Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкономічна сутність і роль основних виробничих фондів
Читайте также:
  1. Амортизація основних виробничих фондів
  2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  3. Бюджетне фінансування, його сутність, форми і методи
  4. Вибір площадки під промислове підприємство і розміщення виробничих будівель на її території
  5. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  6. Види прямих податків. Їх сутність
  7. Визначення основних параметрів видання
  8. Використання виробничих потужностей
  9. Вимоги до виробничих приміщень
  10. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.

Економічні суб’єкти не можуть здійснювати виробничу діяльність без використання певних ресурсів (матеріальних, трудових, інформаційних, фінансових). Велике ресурсне значення мають засоби виробництва.

Засоби виробництва – це сукупність усіх матеріальних елементів, що беруть участь у процесі виготовлення продукції. Вони поділяються на засоби праці (верстати, машини, печі тощо) і предмети праці (матеріали, напівфабрикати).

Засоби виробництва, виражені у вартісній формі, називають виробничими фондами підприємства. Засоби праці складають речовий зміст основних виробничих фондів, предмети праці – оборотних виробничих фондів (рис 6.1).

 


Рис. 6.1. Склад фондів підприємства.

 

Можна виділити три принципові відмінності між основними і обіговими фондами (табл. 6.1).

Отже, основні фонди (ОФ) – це частина засобів виробництва, що зберігають свою оречевлену форму, беруть участь у багатьох виробничих циклах і переносять свою варстість у собіварстість готової продукції частинами в міру спрацьовування.

 

Таблиця 6.1

Характерні ознаки основних і обігових фондів

Характеристика Основні фонди Оборотні фонди
Збереження виробничої форми у виробничому процесі Зберігають Змінюють
Кількість виробничих циклів, у яких бере участь даний фактор Багато Один
Характер перенесення своєї вартості на готову продукцію Частинами Повністю

 

З точки зору бухгалтерського обліку та податкового менеджменту, поняття «основні засоби» та «основні фонди» ототожнюються. Визначення основних засобів (основних фондів) наведено у П (С) БО 7: основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншими особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Згідно з Податковим Кодексом України (ПКУ) основні засоби – це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр, що призначаються для використання у господарській діяльності, вартість яких перевищує 2500 грн і поступово зменшується у зв’язку з їх фізичним і моральним зношенням та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить понад 1 рік (або оперативний цикл, якщо він довший за рік).Залежно від характеру участі основних фондів у процесі виробництва розрізняють виробничі й невиробничі основні фонди. Основні виробничі фонди (ОВФ) функціонують у сфері матеріального виробництва, невиробничі – задовольняють побутові й культурні потреби працівників (житлові будинки, дитячі садки, клуби, пансіонати, що знаходяться на балансі підприємства).


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты