Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРобота з джерелами інформації
Читайте также:
  1. IV. Практична робота
  2. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  3. V. ПРАКТИЧНА РОБОТА
  4. WORK. APPLYING FOR A JOB. РОБОТА. ЗВЕРНЕННЯ ПО РОБОТУ.
  5. Арифметичні операції над двійковими числами. Машинні одиниці інформації
  6. Види й властивості інформації
  7. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Робота в термодинаміці
  8. Вплив засобів масової інформації на формування біоетичного мислення особистості
  9. Групи інформації з точки зору засобів масового впливу
  10. Две проблемы с роботами

Інформація та аналітика. Методологічні та методичні вимоги до якісної інформації та інформаційно-аналітичної роботи. Інформаційно-аналітичні тексти та бази даних Види, форми та джерела інформації. Відкриті й закриті, первинні та вторинні джерела. Логічні прийоми пошуку інформації та її обробки: ідентифікація; порівняння; аналіз; синтез; абстрагування; конкретизація. Логічний поділ інформації та її класифікація. Пошук аналогій і моделювання. Формалізація і математизація (алгоритмізація). Повідомлення (комунікація) та комунікативний аналіз інформації. Інформаційна революція та інформаційні мережі (локальні та глобальні). Інтранет, Екстранет та Інтернет як джерела інформації. Мережеві технології та мережева інформація. Критерії якісної інформації. Бази даних, їх типологія та принципи створення й використання в політичних комунікаціях. Корпоративні мережі баз даних у контексті мережевого управління й урядування. Зростання ролі і значення інформаційного забезпечення в умовах становлення глобального інформаційного суспільства. Інформація у процесах прийняття рішень. Політика й політична аналітика: спільне й відмінне. Мова політики й специфіка політичної інформації. Методологія і методика. Проблема розв'язання суперечностей між описовістю та концептуальністю в інформаційному аналізі.Дискурс і текст. Аналіз і синтез. Аналогія і моделювання. Форма і формалізація. Інформаційно-аналітичні тексти.

Інформаційний менеджмент. Інформаційні ресурси та принципи керування ними. Інформація на етапах підготовки, прийняття та реалізації рішень. Інформація та управління. Що таке "інформаційний менеджмент". Аналітика, експертиза й консалтинг як види професійної діяльності та їх особливості у відкритому та закритому суспільствах. Особливості аналітики на етапах підготовки рішення, його прийняття та запровадження в життя. Поняття стратегічної інформації. Інформаційні ресурси та принципи керування ними. Документи та документоутворюючі ознаки. Стратегічні та тактичні рішення у їх співвідношенні із стратегічною та тактичною аналітикою. Аналітика й політична експертиза. Аналітика й політичний консалтинг. Інформаційний менеджмент та маркетинг.

Змістовні та формальні методи моніторингу. Контент-аналіз.

Моніторинг - Прогнозування - Управління. Моніторинг та його функціональна роль у діяльності інформаційно-аналітичних служб в закритих та відкритих організаціях. Об'єкта моніторингу та багатосценарні підходи до його організації. Проектування й оптимізація організаційного управління моніторингом, збором та накопичення інформації й боротьби з "інформаційним сміттям". "Аналітичність" та "неаналітичність", прозорість та непрозорість інформації.

Джерела інформації у зовнішньополітичних комунікаціях. Інформаційна безпека. Інформація та розвідка. Криптографія. Дезінформація. Способи захисту інформації та оцінки їх надійності.Інформаційна безпека та її три основні аспекти, - технологічний, комунікаційний і психологічний. Інформаційний тероризм та засоби його попередження й знешкодження. Аналітика та розвідка: спільне і відмінне. Внутрішня та зовнішня, політична й економічна, тактична та стратегічна розвідка. Розвідка й контррозвідка. Криптографія. Хакери й комп'ютерні віруси. Антивірусні бази. Дезінформація. Технічні методи захисту комп'ютерної інформації та правила безпечної роботи з ПК та в локальних і глобальних інформаційних мережах. Політичні комунікації прямі й зворотні, позитивні та негативні, "енергетичні" та синергетичні (лінійні та нелінійні). Способи систематизації й аналізу відкритих, напіввідкритих та закритих джерел інформації в політичних комунікаціях. Критерії відповідності інформаційно-аналітичних текстів управлінським цілям державних та недержавних політичних структур.

Іміджева та рекламна інформація та психосемантичні прийоми її конструювання й аналізу. Специфіка реклами у структурі ПР. Системно-структурний аналіз інформаційного змісту політичної реклами в електоральних і неелекторальних політичних процесах. Комплексний та вибірковий аналіз рекламного політичного "ринку". Специфіка досліджень політичного маркетингового середовища. Інформація та імідж. Специфіка психолого-політичного аналізу інформації. Текст політика та його характер. "Жанр" політичного портрету. Аналітична "текстологія" та іміджмейкерство: спільне і відмінне. Типові психосемантичні прийоми побудови "іміджу" та ного "деконструкції".

Медіа-аналіз у контексті проблем формування позитивного іміджу держави, політичних лідерів та організацій. Медіа-політика в закритому та відкритому суспільстві. Якісні та кількісні методи моніторингу мас-медіа. Контент-аналіз. Моніторинг мас-медіа як складова масових політичних комунікацій. Особливості аналізу друкованих та електронних, мережевих і немережевих мас-медіа. Аналітика й альтернативні стилі журналістики "оцінок" та "фактів".Інформація та аналітика у взаємозв'язку та взаємодії з політичними й гуманітарними технологіями. Аналіз інформації як аналогове моделювання. Інформація в процесах політичного маніпулювання й застосування маніпулятивних технологій. Гуманітарні технології у контексті "культурної політики" та виховання політичної культури. Аналітика й сучасні системні технології оптимізації організаційного розвитку багаторівневих політичних структур. Інформація й політичний інженірінг.

Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення політичних інститутів та процесів в сучасній Україні в умовах їх реформування. Інформаційно-аналітичні установи у різних країнах світу. "Фабрики думки" в демократичних та недемократичних політичних системах. Порівняльний аналіз їх ролі та впливу на внутрішню й зовнішню політику різних держав. Інформація й зовнішня політика. Інформаційно-аналітичні установи та служби в дипломатичних представництвах. Процеси становлення інформаційно-аналітичних служб в сучасній Україні на етапах її демократизації. Аналітика й адміністративна реформа. Сучасні українські інформаційно-аналітичні установи в структурах законодавчої та виконавчої, державної та недержавної влади. Особливості політичного консалтингу та партійної аналітики в сучасних українських умовах. Провідні експерти та політичні експертні установи в Україні. Проблеми взаємодії вітчизняних інформаційно-аналітичних центрів з міжнародними та зарубіжними.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты