Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗахист державних та комерційних таємниць
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Видатки бюджетів на соціальний захист
  3. Види комерційних банків
  4. Вимоги до системи пожежного захисту
  5. Відповідальність державних службовців
  6. Держава гарантує однаковий захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
  7. За формами власності підприємстврозрізняютьзайнятість на державних, колективних і приватних підприємствах.
  8. Загальні заходи та засоби нормалізації мікро­клімату та теплозахисту
  9. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ, ОФОРМЛЕННЮ ТА ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  10. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Загальні та правові положення про інформацію, що належить до державної таємниці. Таємниці, як суб'єктивна категорія. Класифікація інформації за ступенем таємності та власником. Модель визначення державних таємниць. Віднесення інформації до державної таємниці. Державна таємниця та ступені її секретності. Державна політика щодо державної таємниці. Правові положення про державну таємницю. Законодавство України про захист державної таємниці. Захист міждержавних секретів.

Загальні та правові положення про інформацію, що належить до комерційної таємниці. Визначення комерційної таємниці. Предмет комерційної таємниці. Суб’єкт комерційної таємниці. Заборона розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю. Наявність збитку і несприятливі наслідки для осіб, що заподіяли збиток власникові комерційної таємниці. Цивільно-правова, адміністративна, кримінальна відповідальність. Комерційна розвідка та контррозвідка. Методи промислової та комерційної розвідки. Методи промислової та комерційної контррозвідки. Методи та способи захисту від промислового шпигунства.

Заходи охорони державної та комерційної таємниці в Україні та інших державах. Основні організаційно-правові заходи, інженерно-технічні заходи, криптографічні та оперативні заходи охорони державної та комерційної таємниці. Практика захисту державної та комерційної таємниці в міжнародному праві. Європейська практика в питаннях захисту державних та комерційних таємниць. Правовий захист державних та комерційних таємниць в Російській федерації та країнах СНД. Законодавство США про захист державних та комерційних таємниць..

Історичний розвиток криптографії та криптоаналізу. Місце криптографії в сучасному світі. Задачі, що розв’язуються за допомогою криптографічних методів . Класична задача криптографії.

Класифікація алгоритмів шифрування. Основні поняття криптології. Класифікація алгоритмів шифрування. Абсолютно стійкі шифри. Симетричні криптосистеми. Блокові шифри. Багатоалфавітні системи. Потокові шифри.

Проблеми, перспективи розвитку та використання криптогра-фічних методів захисту інформації в інформаційних системах. Моделі захисту інформації в мережах конфіденційного обміну. Шифрування великих повідомлень і потоків даних. Шифрування, кодування і стиск інформації. Реалізація криптографічних методів.Стеганографія. Методи сокриття факту існування таємної інформації. Історія розвитку стеганографії. Стеганографічні програмні продукти. Комерційне використання стеганографії.

3.4.7. Спеціалізація "Європейські комунікації"


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.058 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты