Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВідтворення і зношування основних виробничих фондів
Читайте также:
  1. Амортизація основних виробничих фондів
  2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  3. Вибір площадки під промислове підприємство і розміщення виробничих будівель на її території
  4. Визначення основних параметрів видання
  5. Використання виробничих потужностей
  6. Вимоги до виробничих приміщень
  7. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.
  8. Виробництво основних видів продукції чорної металургії у світі в другій половині ХХ ст. [ ].
  9. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей.
  10. Відмінність між подієвою інформацією і публіцистикою щодо способів відтворення дійсності

Відтворення ОФ – це беззупинний процес їх відновлення шляхом придбання нових, реконструкції, модернізації, технічного переоснащення і капітального ремонту.

Кількісна характеристика відтворення ОФ протягом року відображається в балансі основних фондів за такою формулою:

. (6.1)

Для більш детального аналізу процесу відтворення ОФ можна застосовувати такі показники.

Коефіцієнт оновленняон) – відображає інтенсивінсть відновлення ОФ.

(6.2)

де ОФв.в – вартість уведених основних фондів, грн;

ОФк.п – вартість основних фондів на кінець періоду, грн.

Коефіцієнт вибуття (Квиб) – характеризує ступінь інстенсивності вибуття ОВФ:

, (6.3)

де ОФвив – вартість виведених з експлуатації основних фондів, грн

Коефіцієнт приросту (Кприр) – характеризує рівень приросту ОВФ:

(6.4)

Коефіцієнт придатності (Кп) і коефіцієнт зносу (Кз) характеризують технічний стан ОВФ:

(6.5)
(6.6)

Знос – це поступова втрата основними фондами своєї вартості в період їх функціонування. Розрізняють два види зносу: фізичний і моральний.

Фізичний (матеріальний) знос – це втрата техніко-економічних властивостей у зв'язку із використанням ОФ (1-ша форма), а також під впливом риродних факторів (2-га форма). Ступінь фізичного зносу визначають за допомогою коєфіціента фізичного зносу. Існують два методи його розрахунку:

1) на підставі співвідношення величини зносу ОФ у вартісному вираженні та їх початкової вартості, що розраховуються за формулою (6.5);

2) на підставі термінів служби ОФ:

, (6.7)

 

де Тф – фактичний строк служби обладнання, років;

ТКВ – очікуваний термін корисного використання, років.

Термін корисного використання об’єкта основних фондів підприємство встановлює самостійно, виходячи з режиму роботи підприємства протягом року, інтенсивності завантаження основних фондів у виробничому процесі, технічного стану обє’кта, але він має дорівнювати або бути більшим за мінімально припустимі строки, визначені в ПКУ.

Моральний знос – це передчасне знецінення основних фондів, втрата первісної вартості незалежно від їх фізичного зносу.

Розрізняють два види морального зносу.

Основні фонди з аналогічними споживчими характеристиками з’являються на ринку за більш низькою ціною. Моральний знос першого роду спричиняється підвищенням продуктивності праці в галузях, що виробляють основні фонди:

(6.8)

 

На ринку з’являються основні фонди з кращими споживчими якостями за тією ж ціною. Іноді техніку доводиться змінювати навіть раніше настання фізичного зносу:

(6.9)

 

Фізичний знос основних фондів частково відшкодовується за рахунок проведення капітального ремонту, а повне відшкодування – за рахунок придбання нових ОФ (рис. 6.2).

  

 


Рис. 6.2. Звязок між типами зносу основних фондів

і формами його усунення

 

Для проведення капітального ремонту необхідно визначити економічну доцільність цих заходів. Для цього можна застосовувати таку формулу:

, (6.10)

де ЕКР – коефіціент економічної доцільності капітального ремонту;

ВКР – очікувані витрати на капітальний ремонт обє’кта основних фондів, грн;

ΔЕВ – перевищення експлуатаційних витрат, повязаних із обслуговуванням капітально відремонтованого обладнання над експлуатаціними витратами щодо обслуговування нового обладнання, грн;

α – коефіцієнт, що характеризує співвідношення продуктивності старого і нового обладнання;

β – коефіцієнт, що враховує співвідношення тривалості ремонтного циклу діючого і нового обладнання;

ВН – вартість придбання нового обладнання;

ΔА – втрати від недоамортизації частини вартості старого обладнання.

Коефіцієнт може набуватои від’ємного і додатного значення. Здійснення капітального ремонту є доцільним, якщо ЕКР > 0. Якщо ЕКР < 0, то доцільним є придбання нового обладнання.

Моральне зношування ОВФ може відшкодовуватися за рахунок модернізації або заміни. Модернізація передбачає вдосконалення діючого обладнання і підвищення його техніко-економічних параметрів до сучасного рівня вимог.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 26; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты