Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКласифікація будівельних контрактів
Читайте также:
  1. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  2. БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
  3. Бюджетна система та бюджетна класифікація
  4. Бюджетні трансферти, їх класифікація та характеристика
  5. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  6. Відбитки, їх класифікація
  7. Державні позики, їх класифікація
  8. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх класифікація
  9. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація
  10. Джерела формування та класифікація фінансових ресурсів підприємств

Підрядники здійснюють діяльність у межах будівельних контрактів. Відповідно до П(С)БО 18 будівельний контракт договір про будівництво, що включає:

― спорудження нового об'єкта;

― реконструкцію об'єкта;

― розширення об'єкта;

― добудування об'єкта;

― реставрацію об'єкта;

― ремонт об'єкта;

― виконання монтажних робіт.

Об'єкт будівництва сукупність будинків і споруд чи окремі будинки і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом.

У залежності від формування ціни будівельні контракти укладаються кількома способами. П(С)БО 18 серед будівельних контрактів виділяє:

1) контракт із фіксованою ціною;

2) контракт за ціною "витрати плюс".

Контракт із фіксованою ціною договір про будівництво, що передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом чи фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції, що буде випускатися на об'єкті будівництва. По таких контрактах підрядник може визначити з достовірною точністю доход від контракту, витрати за контрактом і, отже, кінцевий фінансовий результат — прибуток чи збиток.

Контракт за ціною "витрати плюс" договір про будівництво, що передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контракту і узгодженого прибутку (у вигляді відсотка від витрат чи фіксованої величини). По таких контрактах підрядник звичайно може достовірно вимірювати очікуваний прибуток, хоча суми доходів і витрат за контрактом можуть бути невизначеними.

На практиці розрізняють два типи контрактів за ціною "витрати плюс":

контракт "витрати без винагороди" — підряднику відшкодовуються припустимі чи іншим способом визначені витрати без забезпечення винагороди. Однак відсоток додається на підставі понесених витрат;

контракт "витрати плюс винагорода" — підряднику відшкодовуються витрати плюс передбачена винагорода. Ціна контракту цього типу визначається як сума відшкодованих витрат і винагорода. Винагорода є маржинальним прибутком (доход мінус прямі витрати), заробленим від контракту.

Існує кілька можливих варіантів контрактів, що укладаються на підставі контракту "витрати плюс винагорода". Серед них:контракт "витрати плюс фіксована винагорода" — винагородою є фіксована грошова сума;

контракт "витрати плюс премія" — заохочувальні виплати, передбачені для підрядника, розраховуються на основі своєчасності виконання проекту чи відповідно до завершення бюджету;

контракт "витрати плюс відсоток винагороди" — змінні бонусні платежі додаються до основного платежу підряднику на підставі визначених критеріїв.

Деякі будівельні контракти можуть містити характеристики як контрактів з фіксованою ціною, так і контрактів за ціною "витрати плюс". Прикладом може бути контракт "витрати плюс" з погодженою максимальною ціною. Такі контракти є контрактами з комбінованою ціною.

Відмінності між різними типами контрактів є важливими і враховуються при визначенні очікуваного результату контракту.

Класифікація будівельних контрактів за змістом діяльності і способами формування ціни показана на рис. 6.1.

 

Рис. 6.1. Класифікація будівельних контрактів


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 34; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты