Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗахист національного інформаційного простору
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Видатки бюджетів на соціальний захист
  3. Види інформаційного пошуку
  4. Вимоги до системи пожежного захисту
  5. Держава гарантує однаковий захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
  6. Загальні заходи та засоби нормалізації мікро­клімату та теплозахисту
  7. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ, ОФОРМЛЕННЮ ТА ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  8. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
  9. Засоби захисту інформації
  10. Засоби індивідуального захисту

Інформаційне середовище та інформаційне суспільство. Визначення поняття інформаційного середовища. Етапи формування інформаційного середовища. Новітні інформаційні технології, та їх вплив на сучасне інформаційне середовище. Визначення поняття інформаційне суспільство. Концепції розвитку інформаційного суспільства. Інформаційний потенціал суспільства.

Інформаційна ера розвитку суспільства. Етапи становлення інформаційної ери. Індустріальна революція та інформаційно-технологічна революція. Інформаційний вибух 70-х років. Стан інформаційної залежності людства на рубежі ХХ-ХХІ ст.

Інформаційна економіка та процеси глобалізації. Визначення та сучасний стан інформаційної економіки. Конкурентоспроможність інформаційної економіки. Зародження, структура та динаміка глобальної економіки. Видозміни в міжнародному розподілі праці та видозміни в структурі підприємства. Вплив електронної торгівлі на ефективність економіки. Безпека електронної торгівлі.

Сучасна віртуальна культура. Виникнення культури віртуальних ЗМК. Новітні ЗМІ та трансформація масової аудиторії. Інтерактивне суспільство. Анонімність віртуального суспільства. Позитивні та негативні риси віртуальної культури.

Стан національної безпеки України на перехідному етапі до інформаційного суспільства. Визначення поняття національної безпеки України. Засади національної безпеки України. Концепція національної безпеки України. Складові національної безпеки України. Соціальні чинники національної безпеки України. Структура та компоненти інформаційного простору. Визначення інформаційного простору України та його складові. Інформаційний простір Росії та інших держав СНД. Інформаційний простір провідних держав світу.

Свобода поглядів, слова та інформаційна цензура в глобальному інформаційному просторі. Міжнародне законодавство з питань свободи слова та заперечення цензури на національному та міжнародному рівнях. Європейський Союз та свобода слова в глобальному інформаційному просторі. Зобов'язання України за міжнародним законодавством. Обмеження, пов'язані зі змістом публікації. Втручання в приватне життя. Обмеження з міркувань загрози державній безпеці або громадському порядку. Попередня цензура.

Всесвітня мережа Інтернет як рушійний чинник глобалізації інформаційного простору. Виникнення та розвиток новітніх електронних засобів масової комунікації. Протяжність та географія мережі Інтернет. Інтернет та культура. Економіка в Інтернет. Індустрія розваг в Інтернет. Мовні перешкоди користувачів всесвітньої мережі Інтернет.

Перспективи розвитку глобального інформаційного розвитку та місце в ньому України. Глобальний інформаційний простір на рубежі ХХ-ХХІ ст. Прогноз перспектив розвитку глобального інформаційного простору на XXI ст. Перспективи рівноправного співробітництва України в сучасному інформаційному просторі.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты