Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


УПРАЖНЕНИЯ. 15. Соотнесите названные ниже значения со следующими: а) переход ными и б) непереходными глаголами, образованными от извест­ ных вам основ:
15. Соотнесите названные ниже значения со следующими: а) переход
ными и б) непереходными глаголами, образованными от извест­
ных вам основ:

a) bütünlemek, doğrulamak, karalamak, sulamak, yenilemek, yollamak, kötülemek, sıralamak;

«выстраивать (в ряд)»; «дополнять, пополнять»; «направ­лять, посылать»; «подтверждать; исправлять»; «поливать, орошать»; «порочить, хулить»; «обновлять, возобновлять»; «пачкать»;

. б) akşamlamak; gerilemek, iler(i)lemek, sabahlamak, serinlemek, yavaşlamak;

«замедляться, замедлять ход»; «отойти назад, регрессиро­вать», «провести день (до вечера)»; «провести ночь (до утра)»; «продвигаться вперед; прогрессировать»; «свежеть (о погоде)».

16. Переведите на русский язык следующие предложения:

1. Son seneler adam çok ihtiyarladı. 2. Ablamın evinde geceledik. 3. İşte böyle sabahladık. 4. Sokak (birden) genişledi. 5. Elbisesini temizlesin. 6. Oğlunuzu yollayın, çabuk götürür. 7. Hava ne kadar da serinledi! 8, Yeni gelen erleri dışarıda sıralayın. 9. Adamı karalamak (kötülemek) istiyor. 10. Dersi bir daha tekrarlayalım. 11. Kitaplarımızı en az ikilemek gerek. 12. Şu çiçekleri suladınız mı? 13. Bu ülke ne çabuk ilerliyor! 14. Şu eşyayı güzün yenilemek lâzımdır. 15. Oralarda orman yok. Şu delikanlı da bunu doğruladı. 16. Yanlışı var. Doğrulayın.

17. (На закрепление ключевых слон 10-го урока):

(до № 19)

1. Ben öyle sanıyorum. 2. Biz onu insan sandık. 3. Bizimle sert sesle konuştu. 4. Adam yurduna döndü. 5. Yaz kış kentte oturur. 6. Buraların güzünü çok beğenirim, bilhassa (hele) Eylül ayını. 7. Yaz mevsimini nerede geçirdiniz? 8. Kedi uğurlu (kutlu) hayvan, uğur getirir, derler. 9. Ne saadet!


l. Не говори с ним так резко. 2. Ты думал, что он инженер? 3. Поедем в наше общежитие. 4. Спортивный сезон пока еще не начался. 5. Я так не думаю. 6. Была бы наша родина бога­той... 7. Граждане, внимание!

(до № 39)

1. Bu sorun çok önemli (bu mesele çok mühim), dikkat et.

2. Ben de aynı saatta geldim. 3. Aynı gün gittiler. 4. Bak, saatimin
eşi (saatimin aynısı). 5. Mükemmel yazdınız. (Sizi) tebrik ederim!
6. Kutlu gün! Bayram yapmak gerek. 7. Şu daireyi ne zaman
kurdular? — Ekim-Kasım devriminden biraz sonra. 8. Ne
millettensiniz? - - Türküm. 9. Bu işe çok emek vermek gerek.
10. Sizden bir dileğim var. —Ne gibi?—Bana şu çiçeği
armağan etmez misiniz? (hediye etmez misiniz?) 11. Devletimizin
yeni anayasası. 12. Bu temenniniz için (bu dileğiniz için) çok
teşekkür ederim. 13. Onların ordusunun gücünü (kuvvetini)
herkes bilir. 14. Bu da emekçilerinin yeni yengisidir (zaferidir).
15. Bu yeni kanunun (yasanın) uluslararası önemi (ehemmiyeti)
var. 16. Adama bir devlet ödülü verdiler. 17. Bu bir aşk meselesi,
ne dersin? 18. Ortalıkta kimse karmadı. 19. Ne kıymetli (değerli)
eşya!

1. Поздравляю вас с праздником. 2. Как красиво вы украсили елку! 3. Моя просьба такова... 4. Вооруженные силы нашего государства. 5. Наша новая конституция. 6. Государственная премия. 7. Превосходная статья! Поздравляю. 8. 74-я годов­щина революции 1917-го года была последней. 9. Междуна­родное значение этой Победы очень велико. 10. В тот же день он разработал план. 11. Какой он национальности? — Турок. 12. Сегодня я забыл завести свои часы. 13. Солнце осветило все вокруг 14. Любовь к родине. 15. Ценный человек. 16. Зас­луженный (уважаемый) человек. 17. Какой он сильный!

(до № 59)

1. Hani arkadaşınız, gelmedi mi? 2. Hani yeni gelen memur?

3. Allah Allah! Bir şeye inanmıyor! 4. Bu bir gerçek (hakikat)
başka bir şey değil 5. Ne gür sesi var! 6. Gür saçlı adam.


7. Tanrım, gene yağmur! 8. Seni İşittim, sen de beni dinle. 9. Bu ne sıcak yahu! 10. Sesler odanın dışından geliyor. 11. Dilmacımız (tercümanımız) halen dışarıdadır. 12. Okulun müdürü değişti,

13. Saatlerimizi değişelim, ister misin?

1. Солнце село. 2. Какой у него глубокий сон. 3. (Небесный) гром. 4, Небо громыхает. 5. Спасибо (пусть бог будет тобой доволен). 6. Я и в самом деле ему не верю. 7. Где же ваш прия­тель? 8. Помнишь, человек с зычным голосом? 9. Это я более или менее знаю. 10. Эй, где ты? 11. Что же это? 12. Выйди-ка (вон) на минуту. 13. Поднимись наверх. Слышал? 14. Мы с ним поменялись книгами. 15. Глубокий человек.

1. Bu akşam herkese ayrı biz armağan (hediye) vereceğiz.

2. Bu ayrı bir mesele. 3. Siz beraber misiniz, ayrı mısınız?
4. Bugün havanın ısısı sıfırın altında. 5. Ne şiddetli kış!
6. Rüzgâr çok şiddetli. Üşüyorum. 7. Sık orman. 8. Sık sık
tenis oynarız, fakat bugün hava (buna) müsait (elverişli) değil.
9. Bulutlar gökyüzünü kapladı. 10. Bu gece nerede yatacağız?
11. Şu sedire yat. 12. Biraz ellerimi ısıtayım. 13. Eserleri ona
yakın kitap teşkil eder. 14. Hükümeti bu parti kuracak,
ötekilerse bir seyirci grupu oluştursunlar (teşkil etsinler),

14. Şunun dışında kimse yok. 15. Maalesef, elinizden geleni
yapmıyorsunuz.

l. Эти семь студентов составляют лучшую группу нашего фа­культета. 2. Мягкий человек. 3. Завтра поедешь за город? 4. Се годня погода благоприятна для футбольного матча. 6. Они пришли врозь. 6. Этим летом вы купались в море? 7. Смотри, тучи покрыли все небо. Да и ветер сильный и резкий. Будет дождь! 8. Температура воздуха низкая. Надень ботинки. 9. В этом сосуде яблочный сок. 10. Куда он ложится? Там слишком жестко. 11. Я сделал все, что в моих силах, но он во много раз сильнее меня.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 147; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты