Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонцепція захисту населення від надзвичайних ситуацій
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ
  3. Адміністративні правопорушення, що посягають на трудові права громадян і здоров’я населення
  4. Аналіз педагогічних ситуацій
  5. Біоетична концепція охорони життя людини.
  6. Виконання вправ на аналіз педагогічних ситуацій
  7. Вимоги до системи пожежного захисту
  8. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  9. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації
  10. Господарська діяльність та господарські уявлення населення Стародавнього Світу.

Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо в загальнодержавному масштабі не буде вирішено завдання захисту населення, об’єктів національного надбання від надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та природного характеру.

Захист населення – система організаційних, технічних, медико-біологіч-них, фінансово-економічних та інших заходів для запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків.

Концепція захисту населення України визначена у Конституції та законах України: «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про цивільну оборону України», «Про правовий режим надзвичайного стану».

Ці закони визначають організаційні та правові основи захисту громадян України, громадян інших держав, які перебувають та території України, захисту об’єктів виробничого та соціального призначення, довкілля від НС.

Основні положення концепції можна сформулювати таким чином:

- гарантування громадянам держави права на захист життя, здоров’я і майна;

- добровільності при залученні людей до здійснення заходів у сфері цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для життя і здоров’я;

- комплексного підходу до рішення завдань цивільного захисту;

- створення системи раціонального пріоритету безпеки над економічною доцільністю, зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків.

- територіальності та функціональної цілісності системи цивільного захисту;

- мінімізації спричинення шкоди навколишньому середовищу;

- гласності і вільного доступу населення до інформації у сфері цивільного захисту.

Згідно з положеннями концепції населення України у питаннях захисту має право на:

- отримання інформації про НС та про заходи необхідної безпеки;

- забезпечення та використання засобів колективного та індивідуального захисту;

- відшкодування збитків, заподіяних їхньому здоров’ю та майну внаслідок НС;

- компенсацію за роботу в зонах НС;

- медичну допомогу.

Для реалізації положень концепції закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» визначає основні завдання в сфері захисту населення:- здійснення комплексу заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру та реагування на них;

- забезпечення готовності та контролю за станом готовності до дій органів управління в цій сфері, сил і засобів, призначених для запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і реагування на них;

- розроблення і реалізації нормативно-правових актів, додержання державних технічних норм та стандартів з питань забезпечення захисту населення.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты