что есть хорошего в настоящем моменте - совладающее поведение
  7. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  8. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  9. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  10. Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії.

 

Основні поняття: суспільство, соціум, соціальна група, спільнота, суспільні відносини, соціальна структура, соціальна динаміка, людина, індивід, влада, управління.

 

Питання для опрацювання.

Поняття суспільства. Його основні елементи.

Людина, її біологічна та соціальна природа. Людська індивідуальність.

Людські поведінка та діяльність.

Колективне буття людей, комунікація і спілкування.

Поняття влади. Управління як функція влади.

Соціальна структура і система відносин влади в суспільстві.

 

Завдання для самостійної роботи.

Підготувати короткі (до 1 стор. машинописного тексту на кожне) відповіді на наступні питання. 1. Ваше власне визначення людського суспільства. 2. Дайте коротку характеристику відносин влади, в яких ви перебуваєте особисто в даний час. 3. Представники «патріархальної школи» походження держави вважають монархію (владу одного) найбільш органічною формою державного правління. На їх думку, держава виростає з сім’ї в міру її кількісного зростання. Монарх, як батько, дбає про свій народ і одночасно слідкує за порядком, застосовуючи за необхідності примус. Передати владу як історичну прерогативу сім’ї він може тільки власному нащадку по крові (звідси правляча династія). Піддані дослухаються і шанують монарха і не можуть претендувати на отримання влади, оскільки вони не є членами монархічної родини (якщо подібні претензії є, вони однозначно протиправні). Така система влади є зрозумілою, послідовною, вона позбавляє суспільство великих інтриг, боротьби і напруги, пов’язаних з формуванням органів влади в інший спосіб.

Наскільки виправданою, з вашої точки зору, є така позиція? Дайте відповідь з урахуванням тієї обставини, що значний ряд сучасних розвинутих держав (Швеція, Норвегія, Велика Британія, Іспанія, Данія, країни Бенілюксу, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія та ін.) мають саме монархічну форму правління.

Джерела по темі.

1. Рекомендовані підручники.

2. Анурин В.Ф. Динамическая социология. Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический проект, 2003.

3. Василенко И.В., Дулина Н.В. Общество: элементы и взаимосвязи. Учебное пособие. – Волгоград, 2001.

4. Воронов І. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру. – К.: Ґенеза, 2005.5. Бачинин В.А. Социология. Энциклопедический словарь. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А. , 2005.

6. Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Поведение и власть в организации. – Одесса: Юридическая литература, 2003.

7. Лукьянов В.Г., Сидоров С.А., Урсу И.С. Социолоия: Учебное пособие. – СПБ.: ИВЭСЭП, Знание, 2004.

8. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М.: ООО «АСТ», 2003.

9. Смирнов И.П. Введение в современное обществоведение. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

 

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты