Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнформаційні ринки
Читайте также:
  1. Анотування в інформаційній діяльності
  2. Валютні ринки і валютне регулювання
  3. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
  4. Інформаційні процеси в ТС
  5. Інформаційні революції
  6. Інформаційні системи і технології
  7. Інформаційні системи управління та функціонального моделювання бізнес-процесів
  8. Консультаційні та інформаційні послуги банків
  9. Маринкина башня». Коломна. Фото автора. 1 страница

Інформаційне суспільство Виникнення ідеології інформаційного суспільства. Концепція Д. Белла. Концепція М. Постер, нові форми соціальних взаємодій. Концепція Тофлера "Третя хвиля". Базові риси інформаційного суспільства.

Роль держави у формуванні інформаційного суспільства. Трансформація політичної системи. Моделі політичних систем: "системна модель" Д. Истона, "функціональна модель" Г. Алмонда, "кібернетична модель" К.Дойча. Використання Інтернет у виборчих технологіях. Роль держави у формуванні інформаційного суспільства. Поняття державної інформаційної політики, її основні напрямки. Концепція розвитку інформаційного суспільства Європейського Союзу. Проекти США по створенню Інформаційної супермагістралі. Канадійська модель створення інформаційної магістралі.

Економічна система, як складова інформаційного суспільства. Нові моделі бізнесу, як наслідок впровадження інформаційних технологій. Мережева модель управління як складова мережевої економіки. Концепція інформаційних взаємодій як основа діяльності мережевої спільноти. Теоретичні границі інформаційної взаємодії. Інституційні структури, як інструмент подолання теоретичних границь інформаційної взаємодії.

Соціальна система, як складова інформаційного суспільства. Особливості процесу соціального сприйняття в Інтернет. Особливості процесів соціальної категоризації, соціального порівняння та соціальної ідентифікації в інформаційному суспільстві. Характеристика мережевої спільноти як соціальної групи. Соціально-політичні установки особистості в інформаційному суспільстві.

Психологічні особливості функціонування індивіда в інформаційному суспільстві. Особливості мережевої комунікації. Феномен "віртуальних особистостей" і проблема ідентичності індивіда. Потреба у соціальному визнанні та позитивній соціальній ідентичності як компенсаторний характер мережевої комунікації. Соціальна та емоційна ізоляція як прояви Інтернет залежності.

Інфраструктура інформаційного ринку Передумови формування глобальних інформаційних ринків. Інформаційні технології як інфраструктура інформаційного ринку. Поняття про інформаційний продукт та його особливості. Вплив інформаційного ринку на глобальну економічну та політичну системи.Регулювання інформаційних ринків (національне та міжнародне). Документи ООН, ЮНЕСКО, ЄС щодо прав інтелектуальної власності. Рекомендації ЮНІКТРАЛ щодо законодавства про електронну торгівлю. Американська практика регулювання. Практика "Великої сімки". Законодавство України щодо прав інтелектуальної власності та здійснення електронних платежів.

Категорії інформаційних товарів. Комп'ютерно-орієнтовані продукти, фінансова інформація та інформаційні агентства - 3 старих кити інформаційного ринку. Торгівля програмним забезпеченням. Дрейф до домашнього споживача. Торгівля послугами. Логістика на інформаційних ринках. Інтернет-магазин. Інтернет-банк. Негативні явища в інформаційній економіці.

Ціноутворення на інформаційних ринках. Проблеми ціноутворення на інформацію. Цінова прив'язка. Гнучке та дискримінативне ціноутворення. Ціна та абонплата як основні види оплати інформаційного продукту. Цикл життя товару. Цінові засоби залучення нових споживачів.

Зміна ситуації на ринку праці у зв'язку з переходом до інформаційної економіки. Ерозія національних ринків робочої сили, перехід від міжнародного до глобального ринку праці. Перехід до концепції "Глобального офісу". Телеробота і телепрацівники. Спроби протекціонізму на національних ринках робочої сили. Основні принципи менеджменту п'ятого покоління.Маркетинг інформаційних товарів та послуг. Маркетинг знань. Методики збору інформації про споживача. Поведінка споживачів на інформаційному ринку. Робота з клієнтами на інформаційних ринках. Стратегії та методики інформаційного маркетингу. Реклама на інформаційних ринках. Просування товарів і послуг. Паблік рилейшнз в мережах.

Моделі ведення бізнесу на європейському інформаційному ринку. Віртуальна фірма. Бізнес-колабораціонізм. Віртуальна біржа та віртуальний базар. Електронні аукціони. Інформаційні посередники. Брокерська діяльність на інформаційному ринку. Доставка фізичних товарів. Регулювання інформаційних ринків (національне та міжнародне).

Правові колізії з торгівлею через Інтернет. Основні неврегульовані моменти в правовій базі. Митні проблеми з нематеріальними товарами. Питання податкового контролю.

Проблеми оподаткування бізнесу на міжнародних інформаційних ринках. Діяльність Комітету з фіскальних питань Євросоюзу. Ускладнення діяльності податкових органів в результаті розвитку глобальних інформаційних ринків. Можливості податкового контролю, які дають нові комунікаційні технології. Моделі ведення бізнесу на європейському інформаційному ринку. Заходи, що вживаються європейськими податковими властями для забезпечення контролю за фінансовими потоками. Проблеми подвійного оподаткування.

Перспективи функціонування українського інформаційного ринку. Стан інфраструктури інформаційного ринку в Україні. Інтернет-магазини в Україні. Системи Інтернет-маркетингу (банерні мережі, пошукові системи та ін.). Системи електронних платежів в українській банківській системі. Динаміка розвитку. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні.

Законодавче регулювання українського сектору електронної комерції. Закони України у сфері електронної комерції , здійснення електронних платежів та регулювання українського сегменту мережі Інтернет.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты