Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Набагато легше забезпечити торжество принципів безпеки життєдіяльності, ніж боротися з наслідками їх ігнорування.
1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты. – Лондон.: ИМО. «Эшфорд Пресс», 2007. – 280 с.

2. Model Course 7.03. Officer in Charge of a Navigational Watch. – Лондон: ИМО. «Эшфорд Пресс», 1999. – 300 с.

3. Бякишев К.А., Серебряков В.В. Международные морские организации. − Л.: Гидрометеоиздат, 1979. − 606 с.

4. Захаров А.М., Дидык А. Д. Управление судном и его техническая эксплуатация: учебник для мореходных училищ. М.: Транспорт, 1982. – 328 с.

5. Штекель Л.И. Конвенции и рекомендации МОТ для моряков – Одесса: студия «Негоциант».1999. – 132 с.

6. Dokmar Maritime Publishers B.V. Ship knowledge, 5-th edition, 2008. – 384 с.

К О Н С П Е К Т Л Е К Ц І Й

з курсу “Безпека життєдіяльності”

 

для бакалаврів усіх професійних напрямів

 

підготовки денної та заочної форм навчання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Методичною радою ОНАХТ

 

Протокол № 2 від 29.10.2010

 

Одеса 2010

Конспект лекцій з курсу “Безпека життєдіяльності” для бакалаврів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання /Укл. О.А. Нетребський, О.О.Фесенко /Одеса: ОНАХТ, 2010.- 55 с.

 

Укладачі О.А. Нетребський, д-р техн. наук, професор,

О.А. Фесенко, канд. техн. наук, доцент

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедрою безпеки життєдіяльності

О.А. Нетребський, д-р техн. наук, професор

 

Вступ

Дисципліна "Безпека життєдіяльності" відноситься до сучасних інтегрованих дисциплін гуманітарно-технічного напрямку, яка запроваджена міністерством освіти і науки України в планах підготовки бакалаврів усіх напрямів у 1991 р. як нормативна. З того часу у вищих навчальних закладах України почали створюватись кафедри безпеки життєдіяльності

В Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ) дисципліна "Безпека життєдіяльності" (БЖД) почала викладатись у 1991 р. на кафедрі "Охорона праці", а з квітня 1992 р. на кафедрі "Безпека життєдіяльності", яка була створена на базі кафедри "Охорона праці".

Дисципліна "Безпека життєдіяльності" на даний період відноситься до основних дисциплін кафедри БЖД. Вона узагальнює досвід науково-практичної діяльності людини і формує теоретичний і методологічний апарат, який є необхідним для подальшого вивчення охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільного захисту, котрі розглядають конкретні небезпеки природного і техногенного характерів та способи захисту від них.

Предмет курсу – захист здоров'я та життя людини у навколишньому середовищі.

Мета курсу – забезпечення оптимальних умов життя у сучасному середовищі для кожної людини окремо та людства у цілому.

Завдання курсу - розробка методів вивчення, ідентифікації небезпечних і шкідливих факторів, прогнозування їх впливу на людину і довкілля і зниження негативних наслідків від їх прояву.

Методологічна основа дисципліни "Безпека життєдіяльності" – аналіз впливу небезпечних і шкідливих факторів природного і техногенного походження на людину і довкілля, прогнозування їх наявності у біо- та техносфері, розробка організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання або зниження прояву небезпечних і шкідливих факторів на людину та довкілля.

Девіз курсу БЖД:

Набагато легше забезпечити торжество принципів безпеки життєдіяльності, ніж боротися з наслідками їх ігнорування.

Автори


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 96; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты