Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання та зміст роботи методиста
Районний (міський) методичний кабінет є центром методичної роботи в даному регіоні. Підпорядкований він відповідному відділу (управлінню) народної освіти і є його методичною базою. Відповідно до « Типового положення про методичний кабінет районного (міського) відділу (управління) народної освіти» основним завданням кабінету є організація методичної роботи на допомогу дошкільним працівникам, підвищення їх кваліфікації; вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду. Відповідно до цього завданнями визначаються зміст та основні форми роботи методичного кабінету.

Методист, який відповідає за фізичне виховання дошкільників у даному регіоні, перш за все створює необхідні умови для самостійного підвищення кваліфікації вихователів та керівників дошкільних закладів у методичному кабінеті. Він слідкує за новими публікаціями (методичні посібники, наукові збірники, журнальні статті та ін.). У кабінеті повинен зберігатися матеріал, який відображає передовий досвід роботи з окремих напрямків фізичного виховання дітей в дошкільних закладах та сім'ї, загартування дітей, конспекти занять з фізичної культури, оригінальні комплекси ранкової гімнастики, стандарти фізичного розвитку та таблиці середніх показників виконання основних рухів дітьми дошкільного віку для даного регіону; плани фізкультурних свят, днів здоров'я, пішохідних переходів за межі дитячого садка та ін.

У кабінеті зберігаються доповіді дошкільних працівників району (міста) з питань фізичного виховання дітей на науково-практичних конференціях, семінарах та педагогічних читаннях. Цей матеріал бажано розміщувати на стендах або полицях, зручних для огляду відвідувачами кабінету.

Доцільно зробити в кабінеті виставку фізкультурного інвентарю, креслення (із зазначенням розмірів) та фотографії обладнання фізкультурного залу та майданчика, варіанти оригінального нестандартного обладнання, яке виготовляють окремі дитячі садки, інвентар та розміри майданчиків для спортивних ігор (футбол, хокей, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс). Щодо кожного з експонатів методист дає вичерпну консультацію працівникам з питань, які їх цікавлять.

Якість виховного процесу в дошкільних закладах значною мірою залежить від підготовленості вихователів, їх кваліфікації, науково-методичного та культурного рівня. Тому питання підвищення педагогічної майстерності дошкільних працівників у реалізації завдань фізичного виховання займає одне з провідних місць в діяльності методиста.

Багаторічною практикою на Україні апробовані різноманітні форми роботи методиста районного (міського) кабінету з дошкільними працівниками: методичні об'єднання, індивідуальні та групові консультації, семінари, конференції, курси та ін.

Методичні об'єднання є ефективною формою підвищення кваліфікації без відриву від роботи, а також вивчення та поширення передового педагогічного досвіду з різних питань фізичного виховання дошкільників. Вони забезпечують підвищення теоретичного рівня знань дошкільних працівників, сприяють удосконаленню педагогічної майстерності, озброюють їх практичними вміннями та навичками у проведенні різних організаційних форм з фізичного виховання дітей різних вікових груп.

Методичні об'єднання діють протягом навчального року, їх засідання проводяться один раз у 2-3 місяці. Вони об'єднують категорії педагогічних працівників: вихователів, музичних керівників, завідувачів та методистів дошкільних закладів. Керівництво методичним об'єднанням доручається найбільш досвідченому педагогу.

Тематика методичних об'єднань планується на навчальний рік з урахуванням тих проблемних завдань, які поставлені в річних планах методичних об'єднань та дошкільних закладів. Враховується також стан з фізичного виховання у дитячих садках даного регіону. Якщо для багатьох дитячих садків характерні недоліки у вирішенні якого-небудь питання (наприклад, система загартовуючих процедур, низька моторна щільність занять з фізичної культури та ін.), що проблему слід обов'язково розглянути.

На методичних об'єднаннях вивчаються методичні рекомендації, нормативні та інструктивні документи органів народної освіти. Педагогів ознайомлюють з новою методичною літературою, навчально-методичними посібниками з питань фізичного виховання дітей та дають рекомендації щодо їх використання в роботі з дошкільниками.

При визначенні тематики на навчальний рік обов'язково враховується, для якої категорії дошкільних працівників проводиться дане методичне об'єднання. Форми проведення їх бувають різними: доповіді, огляд різноманітних форм фізичного виховання в дошкільному закладі, практичні заняття з вихователями.

Доповіді можуть бути методичними, настановчими, оглядовими, узагальнювати наслідки перевірки або узагальнювати досвід роботи з якого-небудь актуального питання з фізичного виховання дітей та ін.

Практика свідчить, що найбільш корисні та ефективні для дошкільних працівників засідання, на яких доповідь з методики фізичного виховання поєднується з ознайомленням з досвідом з цього питання (заняття з фізичної культури, загартовуючі процедури, фізкультурне свято та ін.).

У більшості міст та районів України методичні об'єднання проводяться на базі дошкільних закладів, де на високому методичному рівні вирішуються завдання з фізичного виховання дітей. Це дає можливість більш ефективно та раціонально розповсюджувати передовий педагогічний досвід. Наприклад, вихователі дивляться ранкову гімнастику, проведення рухливих ігор або вправ спортивного характеру та ін. з поступовим обговоренням їх, що дозволяє наочно ознайомитися з запропонованим досвідом і оперативно застосовувати його вихователям в особистій практиці.

Практикується проведення методичних об'єднань у вигляді колективного обговорення сценаріїв фізкультурних свят, планів проведення днів здоров'я, змісту пішохідних переходів та ін.

На методичних об'єднаннях завідуючих та методистів дитячих садків звертають увагу на вміння кваліфіковано та всебічно проаналізувати, об'єктивно оцінити ефективність системи фізичного виховання в дитячому садку у плані виконання оздоровчих, освітніх та виховних завдань, виконання вимог програми; якість проведення вихователем різних організаційних форм фізичної культури, педагогічної освіти батьків з питань фізичного виховання дітей у сім'ї.

Ефективність роботи методичного об'єднання значною мірою залежить від його керівника, який повинен мати такі якості, як вміння організувати колег, авторитет, творчий підхід у роботі. Він працює в тісному контакті з районним (міським) методичним кабінетом.

Семінари є масовою формою удосконалення професійної майстерності, підвищення теоретичного та методичного рівня дошкільних працівників з питань фізичного виховання дітей. На семінарах часто розглядаються теоретичні та практичні питання. Теоретичний курс передбачає читання лекцій науковцями з актуальних питань фізичного виховання. У практичному курсі проводяться заняття, на яких учасники семінару під керівництвом досвідчених вихователів або спеціалістів фізичної культури можуть опрацьовувати основні рухи, вправи спортивного характеру, розглянути нові рухливі та спортивні ігри, передбачені програмою, особливо коли вони нові і тільки вводяться в дошкільні заклади.

Такі семінари також доцільно проводити на базі дитячого садка, який має певні досягнення у фізичному вихованні дошкільників. Зокрема, у проведенні загартовуючих процедур, формуванні правильної постави, застосуванні нестандартного фізкультурного обладнання, проведенні занять з фізичної культури з високою моторною щільністю та ін. На цьому семінарі обов'язково виступають з доповідями педагоги та методичні працівники даного дитячого садка, які розповідають про свої досягнення, а потім учасники семінару безпосередньо знайомляться з досвідом їх роботи, оглядають різні форми фізичного виховання дітей та обговорюють запропоновані для ознайомлення на семінарі питання.

Наприкінці семінару доцільно провести бесіду з його учасниками з метою виявлення засвоєних ними питань, які розглядалися, вислухати пропозиції та зауваження. При відвідуванні дитячих садків методист перевіряє застосування отриманих дошкільними працівниками на семінарі знань, умінь та навичок та як вони впливають на покращання роботи з фізичного виховання дітей.

Науково-практичні конференції та педагогічні читання є однією з корисних форм популяризації наукових досліджень з методики фізичного виховання дошкільників, впровадження їх в практику та обміну досвідом роботи між дошкільними праців­никами. Методичний кабінет планує тематику доповідей для цих заходів, допомагає педагогам у підготовці доповідей на конференцію та педагогічні читання.

Індивідуальні консультації проводяться методистом у разі необхідності з кожним дошкільним працівником або батьками, які відвідують кабінет. Він допомагає відвідувачам вирішити ті питання фізичного виховання, які викликають у них певні труднощі. Наприклад, як обладнати фізкультурний майданчик в дитячому садку або фізкультурний куточок в кімнаті, провести пішохідний перехід за межі дитячого садка або тривалу прогулянку з батьками в ліс під час вихідного дня та ін. Дошкільні працівники, які працюють в сільських дошкільних закладах, можуть отримувати такі консультації в письмовому вигляді.

Групові консультації плануються один раз на місяць. Про їх проведення заздалегідь повідомляють дошкільних працівників району або міста. Тематика їх часто визначається у зв'язку з відвідуванням методистом або інспектором дошкільних закладів свого регіону. Якщо під час перевірки виявлено однотипні помилки, виникає необхідність провести консультації для дошкільних працівників з метою усунення цих помилок. Оскільки не на всі питання фізичного виховання методист може дати кваліфіковану та науково обґрунтовану відповідь, до проведення консультацій доцільно залучати наукових працівників, викладачів педагогічних інститутів та училищ, медичних працівників.

Курси підвищення кваліфікації завідуючих, методистів, вихователів та музичних працівників дитячих садків проводяться не менше одного разу в п'ять років. Вони проводяться під керівництвом обласного (міського) інституту удосконалення вчителів. Однак у великих містах та районах ці курси можуть проводитися на базі методичного кабінету з залученням до лекторського складу викладачів дошкільного факультету педагогічного інституту та училища.

Програма підвищення кваліфікації дошкільних працівників на цих курсах обов'язково передбачає лекції та практичні заняття з теорії та методики фізичного виховання дітей дошкільного віку. Під час курсів слухачі також відвідують дитячі садки, де ознайомлюються з проведенням різноманітних форм фізичного виховання.

Оскільки лекційний курс з фізичного виховання дошкільників обмежений 6-8 годинами, лектору потрібно розкрити найбільш важливі питання, які досліджувалися науковцями за останні роки, розповісти про новинки у методиці, дати науково обґрунтовані поради щодо покращання системи фізичного виховання в дошкільному закладі.

Практичні заняття з фізичного виховання (обсягом 6-8 годин) під час курсової перепідготовки дошкільних працівників присвячуються методиці вивчення найбільш складних для дошкільників фізичних вправ (основні рухи, вправи спортивного характеру, ігри з елементами спорту та ін.). Ці заняття також спрямовані на покращання рухової підготовленості вихователів, тому що вони обов'язково вправляються у вищеназваних рухах, Практичні заняття проводять спеціалісти з фізичної культури або досвідчені вихователі.

Важливою частиною методичної роботи кабінету є виявлення, вивчення та розповсюдження передового досвіду дошкільних зик ладів з різних напрямків фізичного виховання дітей. Передовий досвід визначає високий рівень майстерності вихователя, методи ста або завідуючої дитячим садком у вирішенні оздоровчих, виховних та навчальних завдань фізичної культури.

Форми розповсюдження передового досвіду у практику роботи дошкільних установ району та міста різноманітні. Це діяльність методичних об'єднань, де передовий досвід широко обговорюються. У багатьох областях України створені творчі групи (3-5 чол.) з досвідчених та ініціативних дошкільних працівників, які скла дають план впровадження передового досвіду, розробляють шляхи його розповсюдження та застосовують необхідні заходи щодо його використання дитячими садками свого району або міста.

Значну допомогу у розповсюдженні передового досвіду надають базові дошкільні заклади. Вони встановлюють певні дні, коли всі бажаючі можуть відвідати цю установу, подивитися заняття а фізичної культури або інші організаційні форми, вияснити всі питання, які їх цікавлять.

Передовий досвід пропагують на виставках, які можуть бути оформлені у вигляді стендів, вітрин у районному (міському) методичному кабінеті або відділі (управлінні) народної освіти, де для неї відводиться спеціальне місце. Досвід кращих педагогів може бути надрукований у газеті або журналі «Дошкільне виховання», про нього розповідають по місцевому радіо.

Ефективним засобом розповсюдження передового досвіду І оформлення буклетів, брошур, надрукованої доповіді, які кабінет розсилає у дошкільні заклади.

Всі матеріали передового досвіду (із зазначенням теми, автора, місця його роботи, року, коли узагальнювали цей досвід) зборігають у методичному кабінеті. Методистом або спеціалістом а даного питання пишеться анотація, в якій говориться, що ний більш цікавого та цінного він має, також даються поради, якйого застосовувати у практиці роботи дошкільних працівників.

Предметом постійної турботи є питання педагогічної пропаганди, організації спільної роботи дитячого садка, сім'ї та громадськості у всебічному та гармонійному розвитку дітей.

У багатьох дошкільних закладах працюють школи для батьків. У тематику Лекцій цієї школи обов'язково входять питання фізичного виховання: «Загартування дітей в сім'ї», «Правильне харчування дітей», «Формування постави та профілактика плоскостопості у дошкільників», «Навчання дітей плавання», їзди на велосипеді, ходьби на лижах» та ін.

Заняття з батьками проводяться у різноманітних формах: лекції з демонструванням короткометражних фільмів з даної тематики, круглий стіл (вечір запитань та відповідей), бесіди, які можна супроводжувати показом спеціальних вправ для профілактики порушень постави або корекції плоскостопості, демонструванням окремих загартовуючих процедур та ін. На кожному занятті слухачі задають питання та можуть розповісти про свій досвід фізичного виховання дітей в сім'ї.

Дійовою формою педагогічної освіти батьків є університети педагогічних знань та постійно діючі лекторії, їх організують відділи (управління) народної освіти разом з товариством «Знання». Заняття в університеті розраховані на два роки і проводяться один раз на місяць. Лекції читають науковці, спеціалісти з фізичної культури, лікарі, викладачі педагогічних інститутів та училищ. Лекційні заняття можуть поєднуватися з показом фільмів, демонструванням виставок (обладнання фізкультурного куточка в кімнаті) виконання дітьми фізичних вправ (комплекси ранкової гімнастики, вправи дитини разом з батьком та ін.). Позитивне значення цієї роботи полягає в тому, що відвідування занять в університеті та слухання лекцій у лекторії розвивають у батьків потребу підвищувати свої знання, читати спеціальну та популярну літературу з питань фізичного виховання дошкільників.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 212; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты